• Home
  • Historia
  • Jerzy Wojtowicz, historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury doby nowożytnej

Kazimierz Maliszewski, Wojciech Piasek (red.)

Jerzy Wojtowicz, historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury doby nowożytnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3406-0
Publication year:
2015
Pages number:
358
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Kazimierz Maliszewski, Wojciech Piasek (red.)

Jerzy Wojtowicz, historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury doby nowożytnej

Kategoria produktu:

Prezentowana monografia zawiera artykuły, w których znakomici specjaliści w swoich dziedzinach analizują dorobek naukowy Profesora Jerzego Wojtowicza oraz przedstawiają jego działalność akademicką. Ponadto czytelnik znajdzie w niej bardzo interesujące wspomnienia uczniów Profesora, przyjaciół oraz osób, które współpracowały z nim bądź ich drogi przecięły się na różnych etapach kariery naukowej. […] [Monografia ta] czytana w proponowanym kluczu teoretycznym [studium przypadku] przedstawia nam nie tylko „kawałek” historiografii PRL, jaki stanowiło pisarstwo historyczne Jerzego Wojtowicza, uwzględniając jego specyfikę, ale także fragment jej „kartograficznego obrazu”, który zmusza nas do zejścia z utartych kolein myślenia o niej.

Fragment Wprowadzenia

Jerzy Wojtowicz - historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury, ur. 24 X 1924 roku we wsi Rumoce, leżącej na Mazowszu. Od 1940 roku działał w konspiracji, w Batalionach Chłopskich (pseudonim „Pogodny”). Po wojnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowie. Przez krótki czas był nauczycielem w szkole wiejskiej w Dąbrowie koło Mławy. W 1951 r. ukończył studia historyczne na UMK, gdzie przeszedł kolejno wszystkie szczeble kariery naukowej od stanowiska zastępcy asystenta aż do tytułu profesora zwyczajnego, uzyskanego w 1979 roku. Zmarł  7 IV 1996 roku.   

Wprowadzenie (Wojciech Piasek) / 9
Kazimierz Maliszewski, Profesor Jerzy Wojtowicz - sylwetka człowieka i uczonego / 19
Agnieszka Wieczorek, Profesor Jerzy Wojtowicz - nauczyciel akademicki / 35

***

Krzysztof Mikulski, Jerzy Wojtowicz jako historyk Torunia / 69

Jerzy Dygdała, Jerzy Wojtowicz jako badacz historii Pomorza / 83

Stanisław Salmonowicz, Jerzy Wojtowicz jako badacz europejskiego Oświecenia / 111

Adam Kucharski, Jerzy Wojtowicz jako badacz dziejów komunikacji społecznej / 129

Kazimierz Maliszewski, Jerzy Wojtowicz jako badacz dziejów masonerii / 169

Wojciech Piasek, Historiografia PRL a pisarstwo historyczne Jerzego Wojtowicza / 189

Jerzy Grobis, Śladami rozmów z prof. Jerzym Wojtowiczem. Na marginesie jego prac naukowych / 217

***

Wspomnienia o Profesorze Jerzym Wojtowiczu: Janusz Małłek, Andrzej Tomczak, Kazimierz Wajda, Jan Sziling, Ryszard Kozłowski, Ryszard Sudziński, Jerzy Dygdała, Szczepan Wierzchosławski, Jarosław Porazinski, Zbigniew Grochowski, Wojciech Jurkiewicz, Marek Zieliński, Krzysztof Mikulski, Andrzej Wojtowicz, Marian Pawlak / 233

***

Wykaz tytułów prac doktorskich napisanych pod kierunkiem Profesora Jerzego Wojtowicza (zestawiła A. Wieczorek) / 319

Wykaz tytułów prac magisterskich napisanych pod kierunkiem Profesora Jerzego Wojtowicza w latach 1965-1992 (zestawiła A. Wieczorek) / 321

Bibliografia prac Profesora Jerzego Wojtowicza 1952–1996 (zestawił I. Czarciński/ 331

Spis fotografii / 357

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum