Danuta Kowalewska, Agata Roćko, Filip Wolański (red.)

Oświecenie nieoświecone. Tradycja – Tożsamość – Inność

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4870-8
Publication year:
2022
Pages number:
372
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4871-5
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4871-5

50,00 zł

miękka

Danuta Kowalewska, Agata Roćko, Filip Wolański (red.)

Oświecenie nieoświecone. Tradycja – Tożsamość – Inność

Kategoria produktu:

Niepodważalnym walorem książki jest szeroka perspektywa badawcza interdyscyplinarnego grona historyków różnych specjalności (historycy, badacze literatury i kultury), polskich i litewskich. Ramy czasowe tomu znacznie wykraczają poza epokę stanisławowską. Znajdziemy w nim artykuły odnoszące się do XVII wieku, do okresu panowania Wettinów oraz poświęcone pierwszej ćwierci XIX stulecia. Z lektury całości wynika, że granice między oświeconym i nieoświeconym miały nierzadko przebieg indywidualny, zróżnicowany na poziomie jednostek i grup społecznych. Badania nad tradycją, tożsamością i innością otwierają zatem dalsze i głębsze perspektywy badawcze aniżeli ujęcia syntetyczne skoncentrowane na recepcji idei oświecenia w aspekcie pokoleniowym, stanowym czy geograficznym. Są ciekawsze metodologicznie i poznawczo. Nowa publikacja wzbogaci z pewnością przyszłe analizy i poszukiwania źródłowe, uwrażliwiając na twórcze, nieoczywiste i zachowawcze aspekty dziedzictwa I Rzeczypospolitej. Ze względu na interdyscyplinarny i międzynarodowy charakter książka trafi do szerokiego grona odbiorców – niewyłącznie badaczy XVIII wieku.

Wykaz Skrótów / 9
Wstęp / 11

I. TRADYCJA

Irena Kadulska • Tradycja i zmierzch sztuki fajerwerkowej w podręcznikach XVIII stulecia / 23
Lina Balaišytė • Uroczystości publiczne w Wilnie czasów stanisławowskich: między widowiskiem barokowym a świętem państwowym / 35
Mariusz Sawicki • „W moim drugim niechcianym małżeństwie”. Korespondencja Aleksandry z Czartoryskich Ogińskiej z lat 1761–1762 w Bibliotece Polskiej w Paryżu / 49
Asta Vaškelienė • Źródła literackie łacińskojęzycznej poezji Wielkiego Księstwa Litewskiego (na podstawie centonu Jana Skorulskiego Vox Voluptatis ac Virtutis…, 1764) / 67
Grzegorz Zając • Sarmacka muza oświeconych Puław / 85
Ewa Danowska • Jak Tadeusz Czacki w trosce o demokrację walczył z Konstytucją 3 maja / 99
Agata Roćko • Tradycja, tożsamość, inność w pamiętnikarskim świecie oświeconych / 113

II. TOŻSAMOŚĆ

Justyna Małysiak • „Na ciele jak w kościele, a w duszy wielkie pustki” Kobiece wady i występki w kazaniach karmelitańskich XVII–XVIII wieku / 129
Tadeusz Srogosz • „Nieoświecone” postawy w czasie ruchów hajdamackich i koliszczyzny / 147
Jacek Wijaczka • „Oświecone” społeczeństwo wobec Żydów. Procesy o mordy rytualne w państwie polsko-litewskim w drugiej połowie XVIII wieku / 165
Adam Stankevič • Proces przeciwko Żydom wierzbołowskim o rzekomy mord rytualny (w latach 1787–1790) / 189
Joanna Getka • Ruskojęzyczne druki bazyliańskie o charakterze religijnym jako źródło do badań kształtowania się tożsamości kulturowej społeczności unickiej na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej w XVIII wieku / 203
Bernadetta Manyś, Agnieszka Jakuboszczak • Rozterki damy „oświeceniowej”? Świat Marii Wiktorii Radziwiłłówny w świetle jej korespondencji / 219

III. INNOŚĆ

Piotr Badyna • Ksiądz Krzysztof Kluk (1739–1796) wobec XVIII-wiecznych awangardowych koncepcji przyrodoznawczych / 239
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė • Oświeceniowa literatura europejska w księgozbiorze Andrzeja Ignacego Ogińskiego i rola Jeana Rolaya w kształtowaniu treści biblioteki wojewody trockiego w latach 1781–1786 / 259
Adam Kucharski • Percepcja inności w diariuszu europejskiego wojażu Macieja Dulskiego (1788–1792) / 275
Maria Janoszka • „Mało znam swój kraj, ale znam inne”. Polska w pismach politycznych Jana Potockiego z lat 1788–1792 / 291
Małgorzata Pawlata • Obmanszczik w przekładzie Antoniego Korwina Kossakowskiego, czyli alchemia i manipulacja / 307
Danuta Hombek • Portrety kobiet na tronie w „Pamiętniku Politycznym i Historycznym” / 319
Olga Szadkowska-Mańkowska • Nieznane aspekty włoskich wpływów na polski dramat u schyłku oświecenia – rola alfieryzmu na przełomie XVIII i XIX wieku / 333
Danuta Kowalewska • Obcy z wyboru? Żydzi i Cyganie w wypowiedziach pisarzy późnego oświecenia / 349

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum