Włodzimierz Karaszewski (red.)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968–2023: wspomnienia

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-5141-8
Publication year:
2023
Pages number:
286
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-23105142-5
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-23105142-5

66,00 zł

miękka

Włodzimierz Karaszewski (red.)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968–2023: wspomnienia

Kategoria produktu:

Książka ta została wydana dla uczczenia jubileuszu pięćdziesięciopięciolecia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i jednocześnie podziękowania wszystkim, którzy Wydział tworzyli oraz przyczynili się do jego rozwoju. Jej powstanie wiąże się z zamiarem cyklicznego publikowania prac poświęconych historii Wydziału, rozpoczętym wydaniem przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 2008 roku książki opatrzonej tytułem Byli z nami…, pod redakcją P. Jaworowskiego, w której zostały zaprezentowane wspomnienia o zmarłych nauczycielach akademickich Wydziału. W ramach cyklu w 2018 roku została wydana książka Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968–2018: wspomnienia, pod red. P. Jaworowskiego i W. Karaszewskiego (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018). Niniejsza, trzecia książka z tego cyklu składa się z trzech części. Pierwsza zawiera krótki rys pięćdziesięciopięcioletniej historii Wydziału. Druga – wspomnienia jego pracowników. W trzeciej przywołujemy pamięć o pracownikach Wydziału, których życie dobiegło już kresu.


 

This book was published to celebrate the 55th Anniversary of the Faculty of Economic Sciences and Management of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and, at the same time, to thank everyone who created the Faculty and contributed to its development. The coming into being of this book is associated with the intention to periodically publish works devoted to the history of the Faculty, which began with the publication of a book entitled Byli z nami… [They were with us...] (ed. P. Jaworowski) by the Nicolaus Copernicus University Press in 2008, which presented memories of deceased academic teachers of the Faculty. As part of the series, in 2018, the book Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968–2018: wspomnienia [Faculty of Economic Sciences and Management 1968–2018: Memories], edited by P. Jaworowski and W. Karaszewski, was published (NCU Press, Toruń 2018). This third book in this series consists of three parts. The first contains a brief outline of the fifty-five-year-long history of the Faculty. The second one consists of the memories of its employees. In the third part, we recall the memory of Faculty employees whose lives have already come to an end.

Słowo wstępne
(JERZY BOEHLKE) / 8

Część pierwsza
Krótki rys historii
(JERZY BOEHLKE, WŁODZIMIERZ KARASZEWSKI) / 13

Część druga
Wspomnienia pracowników
1. Lata niełatwych wyzwań i niemałych sukcesów (JERZY BOEHLKE) / 57
2. O akredytacji AACSB (DOROTA GÓRECKA Z ZESPOŁEM) / 61
3. Na 55 lat Wydziału 25 lat „mojej internacjonalizacji” (ARANKA IGNASIAK-SZULC) / 69
4. Wspomnienie współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK (OLGA ILIASZ) / 75
5. O spotkaniu z noblistą – formalnie i nieformalnie (MAGDALENA OSIŃŚKA) / 79
6. Moje półwiecze (WOJCIECH POPŁAWSKI) / 83
7. My Affiliations with Nicolaus Copernicus University (YOCHANAN SCHACHMUROVE) / 95
8. Wyjątkowe lata dziewięćdziesiąte (JERZY WITOLD WIŚNIEWSKI) / 99
9. Niezapomniane lata, niezapomniani ludzie (KRYSTYNA ZAWADZKA) / 105
10. 50 lat mojej pracy w Uniwersytecie (WŁODZIMIERZ KARASZEWSKI) / 113

Część trzecia
Byli z nami…
1. Stanisław Leszek Bagdziński 1935–1997 (WOJCIECH KOSIEDOWSKI) / 151
2. Jerzy Bień 1929–1984 (WŁODZIMIERZ KARASZEWSKI) / 157
3. Włodzimierz Brzezin 1926–2008 (SŁAWOMIR SOJAK) / 159
4. Zbigniew Cieśliński 1931–2001 (PIOTR JAWOROWSKI) / 165
5. Janusz Czarnek 1925–2015 (WŁODZIMIERZ KARASZEWSKI) / 169
6. Kazimierz Czyżniewski 1908–2004 (WŁODZIMIERZ KARASZEWSKI) / 173
7. Marek Drewiński 1946–2014 (IWONA ESCHER) / 181
8. Waldemar Goettig 1920–1989 (JANUSZ CZARNEK) / 183
9. Witold Jarzębowski 1923–1990 (ADAM BEDNARSKI) / 187
10. Tadeusz Kisielewski 1915–1998 (PIOTR JAWOROWSKI) / 191
11. Roman Kiżuk 1939–1987 (BOHDAN GODZISZEWSKI) / 195
12. Ryszard Kukier 1924–2004 (PIOTR JAWOROWSKI) / 197
13. Alfred Kulwicki 1936–2005 (WŁODZIMIERZ KARASZEWSKI) / 203
14. Jerzy Liczkowski 1913–1983 (MAREK ZARĘBSKI) / 205
15. Janusz Meller 1933–2018 (ZENON WIŚNIEWSKI) / 211
16. Alfons Mykaj 1921–1988 (PIOTR JAWOROWSKI) / 215
17. Zygmunt Narski 1920–2009 (JERZY BOEHLKE) / 219
18. Władysław Radzikowski 1929–2001 (STANISŁAW SUDOŁ) / 223
19. Roman Rzeczkowski 1923–2008 (EWA SIEMIŃSKA) / 229
20. Konrad Sienkiewicz 1935–2018 (EDWARD DOLNY) / 233
21. Tomasz Skąpski 1946–2002 (MAREK J. STANKIEWICZ) / 237
22. Czesław Sobków 1944–2019 (JUSTYNA ŁAPIŃSKA, LECH NIEŻURAWSKI) / 241
23. Kazimierz Sokołowski 1901–1988 (JANUSZ CZARNEK, JANUSZ GAWRON) / 245
24. Irena Staszkiewicz 1921–2016 (WŁODZIMIERZ KARASZEWSKI) / 253
25. Stanisław Sudoł 1928–2020 (JERZY BOEHLKE, WŁODZIMIERZ KARASZEWSKI) / 255
26. Elżbieta Szczepańska 1951–2022 (JUSTYNA ŁAPIŃSKA) / 261
27. Jerzy Tomala 1926–2017 (WŁODZIMIERZ KARASZEWSKI) / 263
28. Alicja Tylenda 1948–2006 (BOHDAN GODZISZEWSKI) / 269
29. Lech Urliński 1952–2000 (EDWARD DOLNY, JERZY BOEHLKE, MAGDALENA URLIŃSKA) / 271
30. Elżbieta Zielińska 1953–2016 (KRYSTYNA ZAWADZKA) / 277
31. Zygmunt Zieliński 1929–2009 (MARIOLA PIŁATOWSKA) / 279

Zamiast posłowia / 285

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum