Mirosława Radowska-Lisak

Między oralnością a literackością. Proza wiejska Adolfa Dygasińskiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3253-0
Publication year:
2015
Pages number:
340
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Mirosława Radowska-Lisak

Między oralnością a literackością. Proza wiejska Adolfa Dygasińskiego

Kategoria produktu:

Wysoka wartość, a dodam, że nawet niezwykłość tej książki polega na nowatorstwie i trafności wybranego i zastosowanego przez autorkę instrumentarium badawczego pozwalającego w sposób ściśle umotywowany dokonać znakomitej, odkrywczej interpretacji, czy raczej – reinterpretacji – twórczości Dygasińskiego i tym samym zweryfikować dotychczasowe sądy historyków literatury o prozie autora Zająca. […] Książka jest starannie zredagowana, istotną jej zaletą jest przejrzystość kompozycyjna, dyscyplina wywodu, rzeczowość a zarazem elegancja językowa. […] Gorąco polecam […] tę bardzo wartościową książkę ze względu na jej nowatorstwo metodologiczne mogące zainspirować innych badaczy, oraz ze względu na subtelne, głębokie, dotychczas niespotykane interpretacje wiejskich utworów Dygasińskiego z uwzględnieniem właściwego im kontekstu kulturowo-socjologicznego. Książka zainteresuje z pewnością literaturoznawców, ale również może znaleźć odbiorców wśród folklorystów, kulturoznawców i socjologów, a także i nieprofesjonalnych czytelników literatury szukających głębszego z nią obcowania.

Z recenzji prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tyc

Nie ulega wątpliwości, że problematyka podjęta przez Mirosławę Radowską-Lisak jest w tej chwili jednym z najciekawszych zagadnień obecnych we współczesnej  humanistyce. […] Największą zaletą tej niezmiernie rzetelnie i interesująco napisanej książki, której wróżę długie lata na nie tylko polonistycznym rynku, jest udowodnienie czegoś, czego prawdopodobnie autorka sobie nie zaplanowała. Nie tylko bowiem udowadnia ona istnienie w utworach Dygasińskiego trwałych struktur oralnych, co było przecież jej założeniem, ale – nie poruszając zagadnienia oryginalności tej prozy, jej odmienności na tle epoki – po prostu ją wykazuje. W śmiałej, sięgającej bez kompleksów do metodologii światowej humanistyki interpretacji Mirosławy Radowskiej-Lisak, Dygasiński pokazany został jako pisarz prawdziwie polski, którego twórczość wyrasta z najstarszych przedpiśmiennych tradycji naszej kultury. [..] Wielką zaletą książki Radowskiej-Lisak jest jej interdyscyplinarny charakter, swobodne łączenie kompetencji filologa z antropologią i socjologią, poza nowymi, oryginalnymi interpretacjami utworów Dygasińskiego wiele wnosi do naszej wiedzy na temat kultury ludowej, wiejskości czy choćby korzeni polskiej inteligencji.

Z recenzji dr hab. Jolanty Sztachelskiej, prof. UwB

Wstęp / 9

Część I. Metodologia
Cel i zakres badań / 15
Kategoria oralności / 19
Koncepcja pogranicza / 23
Pozytywistyczna świadomość pisma / 27
Oralność w nauce o literaturze – stan badań / 36
Perspektywy badawcze / 45
Wybór literatury podmiotu / 48
Układ treści / 65

Część II. Interpretacje 
Wprowadzenie. „Wrośnięty w zagon”. Wiejskie i oralne konteksty twórczości Dygasińskiego / 71
Wiejskość jako zjawisko społeczno-kulturowe / 72
Sploty wiejskiej kultury / 78
Dygasiński – źródła oralności / 84
Literackie świadectwa oralności / 93

Rozdział 1. Proza baśniowa / 97
1.1. Baśniowość / 97
1.2. Beldonek, czyli baśń odczarowana / 107
1.3. „Wyczerpać cudowność do ostatnich granic”. Cudowne bajki na skali baśniowości / 131

Rozdział 2. Twórczość gawędowa / 147
2.1. Gawędowość / 147
2.2. Opowiedzieć klęskę. Obraz rozkładu kultury szlacheckiej w powieści gawędowej Pan Jędrzej Piszczalski / 158
2.3. Głosy puszczy. Elementy gawędowe w opowiadaniach łowieckich (na przykładzie utworu W puszczy) / 184

Rozdział 3. Formy paraboliczne / 213
3.1. Paraboliczność / 213
3.2. Przypowieść o macierzyństwie. Margiela i Margielka / 223
3.3. „Apostoł” w służbie idei. Powieść-utopia W Swojczy / 248

Zakończenie / 279 
Bibliografia / 285
Between Orality and Literariness. Adolf Dygasiński’s Rural Prose (Summary) / 325
Indeks osobowy / 327

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum