Anna Drążkowska

Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku

Nakład wyczerpany

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Publication year:
2011
Pages number:
366
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-2609
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-2622-5

162,00 zł

twarda

Anna Drążkowska

Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku

W monografii ukazano zmiany, jakie zachodziły w sposobie formowania obuwia na przestrzeni dziesięciu stuleci. Uwagę skupiono na rozwoju mody obuwniczej wyrażającej się zmianami formy i fasonu obuwia. Opisano czynniki, które ją determinowały i kształtowały. Omówiono również sposoby konstruowania, szycia, wykrawania, zdobienia i zapinania obuwia. Wszystkie te elementy przedstawiono na tle mody odzieżowej.

Zasygnalizowano tu jedynie ogólne tendencje i trendy oraz nowe sposoby kształtowania i modelowania sylwetki. Zagadnienia związane z ubiorem pojawiły się tylko w celu wykazania silnego związku między zmianami zachodzącymi w formie odzieży i okryć stóp. Poza tym podkreślono przenikanie się i współwystępowanie tych samych form i motywów zdobniczych w różnych dziedzinach sztuki, w ubiorze i obuwiu. Omówiono również funkcjonującą w świadomości społecznej symbolikę obuwia.

Zasadniczą część książki stanowi pięć rozdziałów, w których opisano formy obuwia charakterystyczne dla danego okresu. Na końcu umieszczono między innymi słownik terminów specjalistycznych oraz aneks, w którym znajdują się wykroje wybranych typów obuwia pochodzących z różnych okresów historycznych. Książka jest bogato ilustrowana, na uwagę zasługują zwłaszcza barwne fotografie i rysunki wykonane ołówkiem.

Nagroda w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatora Zabytków (2012)

Zagadnienia wstępne / 11
Symbolika obuwia / 23
Obróbka skór / 29

Wiek IX-XIII / 45
Obuwie niskie / 47
Obuwie wysokie / 66
Podeszwy / 70
Zapinanie obuwia / 73
Zdobienie obuwia / 76

Wiek XIV-XV / 85
Obuwie niskie / 97
Obuwie wysokie / 111
Patynki / 115
Podeszwy / 129
Zapinanie obuwia / 132
Zdobienie obuwia / 140

Wiek XVI / 153
Obuwie niskie / 159
Obuwie wysokie / 173
Patynki, mulety, chopine / 177
Podeszwy / 185
Zapinanie obuwia / 187
Zdobienie obuwia / 191

Wiek XVII / 195
Obuwie niskie / 197
Obuwie wysokie / 209
Patynki, mulety, pantofle, chopine / 218
Podeszwy / 223
Zapinanie obuwia / 227
Zdobienie obuwia / 229

Wiek XVIII / 235
Obuwie niskie / 237
Obuwie wysokie / 257
Patynki, galosze, berlacze, mulety, pantofle / 266
Podeszwy / 272
Zapinanie obuwia / 274
Zdobienie obuwia / 275

Podsumowanie / 285
Słownik terminów specjalistycznych / 287
Spis ilustracji / 293
Bibliografia / 305
Indeks nazw miejscowości / 323
Indeks rzeczowy / 327
ANEKS / 329
SUMMARY / 361

 • Małgorzata Możdżyńska-Nawotka

  (...) Wiedza o fizycznej formie ubiorów i akcesoriów mody – materiałach, ich pochodzeniu, sposobach preparowania i właściwościach, a także konstrukcji i dekoracji – ma w kostiumologii znaczenie podstawowe w podwójnym sensie: jest fundamentem i może stać się wstępem do głębszych dociekań. Docenią tę książkę kostiumolodzy, historycy sztuki  (dzięki szczegółowości i jasności wykładu stanowi użyteczną pomoc w datowaniu dzieł sztuki), jak również czytelnicy zainteresowani odtwarzaniem strojów historycznych. (...)
  Fragment recenzji opublikowanej w czasopiśmie "Nowe Książki 10-2011"
 • Marcin Lutomierski

  Z dr hab. Anną Drążkowską o jej najnowszej książce, nagrodzie i innych sprawach rozmawia Marcin Lutomierski
  W kwietniu br. otrzymała Pani od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Proszę powiedzieć: za co przyznawana jest ta nagroda? 
  Medal ten przyznawany jest osobom wyróżniającym się w twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Ja otrzymałam go za działalność na rzecz ochrony zabytków i za dokonania w dziedzinie konserwacji zabytków archeologicznych.
  Na czym koncentrują się prowadzone przez Panią badania?
  Moje zainteresowania badawcze rozwijają się w kilku kierunkach. Od lat zajmuję się staropolską kulturą funeralną; interesują mnie zwyczaje pogrzebowe. Dlatego razem z dr Małgorzatą Grupą w miesiącach letnich prowadzimy wykopaliska w kościele św. Mikołaja w Gniewie i na byłym przykościelnym cmentarzu. Wspólnie podejmujemy również badania nad nowymi metodami konserwacji zabytków wykonanych z surowców organicznych. Oprócz tego zawsze interesowały mnie zagadnienia związane z historią ubioru i mody, co starałam się zaprezentować w moich książkach. W moich pracach podstawę źródłowa stanowią zabytki archeologiczne, ale wykorzystuję również źródła ikonograficzne i pisane.
  Jest Pani autorką m.in. monografii Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. Skąd wzięło się zainteresowanie tym osobliwym tematem?
  Zanim zaczęłam pisać tę książkę, wiele lat zajmowałam się konserwacją tkanin pozyskiwanych z krypt grobowych i grobów podposadzkowych zlokalizowanych w kościołach. Na początku poddawałam konserwacji ubiory dzieci.Opisałam je w jednym z rozdziałów mojej pierwszej książki zatytułowanej Odzież dziecięca w Polsce XVII i XVIII wieku.Drugą książkę już w całości poświęciłam odzieży grobowej. W pracach konserwatorskich interesowało mnie zwłaszcza rekonstruowanie odzieży, w której składano do grobów zmarłych. Bardzo często z małych fragmentów udawało  nam się odtworzyć całe XVI-I i XVIII-wieczne suknie, żupany, nakrycia głowy czy maleńkie dziecięce sukienki, a nawet powijaki. Nie mogłabym napisać książki o odzieży grobowej bez wiedzy i  doświadczenia konserwatorskiego, ponieważ zanim przystąpiłam do przeprowadzenia analiz kostiumologicznych, musiałam zachowane we fragmentach ubiory wstępnie zabezpieczyć. Zajmowanie się zabytkami pochodzącymi z krypt grobowych uczy pokory i człowiek nabiera dystansu do otaczającego świata, a to wbrew pozorom dodaje sił.
  Z kolei najnowsza książka dotyczy historii obuwia na ziemiach polskich. Czego można dowiedzieć się, badając obuwie?        
  Obuwie jest i było bardzo ważnych elementem stroju. Jego forma zmieniała się wraz ze zmianami kroju odzieży, dlatego można na tej podstawie między innymi analizować zmiany zachodzące w modzie. Można również obserwować,na czym polegał rozwój rzemiosła szewskiego, a także możemy dowiedzieć się,jaka była pozycja społeczna właściciela danego obuwia. Oprócz tego, że w książce analizowałam zmiany zachodzące w modzie obuwniczej na przestrzeni kilku stuleci, to również chciałam pokazać, jak bardzo obuwie wrosło w tradycję kulturową, co między innymi wyrażało się w bogatej symbolice, zwrotach i przysłowiach.
  Czy istniał jakiś oryginalny polski styl obuwia?
  Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, chociaż nasuwa mi się jedna odpowiedź.
  Do narodowego stroju polskiego, czyli do żupana i kontusza, przewiązanego  jedwabnym pasem, mężczyźni zakładali na stopy obuwie z wysokimi cholewami, osadzone na metalowych podkówkach. Czyli skoro zakładano je do stroju polskiego, to można byłoby powiedzieć, że jest to obuwie polskie. Jednak forma tego obuwia została ukształtowana pod wpływem trendów napływających ze Wschodu.
  Na zakończenie chciałbym zapytać o Pani najbliższe plany naukowo-wydawnicze.
  Mam wiele pomysłów na kolejne książki i mam nadzieję, że udami się te plany zrealizować. Jeśli pyta Pan jednak o moje najbliższe plany, to właśnie kończę książkę o ozdobach i nakryciach głowy na ziemiach polskich od X do XVIII wieku. Mam nadzieję, że uda mi się ją opublikować w naszym Wydawnictwie Naukowym, z którym od kilku lat współpracuję. Dziś, korzystając z okazji, chciałabym wszystkim pracownikom Wydawnictwa podziękować za życzliwość i pomoc w pracach związanych z przygotowywaniem moich książek do druku.
  Dziękuję za rozmowę.
  "Głos Uczelni" 5/2011 (wkładka)
Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum