• Home
 • Historia
 • Od Prus do Europy. Szkice o tożsamości narodowej Niemców

Leszek Żyliński

Od Prus do Europy. Szkice o tożsamości narodowej Niemców

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3292-9
Publication year:
2014
Pages number:
318
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

44,00 zł

twarda

Leszek Żyliński

Od Prus do Europy. Szkice o tożsamości narodowej Niemców

Kategoria produktu:

Tom przynosi szkice poświęcone dziejom i kulturze Prus w kontekście pytań o niemiecką tożsamość, kulturę polityczną oraz długotrwałe dochodzenie Niemców do wartości i ideowych podstaw współczesnej Europy. Autor przedstawia przede wszystkim intelektualny wymiar fenomenów kulturowych oraz politycznych, takich jak cnoty pruskie, inscenizacje świąt narodowych, kwestie auto- i heterostereotypu Niemców, przywołuje odniesienia literackie oraz śledzi przemiany idei europejskiej w niemieckiej historii politycznej.

Wstęp / 5

Pruskie remanenty / 7
1. Cnoty pruskie w XXI wieku / 9
2. Życie kulturalne w Prusach. Prusy w literaturze XVIII i XIX wieku / 26
3. Marion Gräfin Dönhoff. Biografia ponad czasem i przestrzenią / 52

Niemieckość jako problem / 85
1. Typowo niemieckie? Wizerunek Niemców w oczach własnych i cudzych / 87
2. Heinrich Böll albo o możliwości bycia Niemcem / 104
3. Kompendium niemieckiej pamięci / 135
4. Kłopotliwe rocznice, nietrafione święta / 149

Konteksty europejskie / 205
1. Europa Środkowa albo o pewnym fantomie, micie, bądź utopii w dyskusjach pisarzy i intelektualistów europejskich / 207
2. Komplementarne obszary pamięci: Mitteleuropa – Międzymorze / 230
3. Niemców dochodzenie do Europy. Koncepcje intelektualistów w stuleciu po I wojnie światowej / 260

Epilog: Europejskie Prusy? / 291
1. Fenomen Borussii. Prusy w europejskim wymiarze, czyli polska Borussia / 293

 • Zbigniew Chojnowski

  [...] "Usztywnianie" tożsamości, podsycanie jej "wsobności" przy jednoczesnym systemowym niszczeniu myślenia etycznego i wykluczaniu człowieczeństwa, jak to uzmysławia historia Niemiec, przygotowuje czas nieszczęść i łańcuchowych reakcji zła. Książka Leszka Żylińskiego układa się w diagnozę mówiącą, że kiedy Niemcy identyfikowali się przez negację wobec tego, co europejskie i wspólnotowe, wówczas niszczyli kontynent, jego podstawy duchowe i zamieszkałe na nim narody, ale też stawali się ofiarami samych siebie."
  Fragment recenzji: Nowe Książki 5/2015
 • Rafał Żytyniec

  Reasumując, należy stwierdzić, że najnowszy tom esejów Leszka Żylińskiego, którego osią tematyczną są dzieje i kultura Prus, podejmuje wiele ważnych i istotnych kwestii z punktu widzenia historii Niemiec, historii polsko-niemieckich wzajemnych oddziaływań (Beziehungsgeschichte) oraz historii Europy ostatnich trzech stuleci. Autor w pełni wykorzystuje możliwości formy eseju, przedstawiając opisywane zjawiska w sposób przystępny, a zarazem intelektualnie głęboki, z jednoczesnym zachowaniem spojrzenia wieloperspektywicznego. Żyliński nie stroni przy tym od formułowania własnych sądów i stawiania ważnych dla czytelnika pytań.
  Fragment recenzji opublikowanej w czasopiśmie "Borussia. Kultura - Historia - Hiteratura" 2015, nr 55.
 • Anna Kochanowska-Nieborak

  [...] prezentowana publikacja stanowi ważny wkład w "odszyfrowanie" specyficznych niemieckich kodów kulturowych, w zrozumienie historycznych, politycznych i kulturowych uwarunkowań współczesnych niemieckich debat o kształcie Europy, ale także rozlicznych sporów wewnątrzniemieckich, które nierzadko mają swoje znaczenie globalne (np. dotyczących użycia armii poza terytorium własnego państwa). Autor bazuje przy tym na wieloletnich badaniach, a wynikająca z tego faktu biegła znajomość rozległej literatury źródłowej i przedmiotowej przekłada się nie tylko na siłę argumentów, lecz także na lekkość narracji i jej walory erudycyjne. Prezentowane na kartach tomu opinie są stonowane, wyważone, często zapraszają czytelnika do wyrobienia sobie samodzielnego osądu.

  Fragment recenzji: "Przegląd Zachodni" nr 3/2016

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum