• Home
  • Pedagogika
  • Edukacja obywatelska w szkole. Krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych

Violetta Kopińska

Edukacja obywatelska w szkole. Krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3797-9
Publication year:
2017
Pages number:
448
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Violetta Kopińska

Edukacja obywatelska w szkole. Krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych

Kategoria produktu:

„Książka Violetty Kopińskiej została napisana jak na zamówienie dzisiejszych czasów. Po pierwsze, charakteryzują się one głębokim kryzysem społeczeństwa obywatelskiego, który związany jest nie tylko z wewnętrznymi przemianami i dyskursami wokół istoty społeczeństwa obywatelskiego, ale także próbą jego zawłaszczenia. Po drugie, jesteśmy świadkami intensyfikacji polityczno-ideologicznych zawirowań wokół polskiej szkoły, których efekty poznamy w najbliższej przyszłości. W obszarze tych dwóch kryzysów odpowiedzi poszukuje Violetta Kopińska […]”.

Z recenzji dr hab. Ewy Kurantowicz, prof. DSW

„Wysoko oceniam zarówno samą koncepcję badań, jak również sposób prowadzenia analizy dyskursu podręczników. Autorka prowadzi ją bowiem bardzo rzetelnie, dokładnie i konsekwentnie, przywołując wiele cytatów w tabelach. W ten sposób wnioski są uzasadnione i wiarygodne, co nie zawsze jest przestrzegane w pracach badawczych o charakterze jakościowym. Jednocześnie to swoiste „zdyscyplinowanie” i pewna (uzasadniona!) drobiazgowość uzupełnione są wieloaspektową interpretacją, odwołującą się do teoretycznych ram analizy. […] Widać tu biegłość i pewną swobodę doświadczonej już Badaczki w zakresie metody Krytycznej Analizy Dyskursu”.

Z recenzji dr hab. Doroty Pankowskiej, prof. UMCS

Wprowadzenie  / 9

Część I. TEORETYCZNO-METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH

Rozdział 1. Edukacja obywatelska. Analiza kontekstualna / 17
1.1. Edukacja obywatelska – kontekst społeczno-kulturowy /     17
1.1.1. Między agregacją a zaangażowaniem obywatelskim  / 18
1.1.2. Modele edukacji obywatelskiej / 43
1.1.3. Edukacja prawna w edukacji obywatelskiej / 51
1.1.3.1. Przegląd koncepcji prawa / 53
1.1.3.2. Kultura prawna jako kontekst edukacji obywatelskiej / 66
1.1.3.3. Edukacja prawna w perspektywie modeli edukacji obywatelskiej / 85
1.2. Edukacja obywatelska w szkole / 89
1.2.1. Perspektywy szkolnej edukacji obywatelskiej / 89
1.2.2. Wymiary szkolnej edukacji obywatelskiej w Polsce / 93
1.2.2.1. Podstawy programowe i podręczniki szkolne / 100
1.2.2.2. Szkolna edukacja obywatelska poza optyką programów i podręczników szkolnych/ 114

Rozdział 2. Podstawy metodologiczne badań własnych / 123
2.1. Założenia teoretyczne badań własnych / 123
2.2. Cel badań, problemy badawcze / 133
2.3. Konceptualizacja głównych kategorii analitycznych / 135
2.3.1. Koncepcje i rozumienie prawa / 135
2.3.2. Partycypacja obywatelska / 137
2.3.3. Partycypacja uczniowska / 141
2.4. Metody zbierania i analizy danych / 144
2.5. Zarys procedury badawczej / 162

Część II. KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU PODRĘCZNIKÓW DO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Rozdział 3. Koncepcja(e) i rozumienie prawa w dyskursie podręcznikowym / 167
3.1. Koncepcja(e) prawa w badanych podręcznikach / 168
3.1.1. Koncepcja(e) prawa dyskursie podręcznikowym – analiza intertekstualna / 168
3.1.2. Prawo pozytywne i prawo naturalne – analiza dyskursu na poziomie „wewnętrznym” / 181
3.1.3. Modele dyskursywnego konstruowania koncepcji prawa w badanych podręcznikach. Niespójność w konstruowaniu wizerunku prawa / 201
3.2. Rozumienie prawa w badanym dyskursie / 207
3.2.1. Analiza dyskursu dotyczącego rozumienia prawa – poziom „wewnętrzny” / 207
3.2.2. Analiza intertekstualna i modele podręcznikowego dyskursu w zakresie rozumienia prawa / 231
3.2.3. Rozumienie prawa – analiza sekwencyjna dyskursu w ramach poszczególnych podręczników 241
3.3. Dyskursywne konstruowanie koncepcji i rozumienia prawa w dyskursie podręczników do wiedzy o społeczeństwie. Wnioski  / 261

Rozdział 4. Partycypacja obywatelska w dyskursie podręczników do wiedzy o społeczeństwie / 267
4.1. Ogólna charakterystyka dyskursu podręcznikowego dotyczącego partycypacji obywatelskiej / 268
4.2. Partycypacja obywatelska. Analiza dyskursu – poziom „wewnętrzny” / 273
4.3. Model dyskursywnego konstruowania partycypacji obywatelskiej w badanych podręcznikach / 348
4.4. Ograniczone znaczenie partycypacji obywatelskiej w badanym dyskursie /     350

Rozdział 5. Partycypacja uczniowska w dyskursie podręczników do wiedzy o społeczeństwie / 361
5.1. Ogólna charakterystyka dyskursu podręcznikowego dotyczącego partycypacji uczniowskiej / 362
5.2. Partycypacja uczniowska. Analiza dyskursu – poziom „wewnętrzny” / 366
5.3. Model dyskursywnego konstruowania partycypacji uczniowskiej w badanych podręcznikach / 405
5.4. Pozór partycypacji uczniowskiej w badanym dyskursie / 407

Zakończenie: wizerunek szkolnej edukacji obywatelskiej w dyskursie badanych podręczników / 417

Bibliografia / 427
Spis tabel / 443
Spis rysunków / 447

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum