• Home
  • Nauki pomocnicze historii
  • Wokół metodyki archiwalnej. Księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, Mateusz Zmudziński (red.)

Wokół metodyki archiwalnej. Księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4029-0
Publication year:
2018
Pages number:
366
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

44,00 zł

miękka

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, Mateusz Zmudziński (red.)

Wokół metodyki archiwalnej. Księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin

Kategoria produktu:

Jubileusze związane z ważnymi wydarzeniami w życiu ludzi nauki często przynoszą okolicznościowe publikacje zawierające zbiór tekstów, najczęściej autorów z najbliższego środowiska Jubilata, nawiązujących zazwyczaj do jego dokonań i obszaru zainteresowań badawczych. Do tego rodzaju publikacji należy również recenzowany tom przygotowany z myślą o uczczeniu 65. rocznicy urodzin dr hab. Wiesławy Kwiatkowskiej, prof. UMK, dotychczasowego kierownika Zakładu Archiwistyki IHiA UMK w Toruniu. Na zawartość tytułowej Księgi składa się wstęp autorstwa dr. hab. Waldemara Chorążyczewskiego oraz 16 artykułów oscylujących wokół zagadnień teorii i metodyki archiwalnej, a więc tego obszaru archiwistyki, jakiemu Szacowna Jubilatka poświęciła większość swoich publikacji z okresu pracy naukowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nie brak jednak tutaj i tekstów nawiązujących do praktycznych zagadnień, szczególnie związanych z opracowaniem zasobu archiwalnego.

dr hab. Krzysztof Syta (fragment recenzji)

Waldemar Chorążyczewski
Sztuka życia na emeryturze / 9

Agnieszka Rosa, Mateusz Zmudziński
Prof. Wiesława Kwiatkowska – archiwistka i nauczycielka akademicka, badaczka dziejów Kościoła i kancelarii pruskiej, wybitna znawczyni metodyki archiwalnej / 15

Monika Cołbecka, Kamila Siuda
Analiza metod opracowania zespołów na podstawie wstępów do inwentarzy archiwalnych sporządzonych przez Profesor Wiesławę Kwiatkowską / 51

Adriana Bryk
Ustrój i kancelaria przedsiębiorstwa państwowego okręgu łódzkiego na przykładzie Zjednoczenia Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego w Łodzi / 73

Hubert Mazur
Metodyka archiwalna w czasopismach i seriach wydawniczych archiwów państwowych / 95

Bartosz Nowożycki
Theodore’a R. Schellenberga model porządkowania i opracowania materiałów proweniencji publicznej / 123

Anna Laszuk
Moduły, poziomy i elementy, czyli opis archiwalny / 135

Alicja Kulecka
Dokument w polskiej metodyce archiwalnej / 155

Wanda K. Roman
O kształtowaniu się metodyki opracowania zasobu w archiwach wojskowych / 179

Irena Mamczak-Gadkowska
Janusz Wiktor Staszewski. Historyk wojskowości i archiwista / 207

Janusz Łosowski
Problem definicji sumariusza archiwalnego / 223

Marcin Hlebionek
Katalog VI. Z dziejów opracowania zasobu sfragistycznego toruńskiego archiwum / 249

Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Opis archiwalny w archiwach społecznych: Bronowickie Archiwum Społeczne i Południowo-Wschodni Instytut Naukowy / 263

Marlena Jabłońska
Nowe zasady opracowania materiałów ulotnych w archiwach państwowych / 293

Janusz Tandecki
Kilka uwag na temat toruńskich testamentów mieszczańskich w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych / 307

Krzysztof Kopiński
Oceny edycji źródłowych do dziejów średniowiecza i okresu wczesnonowożytnego w Prusach w „Zapiskach Historycznych” i „Studiach Źródłoznawczych. Commentationes” / 329

Katarzyna Pepłowska
Kilka uwag na temat gromadzenia elektronicznego zasobu / 353

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum