Waldemar Rezmer (red.)

Od armii komputowej do narodowej, t. IV

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2915-8
Publication year:
2012
Pages number:
630
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

82,00 zł

miękka

Waldemar Rezmer (red.)

Od armii komputowej do narodowej, t. IV

Kategoria produktu:

Czwarty tom studiów z cyklu Od armii komputowej do narodowej jest wynikiem prac przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, związanych nie tylko z historią wojskową, lecz także społeczną, polityczną, bezpieczeństwa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych. Tak jak w latach poprzednich inicjatorem wydania zbioru był Zakład Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki oraz Katedra Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W prezentowanej publikacji znalazły się teksty autorstwa dwudziestu jeden badaczy krajowych i dwóch zagranicznych. Ich artykuły, mające charakter zarówno obszernych studiów, jak i skromniejszych przyczynków, są oparte na bogatej bazie źródłowej i dotyczą okresu dziejów od XVI do XX wieku. Wartością dodatkową tego tomu jest fakt, iż w wielu opracowaniach obok problematyki wojskowej poruszane są także szeroko pojęte problemy społeczne, polityczne i geopolityczne. Celem tej publikacji jest ukazanie procesów zachodzących w siłach zbrojnych – polskich i obcych, które doprowadziły do przekształcenia się wojsk komputowych w armie narodowe, dlatego też w pracy zastosowano układ chronologiczny. Znakomita część opracowań została poświęcona dziejom polskiego oręża, przy czym dominuje problematyka z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Szeroko omówiona została również tematyka II wojny światowej oraz czasy nowożytne.

Wstęp / 5

Maciej Franz (Poznań), Pierwsze powstania kozackie przeciw Rzeczypospolitej – próba oceny aspektów militarnych / 7

Mirosław Nagielski (Warszawa), Przebieg granicy wschodniej W.Ks.Lit. z Moskwą w XVI–XVII wieku ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia strategicznego Bramy Smoleńskiej / 27

Renata Król-Mazur (Kraków), Odważni czy sławetni? O atrakcyjności życia miejskiego dla żołnierzy garnizonu Kamieńca Podolskiego w XVIII wieku / 65

Dariusz Nawrot (Katowice), Wojsko litewskie w 1812 roku / 87

Grzegorz Ciechanowski (Szczecin), Żywot Kozaka, którego losy rzuciły do Polski. Casus Mikołaja Karnauchowa / 125

Alexander Watson (Cambridge), Polscy żołnierze w armii niemieckiej podczas I wojny światowej – badanie motywacji bojowej / 153

Andrzej Czesław Żak (Warszawa), Wódz Naczelny podczas operacji wileńskiej w kwietniu 1919 roku / 165

Krzysztof Filipow (Białystok), Samoobrona Litwy i Białorusi (1918–1919). Ludzie i ich postawy / 181

Maciej Krotofil (Toruń), Armia petlurowska w polsko-ukraińskim konflikcie na Wołyniu w 1919 roku / 189

Waldemar Rezmer (Toruń), Internowanie czy niewola polskiej IV Brygady (Strzelców) Litewsko-Białoruskiej na Litwie w lipcu 1920 roku? / 205

Aleksander Smoliński (Toruń), Wiedza Sztabu Generalnego oraz Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego na temat stanu organizacyjnego i liczebnego oraz morale 1 Armii Konnej podczas jej walk na polskim teatrze działań wojennych w 1920 roku / 229

Виктop Зубачевский (Omsk), Польско-советская война 1920 г.: геополитический аспект / 305

Jarosław Centek (Toruń), Jak Niemcy wyobrażali sobie konflikt z Polską. Analiza gier wojennych z lat 20. XX wieku / 323

Hanna Szczechowicz (Włocławek), 14 Pułk Piechoty w dziejach Włocławka w latach 1920–1939 / 349

Wojciech Skóra (Słupsk), Jeniec niewypowiedzianej wojny. Casus Adama Biedrzyńskiego, oficera polskiego wywiadu porwanego na Pomorzu w 1930 roku / 365

Magdalena Strykier (Toruń), Operacyjno-taktyczne możliwości użycia wielkich jednostek kawalerii Wojska Polskiego wobec zagrożenia wojennego w latach 1935–1939 na przykładzie manewrów „Gniezno” i „Nakło” / 397

Wojciech Włodarkiewicz (Warszawa), Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski w 1939 roku w ocenach Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie / 417

Zbigniew Moszumański (Warszawa), Udział Słowacji w agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku / 445

Piotr Saja (Inowrocław), Przygotowania wojenne i walki toruńskiej 4 Dywizji Piechoty nad Osą we wrześniu 1939 roku w świetle relacji uczestników / 495

Joanna Danielewska (Toruń), Udział polskiej I Samodzielnej Kompanii Commando w działaniach wojennych w II wojnie światowej / 519

Tomasz Chwietkiewicz (Toruń), Niemiecki XXVI Korpus Armijny w walkach o Frombork w lutym 1945 roku / 537

Marcin Paluch (Lublin), Kapelani konspiracji narodowej na obszarze południowej Lubelszczyzny (1943–1946) / 565

Henryk Hermann (Siedlce), Przeobrażenia strukturalno-organizacyjne Wojska Polskiego w latach 1945–1960 / 595

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum