• Home
  • Nauki pomocnicze historii
  • Kultura funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej

Anna Drążkowska (red.)

Kultura funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3375-9
Publication year:
2015
Pages number:
432
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

148,40 zł

twarda

Anna Drążkowska (red.)

Kultura funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej

Kategoria produktu:

Cena promocyjna tylko dla klientów indywidualnych. 

Książka podsumowuje wyniki badań realizowanych w projekcie zatytułowanym: „Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej”. Publikacja ta powstała przy współudziale wielu autorów tworzących duży międzynarodowy zespół naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki, pochodzących z Polski, Litwy, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Zabytki i materiały do specjalistycznych analiz pozyskano ze stanowisk zlokalizowanych na terenie Polski, Litwy i Ukrainy. Materiał wydobyty z krypt grobowych wyznaczył zakres i ograniczył nasze badania do kultury funeralnej elit  Rzeczypospolitej, ponieważ w kryptach składane były ciała darczyńców świątyń, osób zamożnych, szlachetnie urodzonych i najbardziej zasłużonych dla danej społeczności, Kościoła i ojczyzny. Książka prezentuje nowatorskie podejście do zagadnień związanych z kulturą funeralną i została podzielona na sześć rozdziałów, których nazwy prezentują kolejne dyscypliny nauki: archeologię, kostiumologię, antropologię, paleobotanikę, mikrobiologię i konserwację zabytków.

Przeprowadzenie powyższego projektu przy współudziale wielu przedstawicieli różnych dyscyplin nauki dało możliwość wykorzystania źródeł pozyskiwanych przez archeologów z krypt grobowych w szerszym aspekcie i stworzyło okazje do wykonania skomplikowanych analiz za pomocą nowoczesnych urządzeń. Trudnym zadaniem było zaprezentowanie w jednej publikacji uzyskanych wyników badań z tak różnych dziedzin nauki. Trudność była tym większa, że staraliśmy się przyjąć taki sposób przedstawienia rezultatów prac, żeby były zrozumiałe, przydatne i wykorzystywane przez różnych specjalistów nie tylko nauk ścisłych, lecz także humanistycznych. 

W książce znalazły się zagadnienia dotyczące między innymi sposobów zdobienia trumien, przedmiotów, odzieży i roślin odnajdywanych przy szczątkach zmarłych. Poza tym wskazaliśmy, jakie pokarmy spożywali przedstawiciele elit oraz na jakie choroby  zapadali. Zaprezentowaliśmy również informacje na temat roślin wykorzystywanych podczas balsamowania ciał oraz wyniki badań mikrobiologicznych. Podsumowaliśmy także prace konserwatorskie przeprowadzone na zabytkach pozyskanych z krypt grobowych.

WPROWADZENIE / 13

ARCHEOLOGIA
Rafał Niedźwiadek, Anna Drążkowska, Wiera Hupało, Magdalena Majorek, Magdalena Przymorska-Sztuczka / 17

NOWOŻYTNE TRUMNY Z BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH Z WYBRANYCH STANOWISK Z POLSKI, LITWY I UKRAINY
Rafał Niedźwiadek, Anna Drążkowska, Magdalena Majorek / 19
Trumny z archikatedry pw. św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela w Lublinie / 20
Trumny z kościoła pobrygidkowskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie / 37
Trumny z cmentarza przy kościele pw. Świętego Ducha w Lublinie / 46
Trumny z cmentarza przy kościele pw. Świętego Krzyża w Lublinie / 50
Trumny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku / 51
Trumny z kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Końskowoli / 52
Trumny z krypty pod kaplicą św. Anny kościoła pw. św. Mikołaja w Gniewie / 55
Trumny z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Dubnie na Wołyniu na Ukrainie / 58
Trumny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opolu Lubelskim / 59
Trumny z kościoła pw. św. Stanisława w Modliborzycach / 61
Trumny z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Kańczudze / 63
Podsumowanie / 65

WYPOSAŻENIE NOWOŻYTNYCH POCHÓWKÓW NA PODSTAWIE WYBRANYCH STANOWISK Z POLSKI, UKRAINY I LITWY
Rafał Niedźwiadek, Anna Drążkowska, Wiera Hupało, Magdalena Przymorska-Sztuczka / 70
Wyposażenie grobowe pochówków z kościoła pobrygidkowskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie / 71
Wyposażenie grobowe pochówków z cmentarza przy kościele pw. św. Ducha w Lublinie / 84
Wyposażenie grobowe pochówków z archikatedry pw. św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela w Lublinie / 89
Wyposażenie grobowe pochówków z krypty pod kaplicą św. Anny kościoła pw. św. Mikołaja w Gniewie / 98
Wyposażenie grobowe pochówków z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Dubnie na Wołyniu na Ukrainie / 104
Podsumowanie / 116

KOSTIUMOLOGIA
Anna Drążkowska, Rafał Niedźwiadek, Simona Matuzevi

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum