Piotr Siemiątkowski, Patryk Tomaszewski

Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4374-1
Publication year:
2020
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Piotr Siemiątkowski, Patryk Tomaszewski

Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa

Książka składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej autorzy dokonali zdefiniowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych, umiejscowienia ich w naukach o bezpieczeństwie i korelacji z naukami o polityce i administracji. Ukazali powiązanie bezpieczeństwa lokalnego z polityką bezpieczeństwa, a także opisali, jak wygląda system bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem najważniejszych jego składowych. W części teoretycznej autorzy przedstawili również kilka oryginalnych podejść teoretycznych do problemów bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań mieszkańców 23 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.

Wstęp / 7

Rozdział 1. BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W UJĘCIU TEORETYCZNYM / 13
1.1. Przegląd literatury z zakresu problemów bezpieczeństwa lokalnego / 13
1.2. Istota i specyfika bezpieczeństwa społeczności lokalnych / 14
1.3. Konceptualizacja kategorii bezpieczeństwa społeczności lokalnych / 17
1.4. Umiejscowienie bezpieczeństwa społeczności lokalnych w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego / 25
1.5. Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym / 29
1.6. Model bezpieczeństwa społeczności lokalnych / 36
1.7. Istota i specyfika systemu bezpieczeństwa społeczności lokalnych / 42
1.7.1. Zadania samorządu terytorialnego, służb i inspekcji w systemie bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym / 47
1.7.1.1. Policja w systemie bezpieczeństwa lokalnego / 51
1.7.1.2. Straże gminne w systemie bezpieczeństwa lokalnego / 54
1.7.1.3. Straże pożarne / 56
1.7.1.4. Inspektoraty / 57
1.7.2. Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa lokalnego / 58
1.8. Poczucie bezpieczeństwa członków społeczności lokalnych / 60

Rozdział 2. SKUTECZNOŚĆ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA LOKALNEGO W OPINII MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO / 63
2.1. Ogólna charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego / 63
2.2. Poczucie oraz podstawowe obszary zagrożeń bezpieczeństwa lokalnych społeczności w województwie kujawsko-pomorskim / 65
2.3. Ocena podstawowych obszarów zagrożeń bezpieczeństwa społeczności lokalnych województwa kujawsko-pomorskiego / 69
2.4. Podsumowanie oceny poczucia i podstawowych obszarów zagrożeń w środowisku lokalnym przez mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego / 77
2.5. Ocena funkcjonowania podstawowych ogniw systemu bezpieczeństwa społeczności lokalnych przez mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego / 78
2.6. Podsumowanie oceny funkcjonowania podstawowych ogniw systemu bezpieczeństwa lokalnego przez mieszkańców województwa kujawsko--pomorskiego / 96

Rozdział 3. SKUTECZNOŚĆ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA LOKALNEGO W OPINII MIESZKAŃCÓW POSZCZEGÓLNYCH POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO / 99
3.1. Ogólna charakterystyka powiatów w województwie kujawsko-pomorskim / 99
3.2. Poczucie bezpieczeństwa w ocenie mieszkańców poszczególnych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego / 101
3.3. Ocena poszczególnych elementów systemu bezpieczeństwa lokalnego przez mieszkańców powiatów / 106
3.4. Poczucie wspólnoty lokalnej w ocenie mieszkańców powiatów województwa kujawsko-pomorskiego / 114
3.5. Podsumowanie oceny poczucia wspólnoty lokalnej i składowych systemu bezpieczeństwa lokalnego / 126

Rozdział 4. SYNTETYCZNY WSKAŹNIK SKUTECZNOŚCI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA LOKALNEGO / 128
4.1. Charakterystyka metody badawczej i dobór cech badanych powiatów / 128
4.2. Analiza syntetycznych wskaźników i rankingów bezpieczeństwa lokalnego na podstawie subiektywnej oceny poziomu bezpieczeństwa lokalnego / 134
4.3. Analiza syntetycznych wskaźników i rankingów bezpieczeństwa lokalnego na podstawie obiektywnych wskaźników / 142
4.4. Podsumowanie analizy syntetycznych wskaźników i rankingów skuteczności polityki bezpieczeństwa lokalnego w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego / 148

Zakończenie / 153
Bibliografia / 157
Spis rysunków / 165
Spis tabel / 168

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum