• Home
  • Filologia polska
  • W kręgu folkloru literatury i języka. Prace ofiarowane prof. Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin

Maria Jakitowicz (red.)

W kręgu folkloru literatury i języka. Prace ofiarowane prof. Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1606-7
Publication year:
2003
Pages number:
398
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

52,00 zł

Miękka

Maria Jakitowicz (red.)

W kręgu folkloru literatury i języka. Prace ofiarowane prof. Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin

Kategoria produktu:

70. rocznica urodzin prof. Jana Mirosława Kasjana, obchodzona w 2003 roku, stała się okazją do przypomnienia wszechstronnej twórczości Jubilata, uznanego badacza folkloru i literatury, tłumacza, a także poety. Przyjaciele, uczniowie, współpracownicy i sympatycy Profesora, zarówno z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak i innych ośrodków akademickich w Polsce, w dowód szacunku i uznania postanowili ofiarować Profesorowi prace wyrastające z własnych pasji naukowych, niejednokrotnie jednak bliskich zainteresowaniom autora "Polskiej zagadki ludowej". W efekcie tego zbiorowego przedsięwzięcia powstała niniejsza książka zawierająca artykuły m.in. z zakresu folklorystyki, literaturoznawstwa i językoznawstwa. Tom otwiera tekst prezentujący sylwetkę Jubilata w jego różnych przejawach działalności, natomiast zamyka zestawienie bibliograficzne obejmujące cały dorobek naukowy, translatorski i poetycki Profesora
wraz ze świadectwami (recenzjami i komentarzami) ich odbioru. Pozostałe prace zostały zamieszczone w dwóch tematycznych działach: W kręgu folkloru oraz W kręgu literatury i języka. Mamy nadzieję, że tak skomponowana całość będzie stanowić ciekawą lekturę zarówno dla dostojnego Jubilata, jak i wszystkich miłośników literatury ustnej i pisanej.

Spis treści
Od redakcji; Maria Jakitowicz: Jan Mirosław Kasjan - portret twórcy; W kręgu folkloru: Teresa Dunin-Karwicka: Dziki bez w folklorze Europy ze szczególnym uwzględnieniem Słowiańszczyzny; Michał Łesiów: Pieśni okołowielkanocne "hajiwki" przez Polaków kresowych śpiewane; Tadeusz Oracki: Augustyn Steffen (1901-1992) - folklorysta warmiński; Maria Szupryczyńska: Wigilia Bożego Narodzenia opolskiej tradycji; Aleksander Madyda: Stanisława Vincenza antropologia kultury huculskiej; Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska: Jechał Pan Jezus na osiołeczku. Analiza morfologiczna tekstu zamówienia; Ewa Ferfecka: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. O ludowej interpretacji trzeciego przykazania; Iwona Rzepnikowska: Bóg i diabeł w świecie wartości ludowej bajki magicznej; Violetta Wróblewska: Ludowe baśnie estońskie jako lektura dla dzieci; Beata Torbicka: Wierzenia ludowe w prozie Władysława Orkana; Agnieszka Osińska: Dumy ukraińskie i ich bohaterowie (komentarz do zbioru Jana Mirosława Kajana "Na ciche wody. Ludowy epos Ukrainy"); Luiza Dargiewicz: Zapomniane opowieści. O motywach legendowych w dziale "Kawały i anegdoty" polskiej systematyki prozy ludowej. W kręgu literatury i języka: Danuta Kowalewka: Listy Stanisława Doliwy Starzyńskiego. Epistolarny autoportret "polskiego Berangera"?; Sławomir Kalembka: Romantyk konsekwentny - Adam Mickiewicz w czas rewolucji europejskich lat 1848-1849; Janusz Skuczyński: Genezyjskie Dziady w " Królu-Duchu " Juliusza Słowackiego; Jolanta Ługowska: Sztuka opowiadania w baśniach poetyckich Aleksandra Puszkina; Eliza Małek: O dwóch takich, co chartom buty szyli.; Ewa Owczarz: Powieści ludowe J. I. Kraszewskiego jako cykl literacki; Hanna Ratuszna: Młodopolskie inicjacje. Miłość, śmierć i zło w "Il regno doloroso" Stanisława Przybyszewskiego; Maciej Wróblewski: Idea Międzymorza w twórczości Jerzego Stempowskiego; Paweł Tański: O poemacie " Na wsi" Mariana Czuchnowskiego; Rafał Moczkodan: Znaczenie i funkcje przedmiotów w " Grze " Jerzego Kosińskiego; Teresa Fridelówna: Geograficzny opis Polski i Litwy z 1772 r.; Krystyna Kallas: O neologizmach Juliana Tuwima derywowanych od podstawy ZIELE; Elżbieta Kruszyńska: O języku "Bajek i powiastek" Stanisława Jachowicza; Mirosław Strzyżewski: O związkach filozofii z literaturą. Casus Henryka Elzenberga; Krzysztof Ćwikliński: Helikopter i kultura masowa; Jerzy Smulski: "Odkłamanie" romantyzmu. Wokół V Zjazdu Naukowego Młodzieży Polonistycznej (Wrocław, 18-22 II 1951). Bibliografia: Bibliografia prac Jana Mirosława Kasjana z lat 1951-2002 (oprac. Paulina Głowacka) 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum