• Home
  • Historia
  • Jerzy Wojtowicz, historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury doby nowożytnej

Kazimierz Maliszewski, Wojciech Piasek (red.)

Jerzy Wojtowicz, historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury doby nowożytnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3406-0
Publication year:
2015
Pages number:
358
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Kazimierz Maliszewski, Wojciech Piasek (red.)

Jerzy Wojtowicz, historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury doby nowożytnej

Kategoria produktu:

Prezentowana monografia zawiera artykuły, w których znakomici specjaliści w swoich dziedzinach analizują dorobek naukowy Profesora Jerzego Wojtowicza oraz przedstawiają jego działalność akademicką. Ponadto czytelnik znajdzie w niej bardzo interesujące wspomnienia uczniów Profesora, przyjaciół oraz osób, które współpracowały z nim bądź ich drogi przecięły się na różnych etapach kariery naukowej. […] [Monografia ta] czytana w proponowanym kluczu teoretycznym [studium przypadku] przedstawia nam nie tylko „kawałek” historiografii PRL, jaki stanowiło pisarstwo historyczne Jerzego Wojtowicza, uwzględniając jego specyfikę, ale także fragment jej „kartograficznego obrazu”, który zmusza nas do zejścia z utartych kolein myślenia o niej.

Fragment Wprowadzenia

Jerzy Wojtowicz - historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury, ur. 24 X 1924 roku we wsi Rumoce, leżącej na Mazowszu. Od 1940 roku działał w konspiracji, w Batalionach Chłopskich (pseudonim „Pogodny”). Po wojnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowie. Przez krótki czas był nauczycielem w szkole wiejskiej w Dąbrowie koło Mławy. W 1951 r. ukończył studia historyczne na UMK, gdzie przeszedł kolejno wszystkie szczeble kariery naukowej od stanowiska zastępcy asystenta aż do tytułu profesora zwyczajnego, uzyskanego w 1979 roku. Zmarł  7 IV 1996 roku.   

Wprowadzenie (Wojciech Piasek) / 9
Kazimierz Maliszewski, Profesor Jerzy Wojtowicz - sylwetka człowieka i uczonego / 19
Agnieszka Wieczorek, Profesor Jerzy Wojtowicz - nauczyciel akademicki / 35

***

Krzysztof Mikulski, Jerzy Wojtowicz jako historyk Torunia / 69

Jerzy Dygdała, Jerzy Wojtowicz jako badacz historii Pomorza / 83

Stanisław Salmonowicz, Jerzy Wojtowicz jako badacz europejskiego Oświecenia / 111

Adam Kucharski, Jerzy Wojtowicz jako badacz dziejów komunikacji społecznej / 129

Kazimierz Maliszewski, Jerzy Wojtowicz jako badacz dziejów masonerii / 169

Wojciech Piasek, Historiografia PRL a pisarstwo historyczne Jerzego Wojtowicza / 189

Jerzy Grobis, Śladami rozmów z prof. Jerzym Wojtowiczem. Na marginesie jego prac naukowych / 217

***

Wspomnienia o Profesorze Jerzym Wojtowiczu: Janusz Małłek, Andrzej Tomczak, Kazimierz Wajda, Jan Sziling, Ryszard Kozłowski, Ryszard Sudziński, Jerzy Dygdała, Szczepan Wierzchosławski, Jarosław Porazinski, Zbigniew Grochowski, Wojciech Jurkiewicz, Marek Zieliński, Krzysztof Mikulski, Andrzej Wojtowicz, Marian Pawlak / 233

***

Wykaz tytułów prac doktorskich napisanych pod kierunkiem Profesora Jerzego Wojtowicza (zestawiła A. Wieczorek) / 319

Wykaz tytułów prac magisterskich napisanych pod kierunkiem Profesora Jerzego Wojtowicza w latach 1965-1992 (zestawiła A. Wieczorek) / 321

Bibliografia prac Profesora Jerzego Wojtowicza 1952–1996 (zestawił I. Czarciński/ 331

Spis fotografii / 357

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum