Małgorzata Geron, Justyna Olszewska-Świetlik, Nikodem Pręgowski (red.)

Żywe dziedzictwo kopernikańskie. Współczesne inspiracje artystyczne i naukowe

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4946-0
Publication year:
2023
Pages number:
212
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4947-7
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4947-7

104,00 zł

miękka

Małgorzata Geron, Justyna Olszewska-Świetlik, Nikodem Pręgowski (red.)

Żywe dziedzictwo kopernikańskie. Współczesne inspiracje artystyczne i naukowe

Kategoria produktu:

Publikacja pt. Żywe dziedzictwo kopernikańskie. Współczesne inspiracje artystyczne i naukowe powstała z okazji pięćset pięćdziesiątej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Składa się na nią dziewięć artykułów zawierających ważne ustalenia toruńskich badaczy – historyków sztuki i konserwatorów pracujących na Wydziale Sztuk Pięk­nych UMK oraz (jako osobna część) zestaw około czter­dziestu prac artystycznych wykonanych przez nauczy­cieli akademickich związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych, którzy – uwzględniając szerokie spektrum działań Mikołaja Kopernika – podjęli się artystycznej interpretacji jego naukowych dokonań. Przygotowana publikacja jest różnorodna, wielowątkowa, łączy huma­nistyczne spojrzenie z technologicznym podejściem i artystyczną wrażliwością, a bezpośrednią inspiracją do tak szerokiego ujęcia była działalność Wielkiego Toru­nianina – Mikołaja Kopernika. Niniejszy tekst nawiązuje do wszystkich artykułów zamieszczonych w tej publika­cji, ale rozpoczyna się od przypomnienia materialnych pozostałości po wcześniejszych obchodach rocznico­wych, ze szczególnym uwzględnieniem uroczystości z 1973 roku, których najokazalszym świadectwem mate­rialnym jest kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Joanna Kucharzewska, fragm.. wprowadzenia do publikacji

Joanna Kucharzewska
Żywe dziedzictwo kopernikańskie. Współczesne inspiracje artystyczne i naukowe. O publikacji pracowników Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu z okazji pięćset pięćdziesiątej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika / 8—17

Piotr Birecki
Sztuka w Prusach w czasach Mikołaja Kopernika – szkic do portretu / 18—27

Ulrich Schaaf, Maciej Prarat
Więźba dachowa tzw. Domu Kopernika w Toruniu w świetle badań architektonicznych / 28—38

Dorota Jutrzenka-Supryn, Jolanta Czuczko
Materialne i niematerialne oblicza rękopisów Mikołaja Kopernika / 40—55

Małgorzata Pronobis-Brzezińska
Spotkanie z Kopernikiem. Wokół konserwacji-restauracji norymberskiego wydania De revolutionibus… z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu / 56—67

Marta Nalaskowska, Aleksandra Wysokińska
Pierwsze wydanie dzieła De revolutionibus orbium coelestium w zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN. Krótkie omówienie historii i techniki wykonania / 68—79

Justyna Olszewska-Świetlik
Portret Mikołaja Kopernika z Muzeum Okręgowego w Toruniu – historia badań konserwatorskich / 80—95

Elżbieta Basiul, Jarosław Rogóż, Adam Cupa
Portret gimnazjalny Mikołaja Kopernika z Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu w świetle nowoczesnych badań nieinwazyjnych / 96—111

Daria Jagiełło
Narodziny i rozwój toruńskiej astronomii – zabytkowy zespół obserwatorium w Piwnicach. Przyczynek do badań / 112—121

Marcin Jaworski, Joanna Cieślikowska
Mikołaj Kopernik. Wizualne projekcje postaci – od przedstawienia do symulacji / 122—133

Katalog prac artystycznych / 136—207

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum