Dionizjusz Czubala, Piotr Grochowski (red.)

O tym nie wolno mówić... Zagłada Żydów w opowieściach wspomnieniowych ze zbiorów Dionizjusza Czubali

Wysyłamy w ciągu 60 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-4273-7
Publication year:
2019
Pages number:
236
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 210 mm
Series:
Paralele: Folklor - Literatura - Kultura
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Dionizjusz Czubala, Piotr Grochowski (red.)

O tym nie wolno mówić... Zagłada Żydów w opowieściach wspomnieniowych ze zbiorów Dionizjusza Czubali

Kategoria produktu:

PARALELE to seria wydawnicza, w ramach której publikowane są studia i monografie mieszczące się w nurcie współczesnej komparatystyki i badań interdyscyplinarnych z pogranicza folklorystyki, literaturoznawstwa oraz antropologii kultury.

O TYM NIE WOLNO MÓWIĆ to książka zawierająca wybór ustnych opowieści zebranych w latach 70. i 80. XX w. przez Dionizjusza Czubalę na terenie południowej części województwa świętokrzyskiego oraz Zagłębia Dąbrowskiego. Materiały te stanowią rzadki przypadek utrwalenia narracyjnych świadectw Holokaustu od bezpośrednich świadków wydarzeń metodą długofalowych i szeroko zakrojonych badań etnograficznych. Prezentowane przez narratorów wspomnienia dotykają kwestii niezwykle istotnych, a zarazem niejednoznacznych, kłopotliwych i stanowiących w ostatnich latach przedmiot intensywnych sporów i debat publicznych. Mówią bowiem zarówno o sytuacjach niesienia pomocy prześladowanym, jak i o licznych przypadkach denuncjacji, okradania i mordowania Żydów próbujących szukać schronienia na polskiej prowincji. W publikowanych materiałach obecne są głosy osób reprezentujących różne, często skrajnie odmienne, postawy i poglądy, wyrażane nierzadko w sposób bezpośredni i dosadny, dlatego też opowieści te rzucają nowe światło na problem stosunków polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej.

Piotr Grochowski, Ustne narracje o Holokauście. Między folklorem a historią mówioną / 7
Dionizjusz Czubala, Refleksje z badań terenowych nad opowieściami wspomnieniowymi dotyczącymi zagłady Żydów / 38

Teksty i komentarze
Przed wojną / 49
Wojna i okupacja / 61
Po wojnie / 196

Wykaz i dokumentacja opowieści / 213
Indeks motywów / 225
Indeks nazw miejscowych / 231
Summary / 235

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum