Anna Mach

Świadkowie świadectw. Postpamięć zagłady w polskiej literaturze najnowszej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3806-8
Publication year:
2016
Pages number:
440
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Series:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

twarda z obwolutą

Anna Mach

Świadkowie świadectw. Postpamięć zagłady w polskiej literaturze najnowszej

Kategoria produktu:

Literatura postmemorialna omawiana przez badaczkę podejmuje wysiłek dawania świadectwa świadkom oraz bycia świadkiem świadectwa – zapewne nigdy do końca udany. Niełatwy proces włączania opowieści o Zagładzie dla wspólnotowej pamięci, który obserwujemy od lat80. XX wieku, jest tutaj poddawany wnikliwej i krytycznej analizie. Autorka rozważa, na ile melancholijny podmiot literatury lat 90. ubiegłego stulecia przełamuje narcystyczną dominantę wcześniejszej dekady, i pokazuje, w jaki sposób w twórczości epoki „powrotu Realnego” może zaistnieć etyczny aspekt postpamięci. W autobiograficznej twórczości przedstawicieli drugiego pokolenia ocalałych dostrzega zaś dramat milczenia i uwięzienie w potraumatycznym symptomie, na które powojenna Europa skazała ofiary Zagłady. Badania tu poczynione, dotyczące między innymi wczesnej recepcji tekstów sprzed transformacji, w której – kosztem podtrzymywania mitów polskiej tożsamości – pomija się lub marginalizuje żydowskie i zakładowe wątki, wykazują konieczność rewizji dotychczasowych rozpoznań i redefinicji kanonu polskiej literatury Szoa. 

Wprowadzenie / 9
Po/wojnie – kompensacja i nacjonalizm / 13
Przełomowe lata osiemdziesiąte / 19
Wobec Zagłady – perspektywa europejska / 37
Współczesna humanistyka wobec Szoa / 44
Podziękowania / 56

Część teoretyczna
Współczesna humanistyka wobec pamięci i traumy

Rozdział 1. Zygmunta Freuda i Maurice’a Halbwachsa koncepcje pamięci a memory studies i trauma studies na przełomie XX i XXI wieku / 61
Traumatyczna pamięć jednostki a etyka psychoanalizy / 61
Trauma i historia – „luki, sprzeczności, powtórzenia” / 66
Socjologia pamięci albo Freud (z) Halbwachsem / 68
Pierre Nora: „między pamięcią a historią”. Nowe czasy i nowa wrażliwość / 76
Widmo żałoby krąży po Europie / 79

Rozdział 2. Postpamięć i etyka świadka-spadkobiercy zagłady w koncepcji marianne hirsch / 85
Traumatyczna pamięć i zerwanie komunikacji / 85
Postmemorialna estetyka i etyka świadkowania / 98 

Część analityczna
Świadkowanie drugiego stopnia w polskiej literaturze najnowszej

Rozdział 3. Symptomy pamięci. kłopotliwa (nie)pamięć o zagładzie w literaturze polskiej drugiej połowy lat osiemdziesiątych / 115
Powroty świadków: Początek Andrzeja Szczypiorskiego i Umschlagplatz Jarosława Marka Rymkiewicza / 115
Wymazywanie żydowskości – Weiser Dawidek Pawła Huellego / 182
Zagłada Piotra Szewca – ocalenie w lustrze kultury / 205
Lata osiemdziesiąte jako triumf Wyobrażeniowego. Polska pamięć w stadium zwierciadła – podsumowanie / 220

Rozdział 4. „powrót realnego” – pamięć „nawiedzona” i historyczny/histeryczny podmiot w literaturze lat dziewięćdziesiątych XX wieku / 227
Dawid Weiser raz jeszcze (powrót wypartego) / 227
Historia jako Realne. Postmemorialna podmiotowość w twórczości Izabeli Filipiak / 232
Asymilacja stereotypu w Prawieku i innych czasach Olgi Tokarczuk / 264
„Nie chodzi o igraszki, chodzi o życie”. Postpamięć w Tworkach Marka Bieńczyka / 273
Zagładowe nawiedzenia – postscriptum / 290

Rozdział 5. Rodzinne ramy postpamięci / 301
Postpamięć „pogrobowca” Zagłady w Kamieniu granicznym Piotra Matywieckiego / 305
Problemy drugiego pokolenia ocalałych (Utwór o matce i ojczyźnie Bożeny Keff, Goldi i Frascati Ewy Kuryluk, Rodzinna historia lęku Agaty Tuszyńskiej, Zagubione w przekładzie Evy Hoffman) / 324
Stawanie się świadkiem / 376
Podsumowanie – formy postpamięci / 382

Zakończenie / 389
Bibliografia / 397
Summary / 425
Indeks osobowy / 429

  • Andrzej Juchniewicz

    Mach w swojej publikacji udowadnia, że bycie świadkiem to przedsięwzięcie naznaczone etycznymi i estetycznymi dylematami, ale również moralnym obowiązkiem pozostawienia w polu widzenia i odczucia Zagłady i jej ofiar, a nie autorskich predylekcji i uprzedzeń. Postuluje też wierność zamordowanym, których opłakać można tylko, komponując literacki dwugłos, a więc hołdując strategii Bieńczyka, polegającej na poręczeniu odbioru przesyłki własną sygnaturą.
    Fragment recenzji: http://artpapier.com/
Write review

Write your own review

Captcha
  • Anna Mach

    Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, psycholożka i psychoterapeutka, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Jej rozprawa doktorska poświęcona tematyce postpamięci została wyróżniona w konkursie im. Majera Bałabana na najlepszą pracę doktorską o Żydach i Izraelu (2014) oraz w konkursie im. Inki Brodzkiej-Wad na najlepszą pracę doktorską z dziedziny humanistyki poświęconą współczesności (2015). Współredaktorka (wraz z Leną Magnone) książki „Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne” (Warszawa 2009). Publikowała w monografiach zbiorowych  i czasopismach, między innymi w „Dekadzie Literackiej”, „Nigdy Więcej” „Przeglądzie Humanistycznym”, „Ricie Baum”, „Roczniku Komparatystycznym” czy „Zagładzie Żydów”. 

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum