Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Magdalena J. Cyrklaff-Gorczyca, Tomasz Kruszewski (red.)

W świecie bibliologii i informatologii. Księga dedykowana Profesor Bronisławie Woźniczce-Paruzel w 70. rocznicę urodzin

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4207-2
Publication year:
2019
Pages number:
416
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Magdalena J. Cyrklaff-Gorczyca, Tomasz Kruszewski (red.)

W świecie bibliologii i informatologii. Księga dedykowana Profesor Bronisławie Woźniczce-Paruzel w 70. rocznicę urodzin

Przygotowywanie ksiąg pamiątkowych to piękna uniwersytecka tradycja upamiętniająca dokonania konkretnej osoby, ale przede wszystkim pozwalająca wyrazić wdzięczność Jubilatce/Jubilatowi za jego obecność w świecie nauki. […] Przedstawione do recenzji teksty są interesujące, wartościowe merytorycznie, napisane przez wybitnych specjalistów z zakresu bibliologii, informatologii i biblioterapii praktycznie ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, w których zagadnienia mieszczące się w obrębie szeroko rozumianej kultury książki i informacji są przedmiotem naukowej refleksji.

Z recenzji dr hab. Katarzyny Tałuć

Słowo wstępne  / 9

Tabula gratulatoria  / 13

Bibliografia publikacji Bronisławy Woźniczki-Paruzel / 15

Bożena Koredczuk, Kodeks – wspólny dla kultury książki i kultury prawnej / 29

Arkadiusz Wagner, Królewski herb i delfiny. o jednej z poznańskich opraw renesansowych w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu  / 43

Krzysztof Nierzwicki, Chełmiński egzemplarz De humani corporis fabrica Andreasa Vesaliusa (Bazylea 1555) w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu  / 59

Maria Juda, Wigierskie stare druki w zbiorach Biblioteki Księży Marianów w Lublinie. Przyczynek do dziejów kultury książki w zakonie kamedulskim / 99

Iwona Imańska, Asortyment gdańskiej księgarni Jerzego Marka Knocha (1695–1759) w świetle katalogów księgarskich i anonsów prasowych / 111

Janusz Kostecki, Cenzura rosyjska wobec importu polskojęzycznych publikacji z terenu Prus Zachodnich w latach 1865–1904  / 129

Janusz Tondel, Okładki wydawnicze książek i czasopism w okresie Młodej Polski w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu  / 147

Hanna Tadeusiewicz, Problematyka fachowa na łamach polskich czasopism drukarskich z lat 1901–1939  / 177

Izabela Krasińska, „Młodzież Błękitna” (1928–1929) jako przykład czasopisma szkolnego  / 195

Krystyna Heska-Kwaśniewicz, O Gustawie Morcinku, ekslibrisach i „piernikowym mieście” – Toruniu  / 213

Jadwiga Sadowska, Bibliotekarstwo na „nowych torach”, czyli ślady propagandy ideologicznej w polskich podręcznikach bibliotekarskich (1951–1956) / 229

Elżbieta Barbara Zybert, Problemy bibliotekarstwa więziennego w programach Sekcji IFLA Library Services to People with Special Needs / 251

Maja Wojciechowska, Działalność IFLA na rzecz współpracy międzynarodowej i realizacji projektów międzyinstytucjonalnych. Przykład programu Organizacji Narodów Zjednoczonych: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development  / 273

Mariola Antczak, Inicjacja literacka – rozważania nad definicją, etapami i podziałem działań inicjacyjnych  / 291

Małgorzata Czerwińska, Pismo i książka w systemie Braille’a – szansą na partycypację osób z niepełnosprawnością wzroku w społeczeństwie informacyjnym? W kręgu rozważań bibliologiczno-tyflopedagogicznych  / 303

Jacek Wojciechowski, Biblioteki – kształcenie – edukacja  / 325

Marzena Świgoń, Kilka uwag o badaniach nad przyszłością i kształceniu kompetencji przyszłości / 349

Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Kształcenie akademickie w zakresie bibliologii i informatologii w Polsce – analiza stanu obecnego / 363

Ewa Głowacka, Jak polscy humaniści postrzegają swoje kompetencje informacyjne? Próba analizy na podstawie wyników wybranych badań  / 381

Tomasz Kruszewski, Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Motywacja studentów do grania w gry internetowe – raport z badań  / 395

Wykaz autorów / 413
Wykaz ilustracji  / 415

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum