• Home
  • Materiały do ćwiczeń z matematyki

Ewa Dziawgo, Joanna Górka, Józef Stawicki, Maciej Witkowski

Materiały do ćwiczeń z matematyki

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-118-8-
Publication year:
2000
Pages number:
252
Nr wydania:
2
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

23,00 zł

Miękka

Ewa Dziawgo, Joanna Górka, Józef Stawicki, Maciej Witkowski

Materiały do ćwiczeń z matematyki

Prezentowany skrypt przeznaczony jest dla studentów I roku studiów ekonomicznych na kierunku Zarządzanie i Marketing, jako pomoc w prowadzeniu ćwiczeń z matematyki. Nie będąc podręcznikiem nie zawiera on treści teoretycznych, a jedynie wykorzystuje je lub odwołuje się do tych treści.
Na końcu każdego rozdziału zamieszczone są zadania do samodzielnego rozwiązania. Są one z reguły łatwe, a ich rozwiązanie pozwala na lepsze opanowanie materiału.

Spis treści
Rachunek zdań. Rachunek zbiorów
Własności relacji. Odwzorowania
Przestrzeń metryczna, zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne
Liczby zespolone
Przestrzeń liniowa, izomorfizm przestrzeni liniowych
Baza przestrzeni
Działania na macierzach, podstawowe typy macierzy
Wyznacznik i rząd macierzy
Macierz odwrotna. Równania macierzowe
Układy równań z wieloma niewiadomymi
Układy równań z wieloma niewiadomymi (cd.)
Jednorodne układy równań liniowych. Wartości własne, wektory własne
Formy kwadratowe, kanoniczna postać formy kwadratowej
Przepływy międzygałęziowe
Granice ciągów liczbowych
Granica funkcji. Ciągłość funkcji jednej zmiennej
Pochodna funkcji jednej zmiennej
Badanie przebiegu zmienności funkcji
Twierdzenia Rolle 'a, twierdzenie Taylora, wzór Maciaurina
Różniczka funkcji, ekonomiczne charakterystyki zmienności funkcji
Funkcja wielu zmiennych
Różniczka zupełna. Funkcje jednorodne. Pochodne funkcji uwikłanej
Ekstremum lokalne i ekstremum warunkowe funkcji wielu zmiennych
Całki nieoznaczone. Całki funkcji wymiernych
Całki oznaczone. Całki niewłaściwe
Podstawowe typy równań różniczkowych
Równania różniczkowe Bernoulliego, zupełne  

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum