Waldemar Chorążyczewski

Zachęta do archiwistyki

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-4748-0
Publication year:
2022
Pages number:
360
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4749-7
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4749-7

42,00 zł

miękka

Waldemar Chorążyczewski

Zachęta do archiwistyki

Kategoria produktu:

I Ty zostań archiwistą! Wystarczy, byś odkrył w sobie wrażliwość archiwalną. Jeśli poczujesz, że zachowanie dokumentów i akt, które los Ci powierzył, jest ważne, już tylko kwestią czasu będzie zdobycie wiedzy i umiejętności, które wspomogą Twoje działania archiwalne. Książka ta może pomóc Ci w przygotowaniu do uzyskania dyplomu i stania się profesjonalnym archiwistą. Nie musisz jednak mierzyć w dyplom. Jeśli ślady przeszłości ocali od zniszczenia wiele osób niezależnie od siebie, jeśli naszą współczesność, którą wszyscy współtworzymy, zadokumentuje wielu, obraz rzeczywistości będzie pełniejszy i żywszy. Archiwum to sprawa każdego z nas. Nie czekaj, nie zostawiaj wszystkiego w rękach archiwów instytucjonalnych. Stań się łowcą archiwaliów. Uwierz, że nikt nie zrobi tego lepiej niż Ty. Otoczony jesteś co dnia przez dokumenty. W domu, na ulicy, w tramwaju, w sklepie. Archiwalia są wokół nas! Dostrzeż je!

Wprowadzenie / 7

Rozdział I. Archiwistyka jako nauka / 11
Archiwistyka, archiwozofia czy archiwologia? / 11
Przedmiot archiwistyki / 15
Problematyka szczegółowa archiwistyki / 18
Podziały archiwistyki / 28
Pogranicza archiwistyki / 33

Rozdział II. Funkcje archiwów / 39
Funkcje czy zakresy czynności archiwalnych? / 39
Społeczne funkcje archiwów / 41
Funkcje archiwów a ich działalność / 47
Paradygmaty działalności archiwalnej / 52

Rozdział III. Jak porozumieć się z archiwistą? / 57
O języku fachowym archiwistów w ogóle / 57
Archiwalia, materiały archiwalne, dokumentacja niearchiwalna / 64
Kancelaria albo o aktotwórstwie / 73
Registratura między rejestracją a przechowywaniem / 77
Zespół archiwalny albo pochwała naturalności / 79
Zbiór archiwalny albo pochwała sztuczności / 88
Archiwum / 113
Zasób archiwalny jako wynik archiwizacji? / 121
Od procesu archiwotwórczego do cyklu życiowego archiwów / 124

Rozdział IV. Zasady postępowania w dziedzinie archiwalnej / 133
Proweniencyjność archiwaliów / 133
Terytorialność archiwaliów / 155
Dostępność archiwaliów / 174
Wartościowanie w dziedzinie archiwalnej / 187

Rozdział V. Działalność człowieka w dziedzinie archiwalnej / 201
Człowiek łowcą archiwaliów / 201
Człowiek rozmieszcza archiwalia / 219
Dziedzina archiwalna jako przedmiot archiwistyki / 223
Nie tylko archiwa – ku teorii zbiorów? / 237
Taka będzie o nas pamięć, jakie będzie naszych archiwaliów chowanie / 243
Porządek być musi / 246
Opis archiwaliów / 252
Standaryzacja opisu archiwalnego / 265
Udostępnianie archiwaliów / 275
Wyszukiwanie informacji w archiwaliach / 277

Rozdział VI. Archiwalia wokół nas / 289
Uwagi wstępne / 289
Dokument / 290
Dokument ludyczny / 294
Księga wpisów / 298
Akta czynności / 301
Akta spraw / 304

I Ty zostań archiwistą albo zakończenie / 309
Encouraging archival science. Abstract / 329
Bibliografia / 337

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum