• Home
  • Pedagogika
  • Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych. Zarys rewalidacji

Jacek J. Błeszyński

Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych. Zarys rewalidacji

Wysyłamy w ciągu 40 dni roboczych
(druk na żądanie)
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2600-3
Publication year:
2010
Pages number:
218
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

44,00 zł

miękka

Jacek J. Błeszyński

Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych. Zarys rewalidacji

Kategoria produktu:

W książce podjęto próbę analizy różnicującej autyzm od innych głębokich zaburzeń w rozwoju w ujęciu diagnostyczno - terapeutycznym (ze szczególnym uwzględnieniem etiologii autyzmu). Punktem wyjścia stał się problem komunikacji oraz nabywania przez dzieci z głębokimi deficytami w rozwoju kompetencji społecznych. Autor dokonał analizy różnicującej autyzmu od zespołów zaliczanych do grupy PDD (Progressive Developmental Disorders): Landau-Kleffnera, Prader-Williego, Retta, Williamsa, Łamliwego Chromosomu X, Angelmana, Aspergera. Każdy rozdział jest poświęcony jednemu z zespołów w układzie: ogólny opis, diagnoza, przebieg rozwoju dziecka w zespołem, prowadzone terapie (z podziałem na: farmakologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, modyfikację zachowań i rodzinną). Dołączono także tabelaryczne zestawienia pomocne we wczesnym różnicowaniu zespołów od autyzmu. Publikacja jest adresowana do pracowników naukowych, jak również praktyków i rodziców zajmujących się diagnostyką oraz wspomaganiem rozwoju dzieci z autyzmem i zespołami zaliczanymi do PDD.

Wstęp / 9
Rozdział 1
Analiza różnicująca autyzmu i innych głębokich zaburzeń w rozwoju 13
Wprowadzenie / 13
1.1. Diagnoza / 14
1.2. Diagnoza w autyzmie / 20
1.2.1. Diagnoza osób z autyzmem (zarys problemu) / 21
1.2.2. Zmiany w podejściu klasyfikacyjnym (na przykładzie klasyfikacji DSM) / 22
1.2.3. Wspomaganie osób z autyzmem (zarys problemu) / 23
1.3. Optymalizacja w systemie edukacji specjalnej - wprowadzenie do problematyki / 24
1.3.1. Optymalizacja w edukacji / 25
1.3.2. Optymalizacja w systemie edukacji specjalnej / 27
1.3.3. Optymalizacja w pracy z osobą z autyzmem / 30
Podsumowanie / 33
Rozdział 2
Miejsce terapii pedagogicznej w pedagogice specjalnej - studium terminologiczne / 34
Wprowadzenie / 34
2.1. Ku unifikacji i precyzyjnemu określeniu terminu / 35
2.1.1. Terapia w ujęciu nauk humanistycznych i medycznych / 37
2.1.2. Terapia pedagogiczna jako szczególny obszar oddziaływania /40
2.2. Podziały terapii pedagogicznej / 41
Rozdział 3
Komunikacja - holistyczne modele wspomagania i rozwoju / 44
Wprowadzenie / 44
3.1. Podejście teoretyczne / 45
3.1.1. Podejście psychoanalityczne / 46
3.1.2. Podejście behawioralne / 50
3.1.3. Podejście biologiczne / 55
3.1.4. Podejście kognitywistyczne (poznawcze) / 63
3.2. Fotogramy jako graficzna metoda komunikacji wspomagająca pracę z dzieckiem z głębokimi deficytami rozwojowymi / 65
3.2.1. Trudności w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną / 67
3.2.2. Etapy pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną / 69
3.2.3. Inne możliwości wykorzystania fotogramów w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną / 70
Rozdział 4
Genetyczne koncepcje etiologii autyzmu - wprowadzenie do problematyki / 77
Rozdział 5
Zespoły, w których występują zaburzenia autystyczne / 88
Wprowadzenie / 88
5.1. Zespół Landau-Kleffnera / 89
5.1.1. Opis zespołu / 89
5.1.2. Diagnoza / 90
5.1.3. Przebieg rozwoju dziecka z zespołem / 94
5.1.4. Terapia / 97
5.1.4.1. Terapia farmakologiczna / 98
5.1.4.2. Terapia logopedyczna / 98
5.1.4.3. Terapia pedagogiczna / 99
5.1.4.4. Modyfikacja zachowań / 101
5.1.4.5. Terapia rodzinna / 102
5.1.5. Problem wczesnego różnicowania zespołu Landau-Kleffnera i autyzmu / 103
5.2. Zespół Pradera-Williego (ZPW) / 105
5.2.1. Opis zespołu / 105
5.2.2. Diagnoza / 105
5.2.3. Przebieg rozwoju dziecka z zespołem / 109
5.2.4. Terapia / 111
5.2.4.1. Terapia farmakologiczna /111
5.2.4.2. Terapia logopedyczna / 112
5.2.4.3. Terapia pedagogiczna / 113
5.2.4.4. Modyfikacja zachowań / 113
5.2.4.5. Terapia rodzinna / 114
5.2.5. Problem wczesnego różnicowania zespołu Pradera-Williego i autyzmu / 115
5.3. Zespół Retta (ZR, ZTT, RTS) / 116
5.3.1. Opis zespołu Retta / 116
4.3.2. Diagnoza / 118
5.3.3. Przebieg rozwoju dziecka z zespołem / 120
5.3.4. Terapia / 122
5.3.4.1. Terapia farmakologiczna / 122
5.3.4.2. Terapia logopedyczna / 123
5.3.4.3. Terapia pedagogiczna / 124
5.3.4.4. Modyfikacja zachowań / 124
5.3.4.5. Terapia rodzinna / 125
5.3.5. Problem wczesnego różnicowania zespołu Retta i autyzmu / 125
5.4. Zespół Williamsa (ZW, Zespół Williamsa-Burena, dylatacja chromosomu 7q11.3, hiperkalcinemia) / 128
5.4.1. Opis zespołu / 128
5.4.2. Diagnoza / 129
5.4.3. Przebieg rozwoju dzieci z zespołem / 129
5.4.4. Terapia / 131
5.4.4.1. Terapia farmakologiczna / 131
5.4.4.2. Terapia logopedyczna / 132
5.4.4.3. Terapia pedagogiczna / 133
5.4.4.4. Modyfikacja zachowań / 134
5.4.4.5. Terapia rodzinna / 134
5.4.5. Problem wczesnego różnicowania zespołu Williamsa i autyzmu / 135
5.5. Zespół Łamliwego Chromosomu X (Kruchego, Krzywego, Fragile X, FRA-X) / 137
5.5.1. Opis zespołu / 137
5.5.2. Diagnoza / 140
5.5.3. Przebieg rozwoju dziecka z zespołem / 142
5.5.4. Terapia / 144
5.5.4.1. Terapia farmakologiczna / 145
5.5.4.2. Terapia logopedyczna / 145
5.5.4.3. Terapia pedagogiczna / 146
5.5.4.4. Modyfikacja zachowań / 148
5.5.4.5. Terapia rodzinna / 148
4.4.5. Problem wczesnego różnicowania zespołu Łamliwego Chromosomu X i autyzmu / 149
5.6. Zespół Angelmana / 151
5.6.1. Opis zespołu /151
5.6.2. Diagnoza / 152
5.6.3. Przebieg rozwoju dziecka z zespołem / 155
5.6.4. Terapia / 157
5.6.4.1. Terapia farmakologiczna / 157
5.6.4.2. Terapia logopedyczna / 158
5.6.4.3. Terapia pedagogiczna / 160
5.6.4.4. Modyfikacja zachowań / 160
5.6.4.5. Terapia rodzinna / 161
5.6.5. Problem wczesnego różnicowania zespołu Angelmana i autyzmu / 161
5.7. Zespół Aspergera (syndrom Aspergera, ASPG1, ASPG2, ASPG3, ASPG4, ZA - w klasyfikacji DSM-IV 299.80 i ICD-10 F84.5) / 163
5.7.1. Opis zespołu / 163
5.7.2. Diagnoza / 167
5.7.3. Przebieg rozwoju dziecka z zespołem / 169
5.7.4. Terapia / 173
5.7.4.1. Terapia farmakologiczna / 173
5.7.4.2. Terapia logopedyczna / 173
5.7.4.3. Terapia pedagogiczna / 176
5.7.4.4. Modyfikacja zachowań / 178
5.7.4.5. Terapia rodzinna / 182
5.7.5. Problem wczesnego różnicowania zespołu Aspergera i autyzmu / 183
Podsumowanie / 185
Bibliografia / 192

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum