Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa (red.)

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 2: Teoria archiwalna wczoraj - dziś - jutro

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2726-0
Publication year:
2011
Pages number:
336
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Toruńskie konfrontacje archiwalne
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

miękka

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa (red.)

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 2: Teoria archiwalna wczoraj - dziś - jutro

Kategoria produktu:

[…] dziedzina archiwalna szybko się zmienia. Obserwowanie przeobrażeń rodzi pytania, czy spuścizna przeszłości – zasady archiwistyki (na czele z per­tynencjąterytorialną, proweniencją) nie stanowią produktu swego czasu, a także w jaki sposób funkcjonują one dziś poza deklaracjami? Czy w przy­szłości będą pomocą,czy zawadą dla sprawnego funkcjonowania dziedziny archiwalnej? Zatem czy archiwistyka ma charakter uniwersalny, ponadczaso­wy, czy też jest każdorazowo uwarunkowana kulturowo? Czy teoria archiwal­na jest w wystarczającym stopniu rozwinięta? Czy wypracowana dotychczas terminologia i zasady wyczerpują zakres archiwistyki i stanowią spójny sy­stem? Jeśli zaś teoria archiwalna wymaga rozwinięcia, to za pomocą jakich narzędzi (jakiej metodologii) możliwe jest powszechnie akceptowane dopre­cyzowanie (wypracowanie nowych) zasad, terminów ipojęć? Tak wielka licz­ba rodzących się pytań uzasadniała potrzebę zwrócenia się do środowiska archiwalnego z propozycją sformułowania prób odpowiedzi.Zamieszczone w niniejszym zbiorze artykuły są tymi odpowiedziami.

Agnieszka Rosa i Waldemar Chorążyczewski

Wprowadzenie/ 7

Dariusz Magier
Czas archiwozofii/ 9

Agnieszka Rosa
Zasada publiczności archiwów. Jedna zasada, różne interpretacje/ 21

Władysław Stępniak
Zasady archiwistyki w kontekścieprogramu UNESCO „Memory of the World” / 55

Janusz Łosowski
Teoria archiwistyki i teoria archiwalna. Próba rozgraniczenia pojęć/ 69

Olga Ivanova, Aleksander Bielawski
Aktualne problemy teorii archiwalnej.Próba analizy porównawczej/ 91

Waldemar Chorążyczewski
Zasada proweniencji w polskiej myśli archiwalnej do roku 1939/ 101

Wiesława Kwiatkowska
Wpływ zasady proweniencji na metodykę opracowania zasobu archiwalnego w Polsce/ 139

Halina Robótka
Zasada proweniencji w przedarchiwalnej działalności/ 157

Agnieszka Długosz
Współczesna teoria selekcji a problematyka wartościowania spuścizn (w świetle literatury światowej)/ 169

Alicja Kulecka
Pojęcia w strukturze teorii archiwalnej/ 181

Wanda Krystyna Roman
Terminologia archiwalna – ewolucja czy rewolucja?/ 203

Anna Krzemińska
Dyskusja na temat wielojęzycznego słownika pojęć archiwalnych/ 219

Anna Laszuk
Standardy Międzynarodowej Rady Archiwów – od praktyki do teorii?/ 227

Adam Grzegorz Dąbrowski
Zasób Centralnego Archiwum Lewicy Polskiej a zasady proweniencji i pertynencji terytorialnej/ 247

Wiesław Nowosad
Grzechy i grzeszki archiwistów. Nieco o zespołowości w praktyce/ 259

Roman Stelmach
Zasady proweniencji i pertynencji terytorialnej, ich interpretacje i stosowanie w Archiwum Państwowym we Wrocławiu/ 269

Paweł E. Weszpiński
Opracowanie i inwentaryzacja materiałów archiwalnych o odniesieniu przestrzennym/ 279

Marlena Jabłońska
Materiały ulotne – teoria i praktyka archiwalna w kontekście obowiązujących wytycznych metodycznych/ 291

Marcin Hlebionek
Pieczęć jako obiekt archiwalny. Wybrane problemy/ 303

Tomasz Matuszak
O potrzebie prowadzenia badań archiwoznawczych uwag kilka/ 321

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum