• Home
  • Historia
  • Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 2 (2010)

Waldemar Rezmer (red.)

Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 2 (2010)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
2081-8742
Publication year:
2010
Pages number:
352
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Waldemar Rezmer (red.)

Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 2 (2010)

Kategoria produktu:

„Europa Orientalis" to rocznik o zasięgu międzynarodowym, podejmujący szeroko pojętą problematykę dziejów Europy Wschodniej oraz stosunków politycznych, ekonomicznych, etnicznych, kulturowych oraz kwestie dotyczące bezpieczeństwa i obronności na tym obszarze w okresie współczesnym (XX-XXI wiek). Periodyk powstał w odpowiedzi na postulaty przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, w których programach badawczych znajduje się Europa Wschodnia oraz Rosja Sowiecka i współczesna Rosyjska Federacja. Łamy „Europy Orientalis" wypełniają artykuły naukowe, materiały źródłowe, polemiki, recenzje oraz sprawozdania z najważniejszych wydarzeń naukowych i popularno naukowych, których tematem są kwestie dotyczące Europy Wschodniej łącznie z obszarem Rosji. Periodyk jest także przeznaczony dla osób interesujących się dziejami narodów i krajów Europy Wschodniej, ich współistnieniem, wzajemnymi wpływami kulturowymi oraz funkcjonującymi w życiu codziennym stereotypami. Istotne miejsce będzie także zajmowała pamięć i polityka historyczna, historia wojskowa, oraz problemy bezpieczeństwa, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. W czasopiśmie jest także miejsce dla prezentowania wyników badań z zakresu stosunków państwowych i międzynarodowych oraz obronności i bezpieczeństwa morskiego w regionie nadbałtyckim.

Większość artykułów zawartych w kolejnym tomie czasopisma „Europa Orientalis" jest efektem, zorganizowanego przez Instytut Historii i Archiwistyki oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Drugiego Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Polska-Litwa", które odbyło się w dniach 18-19 października 2007 roku w Toruniu. Konferencja ta, w przeciwieństwie do pierwszego sympozjum z roku 2005, z którego wynikami mogli Państwo zapoznać się w pierwszym numerze naszego czasopisma, była dużo mniej rozległa tematycznie, stąd też większość tekstów zawartych w niniejszym tomie dotyczy historii najnowszej.
Do rąk czytelnika trafia osiemnaście artykułów poświęconych dwudziestowiecznej historii Europy Wschodniej, w których autorzy, pochodzący z Polski, Litwy, Łotwy oraz Rosji, poruszają szereg różnorodnych problemów badawczych. Teksty, ułożone w porządku chronologicznym, zdominowała kwestia stosunków polsko-litewskich w różnych okresach XX wieku - zagadnienie to jest rozpatrywane na płaszczyznach: religijnej (Antonina Kozyrska), dyplomatycznej (Wiesław Bolesław Łach, Krzysztof Buchowski, Arūnas Gumuliauskas) i oświatowej (Arūnas Vyšniauskas). Istotne miejsce zajmuje problematyka wojskowa, zarówno w kontekście historycznym (Waldemar Rezmer, Aleksander Smoliński), jak i współczesnym (Joanna Danielewska). Zagadnienia przynależności państwowej pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego analizują Dorota Michaluk i Wojciech Śleszyński. O stosunkach międzypaństwowych i międzynarodowych w regionie nadbałtyckim w okresie drugiej wojny światowej traktują teksty Wandy Krystyny Roman, Petrasa Stankerasa oraz Moniki Tomkiewicz. Problematyka litewska pojawia się również w kontekście kultury (Swietłana Czerwonnaja) oraz praw człowieka (Regina Jasiulevičienė). Tom uzupełniają opracowania poświęcone historii Łotwy (Ilze Šenberga) i Rosji (Marina Fiedorova).

ARTYKUŁY

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum