• Home
  • Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 14 (2009)

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 14 (2009)

ISSN:
1731-5638
Publication year:
2009
Pages number:
246
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Teologia i Człowiek
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 14 (2009)

Od redakcji /5
Artykuły
Ks. Waldemar Radecki - Zagadnienia literackie perykop o Bożym miłosierdziu (Łk 15,1-7.8-10.11-32) / 9
Ks. Dariusz Dziadosz - Rdz 25,19-34 programowym tekstem cyklu tradycji o Jakubie/33
Maria Bal-Nowak - Otchłań. Czym jest, jak istnieje/63
Ks. Cezary Naumowicz - Chrystus kosmiczny w teologii Jürgena Moltmanna/77
Ks. José R. Villar - Misja ad gentes a komunia Kościołów (Communio Ecclesiarum) /93
Ks. Tomasz Dutkiewicz - Rola filozoficznego pojęcia analogii w uzasadnieniu nauki o rozwoju dogmatów /113
Ks. Marian Wróblewski - Kaznodziejstwo uniwersyteckie Johna H. Newmana w świetle jego wykładu o University Preaching /125
Ks. Piotr Krakowiak Duszpasterstwo w zespołowej opiece paliatywno-hospicyjnej. Nowe wyzwania /139
Ks. Wiesław Kraiński - Bractwo świętego Piusa X po zdjęciu ekskomuniki z biskupów przynależnych do FSSPX/159
Ks. Janusz Gręźlikowski - Rola i zadania rodziców w religijnym i moralnym wychowaniu dziecka w świetle ustawodawstwa i dokumentów Kościoła/179
ekumenia
Marcin Ziemkowski - Przymierze Wspólnoty Anglikańskiej /209
sprawozdania
Ks. Witold Dorsz - Międzynarodowa konferencja naukowa „Perodicals of Religious in the 20th-21st Century Lithuania", Kowno 4 Grudnia 2009 roku /225
Recenzje
Desmond Steward, Mnisi wojny. Krótka historia zakonów rycerskich, przekład Monika Wyrwas-Wiśniewska, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2007, ss. 302 -
rec. bp Andrzej F. Dziuba
Andrzej Bohdanowicz, Integrująca rola miłości w małżeństwie. Studium na podstawie myśli fenomenologicznej Dietricha von Hildebranda, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2007, ss. 254 - rec. bp Andrzej F. Dziuba
Bernard Haring, Un redentorista felice, Ù cura di Martin McKeever, Editoines Academiae Alfonsianae, Roma 2008, ss. 126 - rec. bp Andrzej F. Dziuba
Card. Zenon Grocholewski, La legge naturale nella dottrina della Chiesa, „Consult", Roma 2008, ss. 68 - rec. ks. Czesław Rychlicki
Matthew Levering, Participatory Biblical Exegesis. A Theology of Biblical Interpretation, University of Note Dame Press, Note Dame 2008, ss. 310 - rec. ks. Piotr Roszak

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum