• Home
  • Prawo i administracja
  • Model cywilnej i demokratycznej kontroli egzekutywy nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej

Zbigniew Witkowski, Michał Szewczyk, Maciej Serowaniec

Model cywilnej i demokratycznej kontroli egzekutywy nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej

ISBN:
978-83-231-4048-1
Publication year:
2018
Pages number:
158
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Zbigniew Witkowski, Michał Szewczyk, Maciej Serowaniec

Model cywilnej i demokratycznej kontroli egzekutywy nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej

Kategoria produktu:

Monografia dotyczy bardzo interesującego zagadnienia, które w coraz większym stopniu będzie znajdowało się w centrum uwagi rozmaitych dziedzin nauki, w tym również prawa konstytucyjnego. Zmiany, jakie zachodzą we współczesnym świecie, mogą wpłynąć na rewizję regulacji normatywnych dotyczących sił zbrojnych. Zakorzenienie w konstytucji kwestii związanych z armią, bezpieczeństwem państwa, stanami nadzwyczajnymi sprawia, że prawo konstytucyjne z uwagą będzie obserwować i poddawać analizie tę problematykę. Prezentowana monografia wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu.

Wstęp / 7

Rozdział I. Cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi i ich neutralność polityczna jako obowiązkowe czynniki składowe demokratycznego modelu zwierzchnictwa nad armią / 11

Rozdział II. Stosunek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do sił zbrojnych w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. / 27
2.1. Uwagi wprowadzające / 27
2.2. Prezydent jako strażnik podstawowych wartości państwowości polskiej / 30
2.3. Przyczyny podporządkowania wojska najwyższemu zwierzchnictwu prezydenta / 32
2.4. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej jako podmiot poddany zwierzchnictwu prezydenta / 34
2.5. Istota najwyższego zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i sposób jego sprawowania / 37
2.6. Organy pomocnicze najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych / 47
2.7. Kompetencje najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych / 52
2.7.1. Uwagi generalne / 52
2.7.2. Kompetencje wykonywane w każdym czasie / 55
2.7.3. Kompetencje wykonywane tylko w czasie wojny / 65
2.7.4. Kompetencje związane ze szczególnymi zagrożeniami dla państwa, innymi niż czas wojny / 72
2.8. Konkluzje / 78

Rozdział III. Zadania i kompetencje Rady Ministrów w ramach cywilnej i demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi / 81
3.1. Uwagi wprowadzające / 81
3.2. Funkcje i zadania Rady Ministrów w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa / 83
3.3. Funkcje i zadania Prezesa Rady Ministrów w ramach cywilnej i demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi / 103
3.4. Funkcje i zadania Ministra obrony Narodowej w zakresie cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi / 115

Bibliografia / 141
Nota o autorach / 155

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum