Janusz Tandecki

Archiwa w Polsce w latach 1944-1989. Zarys dziejów

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3857-0
Publication year:
2017
Pages number:
272
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka z obwolutą

Janusz Tandecki

Archiwa w Polsce w latach 1944-1989. Zarys dziejów

Kategoria produktu:

Książka ukazuje dzieje archiwów polskich działających zarówno na ziemiach polskich, jak i poza granicami kraju w latach 1944–1989. Cezurą końcową jest rok, w którym odbyły się pierwsze po II wojnie światowej częściowo demokratyczne wybory (ich wyniki stały się początkiem końca Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej). Pracę podzielono na rozdziały, w których kolejno przedstawiono granice i ustrój Polski po 1945 r., organizację i zadania archiwów polskich do 1951 r., ich działalność po tym roku (czyli po wydaniu nowego dekretu o archiwach państwowych), a następnie po reformie administracyjnej 1975 r. i uchwaleniu w 1983 r. nowej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym. W dalszych jej częściach omówiono państwowy zasób archiwalny, m.in. jego gromadzenie, opracowanie, udostępnianie i popularyzację, a także zasób narastający i archiwa zakładowe, budownictwo archiwalne, problem kadr archiwalnych i ich kształcenia oraz – skrótowo – działalność naukową archiwów. Rozważania kończy rzut oka na dzieje i zasób najważniejszych polskich archiwów państwowych w tym okresie oraz appendix, w którym przedstawiono sylwetkę profesora Andrzeja Tomczaka, przez prawie całe dojrzałe życie związanego zawodowo i naukowo z tworzoną po II wojnie światowej archiwistyką polską.

Wprowadzenie / 7

Granice, podziały administracyjne i ustrój Polski po 1945 roku / 13

Organizacja i działalność archiwów polskich po II wojnie światowej do 1951 roku / 26

Działalność i zadania archiwów polskich po 1951 roku / 39

Organizacja i zadania archiwów polskich po 1975 roku / 65

Państwowy (narodowy) zasób archiwalny, jego gromadzenie, opracowanie, udostępnianie i popularyzacja / 83

Narastający zasób archiwalny i archiwa zakładowe / 98

Budownictwo archiwalne i zabezpieczenie zasobu / 105

Kadry archiwalne i ich kształcenie / 110

Działalność naukowa archiwów/ 121

Rzut oka na dzieje i zasób najważniejszych archiwów państwowych w latach 1945–1989 / 127

Zakończenie / 213

Bibliografia / 233

Fotografie / 259

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum