• Strona główna
  • Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 3 (2004)

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 3 (2004)

ISSN:
1731-5638
Rok wydania:
2004
Liczba stron:
240
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Teologia i Człowiek
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 3 (2004)

Od Redakcji; Artykuły: Aniela Dylus: Godność człowieka: fundament wartości europejskich; ks. Tomasz Kaczmarek: Pytania chrześcijan drugiego stulecia o człowieka; ks. Dariusz Kotecki: Bałwochwalstwo duchowe w Ewangelii według św. Marka na przykładzie uczonych w Piśmie w Mk 2, 1-12; bp Andrzej F. Dziuba: Dynamika życia wiarą; ks. Jan Perszon: Zagrożenie katolickiej tożsamości ze strony New Age w świetle rzymskiego dokumentu Jezus Chrystus dawcą wody życia; ks. Zdzisław Pawlak: Recepcja filozofii neoscholastycznej w Polsce; ks. Stefan Ewertowski: Przezwyciężanie mitu w kulturze starożytnej Grecji; ks. Krzysztof Konecki: Struktura i teologia modlitwy konsekracyjnej odnowionych obrzędów konsekracji dziewic; ks. Roman Walczak: Sytuacja prawna Kościoła w okresie sede vacante; ks. Anastazy Nadolny: Papież Polak w życiu Polonii austriackiej; ks. Janusz Gręźlikowski: Włocławska Kapituła Katedralna. Historia i teraźniejszość. Sprawozdania: ks. Tadeusz Lewandowski: XIII Sympozjum dla księży rekolekcjonistów, ojców duchownych i spowiedników kapłańskich nt. Ewangelii nadziei. Recenzje: O. Jan Szczepański CSsR, Pierwsza Komunia dzieci w Kościele rzymskokatolickim w Europie Zachodniej i w Polsce. Studium historyczno-pastoralne, Wydawnictwo "M", Kraków 2003, ss. 255 - rec. ks. Janusz Gręźlikowski; Artur Malina, Gli scribi nel Vangelo di Marco. Studio del loro ruolo nella sua narrazione e teologia, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2100, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, ss. 322 - rec. ks. Dariusz Kotecki; Ks. Józef Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. l. Średniowiecze, cz. l: Do 1302 roku. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2003, ss. 377 - rec. ks. Witold Kujawski; Marek Szulakiewicz, Filozofia jako hermeneutyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, ss. 300 - rec. ks. Mirosław Mróz

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum