Magdalena Redo, Piotr Siemiątkowski (red.)

Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3852-5
Publication year:
2017
Pages number:
162
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Magdalena Redo, Piotr Siemiątkowski (red.)

Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa

WSTĘP / 5

ROZDZIAŁ 1. ZEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO PAŃSTWA / 9
1.1. Istota bezpieczeństwa ekonomicznego państwa / 10
1.2. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w dobie globalizacji / 12
1.3. Zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo ekonomiczne państwa / 19
1.4. Istota zewnętrznego bezpieczeństwa finansowego państwa / 21
1.5. Specyfika zewnętrznych finansowych zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego państwa / 23
Literatura / 26

ROZDZIAŁ 2. ZMIANY W BILANSIE PŁATNICZYM JAKO ŹRÓDŁO ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO PAŃSTWA / 31 
2.1. Konstrukcja i międzynarodowe wytyczne w zakresie gromadzenia danych do bilansu płatniczego / 31
2.1.1. Rachunek bieżący / 32
2.1.2. Rachunek kapitałowy / 34
2.1.3. Rachunek finansowy / 34
2.1.4. Saldo błędów i opuszczeń / 40
2.2. Zmiany w bilansie obrotów bieżących w Polsce w latach 2004-2015 / 40
2.3. Kształtowanie się bilansu kapitałowego w Polsce w latach 2004-2015 / 47
2.4. Zmiany na rachunku finansowym bilansu płatniczego jako źródło zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa finansowego w Polsce w latach 2004-2015 / 48
2.5. Saldo błędów i opuszczeń w bilansie płatniczym w latach 2004-2015 / 55
2.6. Odporność polskiego bilansu płatniczego na zagrożenia zewnętrzne / 57
2.7. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna / 60
2.7.1. Konstrukcja międzynarodowej pozycji inwestycyjnej / 60
2.7.2. Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w Polsce w latach 2004-2015 / 63
Literatura / 68

ROZDZIAŁ 3. ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE / 71
3.1. Zadłużenie zagraniczne jako zagrożenie bezpieczeństwa finansowego państwa / 71
3.2. Państwa o największym zadłużeniu zagranicznym / 74
3.3. Przyczyny kryzysu zadłużeniowego państw rozwijających się / 79
3.4. Polskie zadłużenie zagraniczne do 2004 roku / 83
3.5. Zadłużenie zagraniczne Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej / 88
Literatura / 92

ROZDZIAŁ 4. OFICJALNE AKTYWA REZERWOWE / 95
4.1. Ogólna charakterystyka oficjalnych aktywów rezerwowych / 95
4.1.1. Rodzaje oficjalnych aktywów rezerwowych / 95
4.1.2. Znaczenie oficjalnych aktywów rezerwowych dla bezpieczeństwa finansowego państwa / 102
4.2. Oficjalne aktywa rezerwowe w Polsce / 107
4.2.1. Strategia zarządzania oficjalnymi aktywami rezerwowymi / 115
4.2.2. Elastyczna linia kredytowa MFW / 119
4.2.3. Ocena adekwatności poziomu aktywów rezerwowych w Polsce w latach 2004-2015 / 122
4.3. Aktywa rezerwowe na świecie / 129
4.3.1. Struktura walutowa światowych rezerw dewizowych / 132
4.3.2. Najwięksi posiadacze aktywów rezerwowych na świecie / 135
4.3.3. Relatywna wielkość zasobów rezerw walutowych / 142
4.4. Państwowe fundusze majątkowe / 146
4.4.1. Państwowe fundusze majątkowe – szanse i zagrożenia / 148
4.4.2. Aktywa państwowych funduszy majątkowych jako czynnik wzmacniający bezpieczeństwo finansowe państwa / 148
Literatura / 153

ZAKOŃCZENIE /157

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum