• Home
  • Toruńskie Studia Bibliologiczne 2(9)/2012

Wanda Ciszewska-Pawłowska, Małgorzata Kowalska (red.)

Toruńskie Studia Bibliologiczne 2(9)/2012

Wysyłamy w ciągu 20 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISSN:
2080-1807
Publication year:
2012
Pages number:
196
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Toruńskie Studia Bibliologiczne
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Wanda Ciszewska-Pawłowska, Małgorzata Kowalska (red.)

Toruńskie Studia Bibliologiczne 2(9)/2012

Dziewiąty tom „Toruńskich Studiów Bibliologicznych”, podobnie jak tomy poprzednie, oscyluje wokół zagadnień z zakresu biblio-, jak i informatologii. Tym razem jednak Czytelnik znajdzie w nim zarówno teksty autorów polskich, jak i zagranicznych. Tom otwiera anglojęzyczny artykuł tureckich badaczy historii książki, przybliżający sztukę osmańskiego zdobnictwa książki, jego ewolucję i rozwój między XV a XIX w. W dalszej kolejności prezentowany jest tekst omawiający koncepcje zarządzania bibliotekami Edwarda Kuntzego – dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu i Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Następne pozycje w strukturze numeru zajmują artykuły dedykowane inicjatywom wydawniczym: periodykom ukazującym się w okresie międzywojennym w Tucholi oraz jednodniówce toruńskiej drukarni z początku lat 50. XX w. Swoje miejsce w tomie zaznaczają także artykuły z zakresu biblioterapii, przybliżające definicje, historię i rozwój bibliotek ruchomych oraz współczesne koncepcje biblioterapii opracowane przez badaczy w różnych krajach (USA, Wielka Brytania, Izrael, Rosja i Litwa). W dziewiątym tomie „TSB” nie brak również tekstów pozostających na pograniczu biblio- i informatologii, a więc dotyczących kwestii wykorzystywania crowdsourcingu w działalności bibliotek, wdrażania programu szkoleń informacyjnych w bibliotekach akademickich, stosowania skryptowych języków programowania w działalności informacyjnej oraz oferowania otwartego dostępu do publikacji naukowych przez biblioteki naukowe. Tradycyjnie w kolejnym numerze „TSB” obecne są także recenzje. Tym razem są to trzy prezentacje książek dedykowanych kolejno: zmieniającej się funkcji bibliotek szkolnych i zadań bibliotekarzy w kontekście systemu informacyjnego, roli żywego słowa w pracy bibliotekarza z czytelnikiem oraz kreowaniu wizerunku i nawiązywaniu pozytywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym. Tom uzupełniają Okolice bibliologii, zawierające relacje z konferencji naukowych oraz sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Specjalistów Informacji w roku akademickim 2011/2012.

Artykuły

Problemy, badania, hipotezy

Recenzje, omówienia i przeglądy piśmiennictwa

Okolice bibliologii

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum