Rafał Moczkodan

Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas w Londynie. Nie zamknięty rozdział. Studia i szkice (t. 16)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1539-7
Rok wydania:
2003
Liczba stron:
134
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Archiwum Emigracji: Źródła i materiały do dziejów emigracji polskiej polskiej po 1939 roku
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

12,60 zł

miękka

Rafał Moczkodan

Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas w Londynie. Nie zamknięty rozdział. Studia i szkice (t. 16)

Kategoria produktu:

Od ponad pół wieku w stolicy Wielkiej Brytanii działa Fundacja i założony przy niej Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, które od momentu powstania pomagały pozostającym na obczyźnie Polakom w zachowaniu tożsamości narodowej i religijnej. Na przestrzeni tego czasu w różnorodnych formach działalności, jakie podejmował i realizował londyński ośrodek, wzięły udział setki osób - po stronie organizatorów, a tysiące - po stronie uczestników i odbiorców. O skali i znaczeniu tych działań zaświadczyć mogą ci, którzy brali w nich udział, a pośrednio także kolejne roczniki pism wydawanych przez KOW i wreszcie ponad sześćset tytułów książek opublikowanych przez tę oficynę w ciągu tych pięćdziesięciu kilku lat.

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest odpowiedzią na coraz bardziej widoczną potrzebę utrwalenia dziejów Veritasu, a Ośrodka Wydawniczego w szczególności, na piśmie. Choć wydaje się nam, że o znaczeniu działań podejmowanych przez londyńską placówkę nikogo nie trzeba przekonywać, a rozliczne publikacje za jej sprawą wydane dobitnie potwierdzają wagę i miejsce, jakie zajmowała ona w kształtowaniu obrazu powojennej emigracji w j ej wymiarze religijnym, kulturowym i narodowym, to jednak pojawiające się dotychczas nieliczne opracowania nie w pełni ukazują zakres i efekty kolejnych inicjatyw realizowanych przez Fundację i Katolicki Ośrodek Wydawniczy. Prezentowany zbiór studiów i szkiców też nie czyni tej potrzebie zadość, nie takie jednak zadanie przed nim postawiliśmy. Przystępując do prac nad przygotowaniem tego tomu zakładaliśmy, że stanie się on wyraźnym sygnałem, pierwszym krokiem na drodze do opracowania całościowej historii i wizerunku londyńskiego Veritasu, że być może skłoni on kolejnych badaczy polskiego życia na emigracji - w jego religijnym i literackim wymiarze - do podjęcia działań zmierzających do wypełnienia tej luki, jaką stanowią nadal nie opisane dzieje i dokonania tej uchodźczej placówki. W tym znaczeniu książka niniejsza jest owym - zaznaczonym w tytule - nie zamkniętym rozdziałem.

Od Redakcji

Od Redakcji

SZKICE
Wojciech Płazak, 55 lat pracy Fundacji i KOW Veritas
Abp Szczepan Wesoły, Rola publikacji Wydawnictwa Veritas w duszpasterstwie
Alicja H. Moskalowa, Wydawnictwo Veritas na tle innych emigracyjnych oficyn
Mieczysław Paszkiewicz, "Życie" oraz jego twórcy i kształt ideowy
Zdzisław E. Wałaszewski, "Gazeta Niedzielna" - historia, znaczenie, perspektywy na przyszłość

STUDIA
Artur Andrzejuk, Pierwsza polska edycja "Sumy teologicznej" św. Tomasza z Akwinu
Marta Mroczkowska, (Nie?)logiczna "ars poetica" Bronisława Przyhiskiego
Violetta Wróblewska, Beata Obertyńska - pisarka Veritasu
Barbara Czarnecka, Józefa Kisielewskiego "Ziemia gromadzi prochy"
NinaTaylor-Terlecka, Nieustający kryzys czytelniczo-wydawniczy. Sytuacjajednego pisarza na marginesie polskiego życia wydawniczego w Londynie
Paweł Tański, Między koniecznością a wartością - miejsce poezji w wydawnictwach Veritasu
Rafał Moczkodan, Kilka uwag na temat KOW Veritas
Indeks nazwisk
Spis fotografii
For foreign orders contact:

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum