Dorota Degen, Grażyna Gzella, Jacek Gzella (red.)

Zakazane i niewygodne. Ograniczanie wolności słowa od XIX do XX wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3453-4
Publication year:
2015
Pages number:
330
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

54,00 zł

miękka

Dorota Degen, Grażyna Gzella, Jacek Gzella (red.)

Zakazane i niewygodne. Ograniczanie wolności słowa od XIX do XX wieku

Kategoria produktu:

Redaktorzy recenzowanego tomu nie pierwszy raz podejmują tytułową tematykę, gdyż na przestrzeni ostatnich pięciu lat wydali (w zmiennym składzie) już trzy tomy wpisujące się w nurt badań nad funkcjonowaniem cenzury i innych form ograniczeń wolności słowa na ziemiach polskich od XIX do XXI wieku Analiza opublikowanych dotychczas studiów, szczególnie ich skład autorski i rozkład tematyki, pozwalają już teraz stwierdzić, że inicjatywa jest trafna. Redaktorom udało się bowiem pozyskać czołowych polskich badaczy tytułowej problematyki (bibliologów, historyków, prawników i in.) i stworzyć dlań swoiste forum ogólnopolskie. Recenzowany tom wpisuje się bez większych korekt w uprzednio praktykowaną formułę. Zaplanowane do druku studia obejmują bowiem szerokiego spektrum dziejów badanego zjawiska (XIX-XXI wiek) i procentują wiele perspektyw i propozycji metodologicznych.

dr hab. Władysław M. Kolasa

Wstęp / 9

Grażyna Gzella
Procesy prasowe redaktorów „Gazety Toruńskiej” w latach 1867–1914 / 13

Jacek Gzella
Władysława Studnickiego kłopoty z cenzurą w 1907 roku / 25

Grażyna Wrona
Dozwolona krytyka dziennikarska czy występek? Krakowscy redaktorzy wobec cenzury i konfiskat prasowych (1918–1939) / 37

Marcin Żynda
Skonfiskowany „List Gazety Grudziądzkiej” z 1933 roku jako przykład próby poinformowania czytelników o funkcjonowaniu cenzury / 51

Agnieszka Cieślikowa
„Kurier Wołyński” w starciu z wojewodą wołyńskim Henrykiem Józewskim 1937–1938 / 61

Krzysztof Woźniakowski
Z notatnika cenzora obozowego: cykl felietonów satyrycznych uchodźczych budapeszteńskich „Wieści Polskich” (sierpień 1943–styczeń 1944) / 77

Małgorzata Korczyńska-Derkacz
Uchwała Sekretariatu KC PPR nr 52 z października 1947 r. w sprawie Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” wyrazem końca „rewolucji łagodnej” / 93

Marta Pękalska
„Wstępy muszą być nowe” – spory Wydawnictwa Ossolineum i cenzury o pierwsze powojenne edycje dawnych tomów serii „Biblioteka Narodowa” / 111

Dorota Degen
Kunktatorstwo i półśrodki. Planowanie a wydawnictwa zaniechane jako element polityki wydawniczej lat 50. XX wieku / 127

Robert Degen
„Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego”. O procesie wydawniczym źródeł historycznych w latach 50. XX wieku i jego ograniczeniach / 137

Beata Konopska
Cenzura wojskowa wobec treści map przeznaczonych dla społeczeństwa okresu PRL / 159

Adam Ruta
Cenzura wobec krakowskich gazet codziennych lat 60. XX wieku (na przykładzie „Echa Krakowa”) / 173

Ireneusz Bieniecki
Działalność kulturalno-oświatowa i jej wpływ na kształtowanie poglądów żołnierzy zasadniczej służby wojskowej jednostek ochraniających granice PRL w latach 1965–1991 / 185

Barbara Centek
Teczki sprawy operacyjnego rozpracowania „Redaktorzy” jako źródła do dziejów „Spotkań” / 203

Katarzyna Tałuć
Niezależna polska prasa młodzieżowa lat 80. XX wieku. Głosy o cenzurze / 215

Piotr Nowak
Matura’81 a perlustracja korespondencji w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / 233

Kamila Kamińska
Cenzura instytucjonalna w przededniu okrągłego stołu – analiza tematyczna i statystyczna ingerencji / 245

Marlena Jabłońska
„A akta zniszczyć”. Brakowanie akt SB jako ograniczenie współczesnych możliwości badawczych / 263

Grzegorz Nieć, Paweł Podniesiński
Druki zakazane i bezdebitowe jako atrakcja bibliofilska (na polskich aukcjach antykwarycznych lat 1994–2014 i w bieżącej ofercie rynku) / 275

Adam Górski
Cenzura prewencyjna na tle obecnej regulacji prawnej / 297

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Problemy polskiej emigracji poddane cenzurze w prasie krajowej i na obczyźnie / 309

Magdalena Rzadkowolska, Agata Walczak-Niewiadomska
Ludzie książki kontra władza. Zaangażowanie w drugi obieg wydawniczy według materiałów zawartych w Słowniku pracowników książki polskiej. Komunikat / 325

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum