Zbigniew Witkowski, Jiří Jirásek, Krzysztof Skotnicki, Maciej Serowaniec (red.)

Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3945-4
Publication year:
2017
Pages number:
378
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Zbigniew Witkowski, Jiří Jirásek, Krzysztof Skotnicki, Maciej Serowaniec (red.)

Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej

Kategoria produktu:

Recenzowany tom poświęcony jest urzeczywistnianiu konstytucyjnych zasad ustroju trzeciej władzy w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady te ukształtowane w wyniku transformacji ustrojowej (w tym zakresie przebiegała ona wolniej w przeciwieństwie do przemian władzy ustawodawczej, a zwłaszcza wykonawczej) nie budzą istotnych kontrowersji doktrynalnych. Autorzy opracowań skoncentrowali się więc przede wszystkim na rozwiązaniach szczegółowych i ich funkcjonowaniu w otoczeniu politycznym i społecznym charakterystycznym dla obu państw. Wiele wskazuje na to, że ewolucja władzy sądowniczej, zwłaszcza w Polsce, jeszcze się nie zakończyła, tym cenniejsze wydają się wyrażone w książce uwagi polskich konstytucjonalistów i doświadczenia opisane przez konstytucjonalistów czeskich i słowackich.

Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Eckhardta, prof. WSPiA

Słowo od Redaktorów / 9

Jiří Jirásek
Milost a amnestie / 11

Zbigniew Witkowski, Wioletta Woźniak
Remarks on the contents of the power of pardon in the light of the Polish Constitution / 33

Marián Giba, Eduard Burda
Rušenie amnestií: súlad či rozpor práva a politiky? / 49

Michal Bartoň
Mandáty soudních funkcionářů – debata v České republice / 73

Krzysztof Grajewski
Zmiany statusu prawnego Krajowej Rady Sądownictwa / 91

Martin Kopa
Svoboda projevu soudce v judikatuře českého Ústavního soudu – mluvit stříbro, mlčeti zlato? / 123

Agnieszka Gajda
Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi – wybrane zagadnienia / 147

Maciej Serowaniec
Kilka uwag o modelu kształcenia kadr sędziowskich w Rzeczypospolitej Polskiej / 167

Maxim Tomoszek
Proces vybírání soudců Ústavního soudu v České republice / 183

Anna Michalak
Trybunał Konstytucyjny – filar czy dekoracja demokratycznego państwa prawa / 205

Aldona Domańska
Zakaz nadmiernej ingerencji. Rozważania na przykładzie nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych / 225

Věra Jirásková
Soudci v České republice: předpoklady, výběr, jmenování a slib / 239

Andrzej Szmyt
ocena zgodności z Konstytucją RP projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych / 257

Karel Klíma
Dilema řešení systémové nezávislosti soudní moci / 273

Krzysztof Skotnicki
Powoływanie i odwoływanie prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych – aktualny stan prawny i propozycja jego zmiany / 285

Andrea Hrebičková
Odkazy na náboženské texty ve vybraných rozhodnutích Ústavního soudu ČR – je ohrožena nestrannost soudce? / 303

Anna Rytel-Warzocha
Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego związane z kontrolą konstytucyjności celów i działalności partii politycznych / 311

Tomáš Vachutka
Srovnání činnosti soudního exekutora a soudce v Českém právním řádu / 335

Piotr Uziębło
Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na kształt instrumentów partycypacyjnych na szczeblu lokalnym / 343

Jan Kratochvíl
Mezinárodní smlouvy o lidských právech v právním řádu České Republiky / 361

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum