• Home
  • Toruńskie Studia Bibliologiczne 2(7)/2011

Wanda Ciszewska-Pawłowska, Małgorzata Kowalska (red.)

Toruńskie Studia Bibliologiczne 2(7)/2011

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISSN:
2080-1807
Publication year:
2011
Pages number:
170
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Toruńskie Studia Bibliologiczne
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Wanda Ciszewska-Pawłowska, Małgorzata Kowalska (red.)

Toruńskie Studia Bibliologiczne 2(7)/2011

Siódmy tom „Toruńskich Studiów Bibliologicznych”, podobnie jak tomy poprzednie, zawiera artykuły zróżnicowane zarówno pod względem objętości, jak i zawartości merytorycznej. Tym razem Czytelnik odnajdzie wśród nich przede wszystkim propozycje z zakresu historii książki, prasoznawstwa i ruchu wydawniczo-księgarskiego. Tom otwiera tekst dedykowany najstarszemu zachowanemu gdańskiemu katalogowi sprzedaży prywatnej biblioteki z 1678 roku i jego zawartości. W dalszej kolejności prezentowane są teoretyczno-metodologiczne rozważania na temat okładki i obwoluty książki jako przedmiotu badań interdyscyplinarnych oraz teksty przedstawicieli środowiska prasoznawczego, omawiające kwestie funkcjonowania zagranicznej literatury dziecięcej na polskim rynku wydawniczym oraz historię periodyku naukowego wydawanego przez Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Odrębne miejsce w strukturze pisma zajmują recenzje, których autorzy tym razem krytycznie omawiają trzy polskie wydawnictwa poświęcone kulturze informacyjnej w kontekście zmian zachodzących w edukacji, analizie słów kluczowych jako jednostek leksykalnych języka informacyjno-wyszukiwawczego oraz historii bibliotek warszawskich. Dopełnieniem tomu są "Okolice bibliologii", gdzie prezentowane są dwa sprawozdania z konferencji.

Artykuły

Problemy, badania, hipotezy

Recenzje, omówienia i przeglądy piśmiennictwa

Okolice bibliologii

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum