Waldemar Chorążyczewski

Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2109-1
Rok wydania:
2007
Liczba stron:
312
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Waldemar Chorążyczewski

Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych

Kategoria produktu:

Z wprowadzenia

Przedmiotem pracy są przemiany polskiej kancelarii królewskiej na początku XVIwieku. Początkowo jednak zamierzałem zajmować się kancelarią królewskąZygmunta Starego, co byłoby naturalną kontynuacją badań IrenySułkowskiej-Kurasiowej. Własne przemyślenia podające w wątpliwość sensdalszych badań kancelarii królewskiej w obrębie panowań, dyskusjew trakcie cyklicznych konferencji poświęconych polskiej kancelariikrólewskiej, o których niżej, spowodowały zmianę koncepcji. Nie masensu czekać stulecie aż monografie kancelarii w czasie poszczególnychkrólowań dadzą materiał do rozważań syntetyzujących. Poznanie polskiejkancelarii królewskiej nie może czekać tak długo. Już teraz należyrozpoznawać ją w całości. Piszę o tym szerzej w podsumowaniu stanubadań. Niniejsza rozprawa nie rozwiązuje problemu całościowego ujęciadziejów kancelarii królewskiej, ale stara się dotykać zagadnieńkluczowych dla wielowiekowej ewolucji centralnego urzędu państwowego.

Spis treści

Wprowadzenie;
Reforma urzędów kanclerskich na początku XVI wieku;
Rozdzielnośći łączność sekretarzy i pisarzy królewskich;
Pisarze królewscy;Sekretarze królewscy;
Od najwyższego sekretarza królewskiego do sekretarza wielkiego koronnego;
Pisarze kancelarii królewskiej.Powstanie kancelarii większej i mniejszej;
Rytm pracy polskiej kancelarii królewskiej; Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej w świetle dokumentów królewskich;
Sprawy wojskowe w polskiej kancelarii królewskiej i początki kancelarii pisarzapolnego;
Kształtowanie się kancelarii skarbu koronnego;
Początkikancelarii dekretowej;
Podsumowanie;
Wykaz skrótów;
Wykaz źródełi opracowań;
Spis tabel;
Summary;
Indeks osobowy

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum