• Home
  • Prawo i administracja
  • Model cywilnej i demokratycznej kontroli egzekutywy nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej

Zbigniew Witkowski, Michał Szewczyk, Maciej Serowaniec

Model cywilnej i demokratycznej kontroli egzekutywy nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4048-1
Publication year:
2018
Pages number:
158
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Zbigniew Witkowski, Michał Szewczyk, Maciej Serowaniec

Model cywilnej i demokratycznej kontroli egzekutywy nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej

Kategoria produktu:

Monografia dotyczy bardzo interesującego zagadnienia, które w coraz większym stopniu będzie znajdowało się w centrum uwagi rozmaitych dziedzin nauki, w tym również prawa konstytucyjnego. Zmiany, jakie zachodzą we współczesnym świecie, mogą wpłynąć na rewizję regulacji normatywnych dotyczących sił zbrojnych. Zakorzenienie w konstytucji kwestii związanych z armią, bezpieczeństwem państwa, stanami nadzwyczajnymi sprawia, że prawo konstytucyjne z uwagą będzie obserwować i poddawać analizie tę problematykę. Prezentowana monografia wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu.

Wstęp / 7

Rozdział I. Cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi i ich neutralność polityczna jako obowiązkowe czynniki składowe demokratycznego modelu zwierzchnictwa nad armią / 11

Rozdział II. Stosunek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do sił zbrojnych w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. / 27
2.1. Uwagi wprowadzające / 27
2.2. Prezydent jako strażnik podstawowych wartości państwowości polskiej / 30
2.3. Przyczyny podporządkowania wojska najwyższemu zwierzchnictwu prezydenta / 32
2.4. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej jako podmiot poddany zwierzchnictwu prezydenta / 34
2.5. Istota najwyższego zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i sposób jego sprawowania / 37
2.6. Organy pomocnicze najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych / 47
2.7. Kompetencje najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych / 52
2.7.1. Uwagi generalne / 52
2.7.2. Kompetencje wykonywane w każdym czasie / 55
2.7.3. Kompetencje wykonywane tylko w czasie wojny / 65
2.7.4. Kompetencje związane ze szczególnymi zagrożeniami dla państwa, innymi niż czas wojny / 72
2.8. Konkluzje / 78

Rozdział III. Zadania i kompetencje Rady Ministrów w ramach cywilnej i demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi / 81
3.1. Uwagi wprowadzające / 81
3.2. Funkcje i zadania Rady Ministrów w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa / 83
3.3. Funkcje i zadania Prezesa Rady Ministrów w ramach cywilnej i demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi / 103
3.4. Funkcje i zadania Ministra obrony Narodowej w zakresie cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi / 115

Bibliografia / 141
Nota o autorach / 155

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum