Radosław Biskup, Andrzej Radzimiński (red.)

Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach zakonu niemieckiego od XIII do XVI wieku

Nakład wyczerpany

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Publication year:
2015
Pages number:
370
Nr wydania:
pierwsze
Series:
Ecclesia clerusque temporibus medii aevi
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4068-9
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-3423-7

64,00 zł

Radosław Biskup, Andrzej Radzimiński (red.)

Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach zakonu niemieckiego od XIII do XVI wieku

Kategoria produktu:

Kolejny, czwarty już tom z serii zatytułowanej „Ecclesia clerusque temporibus medii aevi” został poświęcony prezentacji wyników badań nad parafiami na obszarze władztwa zakonu niemieckiego w Prusach. Badania te zostały przeprowadzone w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Parafie w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1243–1525” (DEC–2011/01/B/HS3/00828). Znalazło się w nim trzynaście artykułów poświęconych różnym aspektom działalności parafii oraz duchowieństwa parafialnego. W tekstach tych omawiane są zagadnienia z zakresu historii, w tym dziejów osadnictwa w kontekście powstawania sieci parafialnej, historii sztuki, a także źródłoznawstwa. W ramach realizacji wspomnianego grantu powstaje również baza danych zawierająca podstawowe dane na temat kościołów parafialnych w państwie zakonu niemieckiego w Prusach (www.parafie.umk.pl). Zarówno opracowana baza danych, jak również przedstawione badania wpisują się ściśle w profil badawczy nowego Zakładu Historii Krajów Bałtyckich, który istnieje w Instytucie Historii i Archiwistyki od 2013 r.

Fragm. „Wprowadzenia” do książki.

Wprowadzenie / 7

GRZEGORZ BIAŁUŃSKI (OLSZTYN)
Zarys dziejów parafii na terytorium „Wielkiej Puszczy” do 1525 r. / 11

RADOSŁAW BISKUP (TORUŃ)
Tzw. formularz z Uppsali jako źródło do dziejów parafii w państwie zakonu niemieckiego w Prusach (XIV–XVI w.) / 27

MARIO GLAUERT (POTSDAM)Kościoły, klasztory i szpitale między Kwidzynem a Suszem w czasach średniowiecza (do 1525 r.). Przyczynek do topografii sakralnej i prozopografii niższego duchowieństwa w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach / 51

ALICJA GRABOWSKA-LYSENKO (TORUŃ)
Parafie wiejskie z obszaru Prus okiem historyka sztuki – problemy i dezyderaty badawcze na przykładzie kościoła pw. św. Jakuba w Niedźwiedzicy / 109

SŁAWOMIR JÓŹWIAK (TORUŃ)
Kościół parafialny w Pluskowęsach w ziemi chełmińskiej w świetle średniowiecznych źródeł pisanych / 127

RADOSŁAW KRAJNIAK (TORUŃ)
Średniowieczni plebani kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja w Chełmży / 141

KAMILA LIPNIEWSKA (TORUŃ)
„Pamiętaj, toć Tobie wiele, by czcił święta niedzielę”. Obowiązek mszalny w średniowiecznych Prusach w świetle ustawodawstwa synodalnego / 155

MONIKA JAKUBEK-RACZKOWSKA (TORUŃ)
Obrazy w przestrzeni liturgicznej miejskich kościołów parafialnych w średniowiecznych Prusach. Przegląd funkcji / 173

WALDEMAR ROZYNKOWSKI (TORUŃ)
Badania nad siecią parafialną w diecezji chełmińskiej w średniowieczu – charakterystyka bazy źródłowej oraz metod badawczych / 205

REMIGIUSZ STACHOWIAK (BERLIN)
Duchowni pruscy w Kurii Rzymskiej w XV i na początku XVI w. – zabiegi o beneficja i kariery / 219

MARCIN SUMOWSKI (TORUŃ)
Rachunki witryka kościoła św. Jakuba w Toruniu z 1468 r. / 237

SEWERYN SZCZEPAŃSKI (OLSZTYN)
Traktat dzierzgoński (1249 r.) a początki organizacji parafialnej w Pomezanii / 273

LESZEK ZYGNER (CIECHANÓW)
Białuty – dzieje parafii na pograniczu mazowiecko-pruskim / 297

Wykaz skrótów / 315
Ilustracje / 321 
Indeks geograficzny / 353

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum