Maciej Zastempowski, Waldemar Glabiszewski, Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz (red.)

Współczesne zarządzanie. Przejawy, uwarunkowania i wyzwania. Tom 2

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4078-8
Publication year:
2019
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Współczesne zarządzanie
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Maciej Zastempowski, Waldemar Glabiszewski, Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz (red.)

Współczesne zarządzanie. Przejawy, uwarunkowania i wyzwania. Tom 2

Kategoria produktu:

Dzisiejsza rzeczywistość społeczno-gospodarcza, charakteryzująca się wysokim poziomem złożoności oraz wielością różnorodnych zmian, wywołujących stan znaczącej niepewności, tworzy współczesnym organizacjom wyjątkowo trudne warunki do działania i skutecznego konkurowania. Tym samym zarządzanie przedsiębiorstwem stało się dla prowadzących je menedżerów ogromnym wyzwaniem.

Przedsiębiorstwa, chcąc dziś odnieść sukces, muszą przyjąć niełatwą w praktyce postawę organizacji uczącej się i działać zgodnie z jej koncepcyjnymi założeniami. Co więcej, podmioty gospodarcze powinny dążyć do jeszcze wyższej formy rozwoju, jaką jest organizacja inteligentna, która opierając się na zasadach cennej wiedzy, stara się w sposób perfekcyjny rozwijać i wykorzystywać swój potencjał, dzięki czemu jest zdolna do kreowania rozwiązań wyprzedzających swój czas. Jest ona wyrazem dążenia do doskonałości i oczekiwanym zwieńczeniem permanentnego procesu twórczego uczenia się.

Od Redakcji

Wstęp / 7

Alina Czapla
Negatywne aspekty przynależności do sieci przedsiębiorstw na podstawie Składów Budowlanych Grupy PSB / 9

Beata Czuba-Kulisińska
Determinanty konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw – ujęcie teoretyczne / 23

Monika Piśniak
Ryzyko, pewność oraz niepewność w ujęciu filozoficznym / 35

Robert Wolski
Funkcjonowanie i integracja koncepcji zarządzania w wybranej instytucji otoczenia biznesu w Polsce / 49

Monika Kurzeja
Wyzwania dla pośredników i organizatorów turystyki w kształtowaniu usług turystycznych dla seniorów / 61

Paulina Bies
Zarządzanie ryzykiem jako element doskonalenia organizacji / 73

Anna Maria Dudoń
Mystery Client jako przykład badania jakości usług gospodarstw agroturystycznych / 85

Marta Czupryńska-Kociszewska
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jako narzędzie niwelowania ryzyka w funkcjonowaniu biur podróży / 95

Mateusz Leśniewski
Fuzje i przejęcia – przyczyny, korzyści i skutki / 105

Magda Ligaj
Zarządzanie systemem logistycznym w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej / 115

Jakub Jagiełło
Od rekreacji do biznesu. Profesjonalizacja zarządzania klubem sportowym / 131

Dominik Pokropski
Zarządzanie projektem budowlanym w małym biurze projektowym / 143

Adam Krystian Wiśniewski, Magdalena Raczyńska
Strategia a model biznesu / 155

Karolina Gałązka
Aktywność inwestycyjna MMSP w zakresie odnawialnych źródeł energii na przykładzie badań własnych / 167

Agnieszka Jania
Odpowiedzialne inwestycje nieruchomościowe dewelopera na terenach poprzemysłowych w kontekście wyzwań w XXI w. / 179

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum