Rafał Moczkodan, Maria Jakitowicz (red.)

Gra z czytelnikiem

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1369-6
Publication year:
2001
Pages number:
208
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

Miękka

Rafał Moczkodan, Maria Jakitowicz (red.)

Gra z czytelnikiem

Kategoria produktu:

Podstawowa relacja literackiej komunikacji (autor - dzieło - czytelnik) implikuje - zwłaszcza współcześnie - szczególny rodzaj interakcji pomiędzy twórcą dzieła a jego odbiorcami. Ten typ współdziałania określić można mianem "gry". Autor jest tu dysponentem reguł, dzieło zawiera rodzaj "zadania", czytelnik winien zadanie to rozwiązać. Tak, w dużym uproszczeniu, można by zarysować ten proces, który niekiedy określa się mianem "gry z czytelnikiem". Pytania o "grę z czytelnikiem" dotyczą sposobów jej prowadzenia, celów, jakie się dzięki niej osiąga, jej stosunku do zastanych konwencji literackich, także modyfikacji, które można przez jej użycie do systemu literackiego wprowadzić, wreszcie granic tego zjawiska i - co wydaje się najważniejsze - zasadności mówienia o nim w znaczeniu kategorii teoretycznoliterackiej.
Badacze, biorący udział w przedsięwzięciu, którego wynikiem jest powstanie niniejszego tomu, tropiąc strategie autorskie pojawiające się w różnorodnych tekstach na odmiennych płaszczyznach (od tytułu, przez formę, treść, aż do struktury dzieł), unikali przy tym pogłębionych rozważań teoretycznych. Wskazują jedynie kierunki dalszych badań, których potrzeba wydaje się być odczuwana w środowisku literaturoznawców.

 

Spis treści

Krzysztof Obremski, Barokowy koncept - wyzwanie dla wyobraźni czytelnika
Andrzej Stoff, Źródłowe podstawy refleksji nad funkcjami literatury: poezja autotematyczna
Rafał Moczkodan, Gra z czytelnikiem według Stefana Themersona, czyli o lekturze Wykładu profesora Mmaa
Adrian Mianecki, Kto ,,gra z czytelnikiem"? O powieściach Macieja Słomczyńskiego
Violetta Wróblewska, Początek utworu jako element gry z czytelnikiem w baśniach literackich
Mirosław Strzyżewski, Adama Mickiewicza gra z zoilami warszawskimi (Wokół rozprawy O krytykach i recenzentach warszawskich)
Andrzej Baranow, Gra literacka jako element konstrukcyjny powieści Stanisława Przybyszewskiego Dzieci Szatana
Hanna Ratuszna, Gra, maska i konwencja w Snach Marii Dunin Karola Irzykowskiego
Barbara Czarnecka, Kiedy umarłeś? - czytając Piąty poemat Jerzego Pietrkiewicza
Mariusz Zawodniak, 89 wierszy Herberta - ostatnia gra z czytelnikiem
Waldemar Szyngwelski, Gra z ,,ewentualnym" czytelnikiem

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum