Mirosław Bochenek

Historia rozwoju ekonomii, t. 1: Od starożytności do szkoły klasycznej

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-3726-9
Publication year:
2016
Pages number:
268
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Historia rozwoju ekonomii
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Mirosław Bochenek

Historia rozwoju ekonomii, t. 1: Od starożytności do szkoły klasycznej

Kategoria produktu:

W rozprawie autor podjął próbę nowego spojrzenia na proces rozwoju myśli ekonomicznej. Dokonania twórców idei ekonomicznych prezentuje w sposób niekonwencjonalny. Na podstawie materiałów źródłowych wskazuje autorów nowych pojęć i koncepcji. Formułuje przy tym wnioski odmienne od ustaleń innych badaczy. Zwraca uwagę, że wiele kluczowych dla ekonomii innowacji terminologicznych narodziło się w starożytności i średniowieczu. W czasach nowożytnych powstanie ekonomii było już bliskie, jednak dokonało się to dopiero w XVIII w. za sprawą szkockiego filozofa Adama Smitha.

„Praca M. Bochenka jest pracą o szerokim rozmachu, przykuwającą uwagę czytelnika i bardzo ważną z punktu widzenia popularyzacji wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie. […] Praca jest owocem pasji naukowej autora, wynikiem rzetelnych i żmudnych badań. Autor, dobierając istotne i często nieznane szczegóły z dorobku pisarzy podejmujących problematykę ekonomiczną, umiejętnie zachęca czytelnika do uważnego przeczytania tej interesującej lektury”.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Aleksandry Lityńskiej


Nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Konkursie na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii (2017)

Wstęp / 7
Rozdział 1. Przedmiot badań historii ekonomii / 15
1. Powstanie nauki ekonomii i jej przedmiot / 15
2. Specyfika przedmiotu badań historii ekonomii / 18
3. Korzyści ze znajomości historii rozwoju ekonomii / 20
Rozdział 2. Myśl ekonomiczna starożytności / 25
1. Pierwsze opisy zjawisk gospodarczych oraz twierdzenia ekonomiczne w starożytnej Grecji / 26
2. Ksenofont i narodziny nazwy „ekonomia” / 32
3. Modele państwa idealnego Platona i Arystotelesa / 35
4. Myśl ekonomiczna starożytnego Rzymu / 39
Rozdział 3. Myśl ekonomiczna średniowiecza / 45
1. Poglądy ekonomiczne św. Tomasza z Akwinu  i Jana Dunsa Szkota / 46
2. Rozważania o pieniądzu Mikołaja Oresmiusza / 52
Rozdział 4. Merkantylizm / 57
1. Główne założenia myśli ekonomicznej
epoki merkantylizmu / 58
2. Narodowy charakter myśli merkantylnej / 62
3. Merkantylizm francuski / 63
4. Merkantylizm angielski / 66
5. Merkantylizm niemiecki i austriacki – powstanie pierwszych katedr ekonomii / 80
6. Merkantylizm włoski / 85
7. Reprezentanci merkantylizmu w Polsce / 87
Rozdział 5. Rozkład merkantylizmu oraz zalążki fizjokratyzmu  i szkoły klasycznej / 95
1. Francuscy prekursorzy fizjokratyzmu i ekonomii dobrobytu / 95
2. Prekursorzy angielscy / 99
3. Włoscy preklasycy i inicjatorzy nowych kierunków / 107
Rozdział 6. Fizjokratyzm / 111
1. François Quesnay – twórca fizjokratyzmu / 112
2. Porządek naturalny/ 114
3. Krytyka merkantylizmu / 116
4. Produkt czysty / 117
5. Teoria obiegu dóbr / 118
6. Teoria jedynego podatku / 123
7. Uczniowie F. Quesnaya / 124
8. Zwolennicy fizjokratyzmu we Francji i w Niemczech / 130
9. Fizjokratyzm w Polsce / 139
Rozdział 7. Szkoła klasyczna / 143
1. Adam Smith i narodziny nauki „ekonomia” / 143
2. Poglądy Thomasa Roberta Malthusa / 157
3. Jean Baptiste Say i systematyzacja ekonomii / 162
4. System ekonomiczny Davida Ricardo / 167
5. Pozostali przedstawiciele i koncepcje uzupełniające dorobek szkoły klasycznej w ekonomii / 176
6. System Johna Stuarta Milla jako szczytowe osiągnięcie ekonomii klasycznej / 195
7. Zwolennicy szkoły klasycznej w Polsce / 204
Podsumowanie / 223
Bibliografia / 243
Indeks nazwisk / 261

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum