Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa (red.)

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 2: Teoria archiwalna wczoraj - dziś - jutro

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2726-0
Publication year:
2011
Pages number:
336
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Toruńskie konfrontacje archiwalne
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

miękka

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa (red.)

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 2: Teoria archiwalna wczoraj - dziś - jutro

Kategoria produktu:

[…] dziedzina archiwalna szybko się zmienia. Obserwowanie przeobrażeń rodzi pytania, czy spuścizna przeszłości – zasady archiwistyki (na czele z per­tynencjąterytorialną, proweniencją) nie stanowią produktu swego czasu, a także w jaki sposób funkcjonują one dziś poza deklaracjami? Czy w przy­szłości będą pomocą,czy zawadą dla sprawnego funkcjonowania dziedziny archiwalnej? Zatem czy archiwistyka ma charakter uniwersalny, ponadczaso­wy, czy też jest każdorazowo uwarunkowana kulturowo? Czy teoria archiwal­na jest w wystarczającym stopniu rozwinięta? Czy wypracowana dotychczas terminologia i zasady wyczerpują zakres archiwistyki i stanowią spójny sy­stem? Jeśli zaś teoria archiwalna wymaga rozwinięcia, to za pomocą jakich narzędzi (jakiej metodologii) możliwe jest powszechnie akceptowane dopre­cyzowanie (wypracowanie nowych) zasad, terminów ipojęć? Tak wielka licz­ba rodzących się pytań uzasadniała potrzebę zwrócenia się do środowiska archiwalnego z propozycją sformułowania prób odpowiedzi.Zamieszczone w niniejszym zbiorze artykuły są tymi odpowiedziami.

Agnieszka Rosa i Waldemar Chorążyczewski

Wprowadzenie/ 7

Dariusz Magier
Czas archiwozofii/ 9

Agnieszka Rosa
Zasada publiczności archiwów. Jedna zasada, różne interpretacje/ 21

Władysław Stępniak
Zasady archiwistyki w kontekścieprogramu UNESCO „Memory of the World” / 55

Janusz Łosowski
Teoria archiwistyki i teoria archiwalna. Próba rozgraniczenia pojęć/ 69

Olga Ivanova, Aleksander Bielawski
Aktualne problemy teorii archiwalnej.Próba analizy porównawczej/ 91

Waldemar Chorążyczewski
Zasada proweniencji w polskiej myśli archiwalnej do roku 1939/ 101

Wiesława Kwiatkowska
Wpływ zasady proweniencji na metodykę opracowania zasobu archiwalnego w Polsce/ 139

Halina Robótka
Zasada proweniencji w przedarchiwalnej działalności/ 157

Agnieszka Długosz
Współczesna teoria selekcji a problematyka wartościowania spuścizn (w świetle literatury światowej)/ 169

Alicja Kulecka
Pojęcia w strukturze teorii archiwalnej/ 181

Wanda Krystyna Roman
Terminologia archiwalna – ewolucja czy rewolucja?/ 203

Anna Krzemińska
Dyskusja na temat wielojęzycznego słownika pojęć archiwalnych/ 219

Anna Laszuk
Standardy Międzynarodowej Rady Archiwów – od praktyki do teorii?/ 227

Adam Grzegorz Dąbrowski
Zasób Centralnego Archiwum Lewicy Polskiej a zasady proweniencji i pertynencji terytorialnej/ 247

Wiesław Nowosad
Grzechy i grzeszki archiwistów. Nieco o zespołowości w praktyce/ 259

Roman Stelmach
Zasady proweniencji i pertynencji terytorialnej, ich interpretacje i stosowanie w Archiwum Państwowym we Wrocławiu/ 269

Paweł E. Weszpiński
Opracowanie i inwentaryzacja materiałów archiwalnych o odniesieniu przestrzennym/ 279

Marlena Jabłońska
Materiały ulotne – teoria i praktyka archiwalna w kontekście obowiązujących wytycznych metodycznych/ 291

Marcin Hlebionek
Pieczęć jako obiekt archiwalny. Wybrane problemy/ 303

Tomasz Matuszak
O potrzebie prowadzenia badań archiwoznawczych uwag kilka/ 321

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum