• Home
  • Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 15 (2010)

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 15 (2010)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
1731-5638
Publication year:
2010
Pages number:
220
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Teologia i Człowiek
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 15 (2010)

Wobec istniejącego kryzysu wiary ważną rolę należy pokładać w celebracjach sakramentalnych i pozasakramentalnych Kościoła. Chodzić tu będzie przede wszystkim o podejmowanie ciągle na nowo wysiłku i wkładu w ogólnie pojęte piękno celebracji liturgicznych oraz pogłębianie świadomości ich uczestników. Już przedstawiciele Ruchu liturgicznego związani z tygodnikiem „La Croix” wyrażali opinię, że „ignorancja liturgiczna jest jedną z przyczyn ignorancji religijnej”. Podobną opinię podzielali ojcowie soborowi, którzy z liturgią wiązali nadzieję ożywienia i pogłębiania wiary. Dlatego też swoje obrady na II Soborze Watykańskim, mające na celu odnowę Kościoła, rozpoczęli od reformy liturgii. O znaczeniu i roli odnowionej liturgii sakramentów pisze w swoim artykule ks. Zbigniew Zarembski.

(fragm. Od redakcji) 

Od redakcji /5
Artykuły
Ks. Zbigniew Zarembski, Rola sakramentów w kształtowaniu wiary /9
Ks. Lech Król, Kapłaństwo Nowego Testamentu /27
Dorota Wawrowska, Konsekracja dziewic jako relacja oblubieńcza z Chrystusem /45
Ks. Adam Józef Sobczyk MSF, Modlitwa w życiu opata w świetle Reguły św. Benedykta z Nursji /61
Ks. Mieczysław Łaszczyk, Ein gesellschaftliches Bild der Relation „Klerus-Laien" /75
Ks. Andrzej Sobiech, Wizytacja dziekańska w świetle przepisów prawa powszechnego i diecezjalnego włocławskiego /95
Ireneusz Kamiński, Sekty szansą dla Kościoła? /109
Ks. Piotr Roszak, O jakiej liturgii toledańskiej mówi Diarjusz peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej i portugalskiej (1595) /141
Ks. Radosław Cyrułowski, Wartości religijno-moralne diecezjan włocławskich /157

ekumenia
Północnoameryka ńska Prawosławno-Katolicka Konsultacja Teologiczna, „Kroki ku ponownemu zjednoczeniu kościoła: szkic prawosławno-katolickiej
wizji dla przyszłości" (tłum. Marcin Ziemkowski) /177
sprawozdania
Jacek Poznański SJ, Jakie chrześcijaństwo ma w Polsce przyszłość? /195
Ks. Witold Dorsz, Międzynarodowy Kongres ¿Quién es Dios? La percepción contemporánea de la religión. Madryt 12-13 marca 2010 /201
Ireneusz Kamiński, Konferencja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu o sektach: Sekty - wolność czy zniewolenie? Zagadnienia interdyscyplinarne /207
Recenzje
Krzysztof Konecki, Rok liturgiczny i Kalendarz w reformie Soboru Watykańskiego Kwestie redakcyjne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, ss. 290 - rec. ks. Jerzy Stefański /215
Nicholas Lash, Pytanie o Boga. Świętość, mowa i milczenie, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2009, ss. 102 - rec. Jacek Poznański SJ /217

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum