Waldemar Rezmer, Zygmunt Bohusz-Szyszko

Nad dolną Wisłą. 1920 r.

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4872-2
Publication year:
2022
Pages number:
414
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Format:
158 x 228 mm
Series:
Bitwy i boje 1918–1921
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4873-9
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4873-9

62,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Waldemar Rezmer, Zygmunt Bohusz-Szyszko

Nad dolną Wisłą. 1920 r.

Kategoria produktu:

Część I
Waldemar Rezmer
Działania wojenne nad dolną Wisłą w sierpniu 1920 r. Studium taktyczne i operacyjne

Część II
Zygmunt Bohusz-Szyszko
Działania wojenne nad dolną Wisłą w 1920 r. Z atlasem
Opracowanie i redakcja naukowa Waldemar Rezmer

Walki nad  dolną Wisłą stanowią ważny fragment bitwy warszawskiej stoczonej w połowie sierpnia 1920 r. Można je określić ze strony polskiej jako osłonę północnego skrzydła sił głównych walczących na froncie Dęblin–Warszawa–Modlin, a ze strony sowieckiej jako dążenie do wykonania głębokiego obejścia Warszawy, podobnego w ogólnym zarysie do manewru carskiego marszałka Paskiewicza w 1831 r. Skuteczna obrona przepraw przez Wisłę koło Nieszawy we Włocławku i Płocku uniemożliwiła przejście na zachodni brzeg rzeki sowieckiej 4 Armii, której  najgroźniejszą siłą ofensywną był III Korpus Kawalerii komkora Gaja. 

Z tego też względu Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu postanowiło dokonać edycji studium Zygmunta Bohusza-Szyszki zatytułowanego Działania wojenne nad dolną Wisłą w 1920 r.,które pierwszy razwydano w Warszawie w 1931 r.  Dzieło to stanowiło XI tom serii edytorskiej – Studia Taktyczne z Historii Wojny Polskiej 1918–1921 – firmowanej przez Wojskowe Biuro Historyczne. Autorami prac tej serii były osoby kompetentne i utalentowane pisarsko, z zasady oficerowie Wojska Polskiego. Posiadali oni dużą wiedzę zdobytą w szkołach i akademiach wojskowych oraz doświadczenie praktyczne uzyskane na stanowiskach dowódczych i sztabowych w różnych armiach i formacjach zbrojnych w okresie I wojny światowej, a później w Wojsku Polskim, w trakcie wojen o niepodległość i granice w latach 1918–1921. Do tego grona z całą pewnością należał Zygmunt Bohusz-Szyszko uczestnik walk nad Wisłą w sierpniu 1920 r. Jego dzieło stanowi II część książki.

Od chwili ukazania się  studium ówczesnego ppłk. dypl. Zygmunta Bohusza-Szyszki minęło już przeszło 90 lat. W tym czasie znacznie poszerzyła się baza źródłowa oraz pojawiło sporo wartościowych opracowań naukowych. Uwzględniając nowe źródła – sowieckie (rosyjskie) i polskie – oraz znacznie powiększoną literaturę przedmiotu – powstało nowe opracowanie działań nad dolną Wisłą, którego autorem jest prof. dr hab. Waldemar Rezmer. Ma ono także postać studiów – w niektórych fragmentach studiów operacyjnych, w większej jednak części – studiów taktycznych. Opracowanie to tworzy I część dzieła zatytułowanego Nad dolną Wisłą. 1920 r.

Wykaz skrótów występujących w cz . I oraz II / 9
Wstęp / 13

Część I
NAD DOLNĄ WISŁĄ W SIERPNIU 1920 R. STUDIUM TAKTYCZNE I OPERACYJNE

Rozdział 1
Sowieckie przygotowania do „wyprawy za Wisłę”. Nieudana ofensywa majowa Frontu Zachodniego / 23

Rozdział 2
Znad Dźwiny i Berezyny na północne Mazowsze. Działania sowieckiego Frontu Zachodniego od 4 do 27 lipca 1920 r . / 38

Rozdział 3
Na północnym Mazowszu . Natarcie sowieckiej 4 Armii i podporządkowanego jej 3 Korpusu Kawalerii. 28 lipca–9 sierpni a 1920 r / 60

Rozdział 4
Nad dolną Wisłę przez północne Mazowsze, ziemię dobrzyńską i Pomorze. 10–15 sierpnia 1920 r . / 82

Rozdział 5
Nieszawa, Bobrowniki, Włocławek. 14–18 sierpnia 1920 r. / 110

Rozdział 6
Płock. 16–19 sierpni a 1920 r. / 131

Rozdział 7
Odwrót sowieckiej 4 Armii znad Wisły i jej zagłada. 19–26 sierpni a 1920 r. / 165

Część II
DZIAŁANIA WOJ ENNE NAD DOLNĄ WISŁĄ W 1920 R. Z ATLASEM OD REDAKTORA NAUKOWEGO / 197

Wstęp / 217

Rozdział 1
Przygotowanie dolnej Wisły do obrony / 222

Rozdział 2
Walki o dostęp do korytarza pomorskiego / 238
Położenie ogólne na północ od Bugu dnia 6 sierpnia wieczorem / 238
Własne / 238
Nieprzyjaciel / 240
Plan działania 4 Armii w okresie od 3 do 10 sierpnia / 242
Położenie szczegółowe 4 Armii sowieckiej dnia 6 sierpnia wieczorem / 243
Bój pod Mławą / 245
Teren walki / 247
Plan obrony / 249
Ordre de Bataille / 249
Decyzja dowódcy grupy / 250
Sowiecki plan działań / 251
Wiadomości o nieprzyjacielu / 251
Przebieg działań / 254
Bój pod Działdowem / 265
Plan obrony / 265
Przebieg działań / 267
Bój pod Brodnicą / 278
Położenie ogólne na pomorskim odcinku dolnej Wisły / 278
Koncentracja grupy i przygotowania do działań zaczepnych. Plan działania / 281
Plan działania / 284
Rzeczywiste położenie i zamiary nieprzyjaciela / 285
Przebieg natarcia / 286
Działania pociągu pancernego „Wilk” i 215 Pułku Ułanów / 291
Zdobycie Brodnicy / 292
Działalność obozu warownego Toruń / 295
Analiza taktyczna / 298
Dowodzenie / 298
Formy walki obronnej / 300
Natarcie / 302
Dowodzenie / 302
Formy walki zaczepnej / 303

Rozdział 3
Walki o przeprawę na dolnej Wiśle / 304
Położenie ogólne dn. 8 sierpnia 1920 roku / 304
Położenie jednostek 5 Armii /305
Położenie na dolnej Wiśle / 305
Położenie nieprzyjacielskie / 307
Plan działań 4 Armii sowieckiej w bitwie warszawskiej / 309
Okres zbliżania się nieprzyjaciela do dolnej Wisły (10–13 VIII [19]20) / 311
Próba przeprawy pod Bobrownikami / 315
Walka na przedmościu Włocławka / 319
Plan obrony przedmościa / 319
Teren / 319
Umocnienia / 319
Załoga / 321
Organizacja obrony / 322
Wiadomości o nieprzyjacielu / 324
Położenie i zamiary nieprzyjaciela / 324
Rzeczywisty przebieg działań / 326
Strona polska / 326
Strona sowiecka / 328
Natarcie na Włocławek / 331
Walka na przedmościu Płocka / 335
Plan obrony przedmościa / 335
Teren / 335
Umocnienie przedmościa / 336
Załoga przedmościa / 338
Stan oddziałów załogi / 340
Organizacja obrony / 341
Plan natarcia / 351
Analiza taktyczna / 362
Kordonowy system obrony / 362
Brak odwodów ruchomych / 362
Wadliwa organizacja dowództw / 363

Zakończenie / 365
Rok 1831–1920 / 365
Geneza marszu Rosjan na dolną Wisłę w 1831 r 366
Geneza marszu 4 Armii sowieckiej na dolną Wisłę / 369
Porównanie obydwóch manewrów / 372
Warunki walki / 372
Dowodzenie / 373

Bibliografia / 375

Wykaz źródeł i opracowań wykorzystanych do napis ani a części I oraz opracowania i redakcji nauk owe j studium ppłk. dypl. Zygmunta Bohusza-Szyszki Działania wojenne nad dolną Wisłą w 1920 r. / 377
Spis map / 389
ANEKS FOTOGRAFICZNY / 391
Indeks osób / 405

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum