• Strona główna
  • Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 9 (2007)

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 9 (2007)

ISSN:
1731-5638
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
255
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Teologia i Człowiek
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 9 (2007)

Bogatą tematykę naszego periodyku otwiera blok tematyczny poświę­cony szeroko rozumianej problematyce Eucharystii. W większości są to re­feraty wygłoszone podczas konferencji naukowej zorganizowanej na Wy­dziale Teologicznym UMK w Toruniu w dniu 19 października 2006 roku nawiązującej do IX Zgromadzenia Generalnego Synodu Biskupów, który odbył się w Watykanie w październiku 2005 roku i który swoje obrady w całości poświęcił Eucharystii. Artykuł abp. Edwarda Ozorowskiego poru­sza zagadnienie ofiary jako primum principium teologii Eucharystii. Eucha­rystia jako rzeczywistość Nowego Testamentu, podobnie jak każdy byt, ma swoją zasadę. Tym primum principium Eucharystii jest ofiara. Tak rozumia­na Eucharystia staje się lekq'ą życia i miłości. Uczy ofiarowania zarówno dóbr materialnych, jak i duchowych drugiemu człowiekowi. Ks. Waldemar Turek, jako uczestnik Synodu poświęconego Eucharystii, dzieli się swoimi osobistymi doświadczeniami i uwagami dotyczącymi bogatego spektrum problemów i wezwań związanych z przeżywaniem Eucharystii przez chrze­ścijan z różnych części świata. Ks. Jose Ramón Yillar ukazuje wzajemny związek, jaki istnieje pomiędzy Eucharystią a kapłaństwem wszystkich wiernych. Blok zamyka opracowanie ks. Władysława Nowaka nt. Euchary­stia źródłem i objawieniem komunii eklezjalnej.

OD REDAKCJI 5

ARTYKUŁY
abp Edward Ozorowski - Ofiara jako primum principium Eucharystii /9
Ks. Waldemar Jan Turek - „Kto Mnie widzi, widzi Tego, Który mnie posłał" (J 12, 45): aktualność przesłania Synodu o Eucharystii /25
Ks. Jose Ramón Yillar - La celebración eucaristica y el sacerdocio de los fieles /45
Ks. Władysław Nowak - Eucharystia źródłem i objawieniem Komunii eklezjalnej 61
Ks. Janusz Aptacy - Człowiek w zbawczym dziele Chrystusa /75
dk. Jacek Jan Pawłowicz - Sakrament pokuty w Kościele prawosławnym i katolickim - różnice i podobieństwa /101
Ks. Stanisław Urbański - Duchowość ekumeniczna /113
O. Mariusz Tabulski - Uczestnictwo młodzieży we wspólnotach religijnych. Nowe odczytanie środowiska wychowawczego w pedagogice /127
Ks. Andrzej Kobyliński - Moralna i duchowa kondycja człowieka w społeczeństwie masowym w pismach Romano Guardiniego /143
Ks. Krzysztof Kietuński - Realizacja powinności moralnych Izraela w najstarszych księgach proroków pisarzy /161
Beata Bilicka - Katechizmy katolickie XVI wieku /177
Ks. Yytautas Steponas Yaiciunas, Alfonsas Motuzas - Góra Trzech Krzyży na Litwie, w Polsce i Łatgalii (na Łotwie) jako symbol zmagań narodów o wolność religijną /197

SPRAWOZDANIA
Ks. Roman Małecki - Eucharystia: źródło i szczyt życia i misji Kościoła" /213

RECENZJE
Ks. Henryk Misztal, Prawo Kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Prawa Kanonizacyjnego, Lublin 2003, ss. 703 - rec. ks. Janusz Gręźlikowski /225
Bóg, Biblia, Mesjasz. Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają: Grzegorz Górny i Rafał Tichy, Fronda, Warszawa 2006, ss. 518 - rec. Zenon Ziółkowski /232
Studia Pro Musica Sacra, t. I: Muskam Sacram Promovere, ks. Robert Tyrała (red.), Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 2004, ss. 136 - rec. ks. Janusz Drewniak/ 242
Studia Pro Musica Sacra, t. II: Muzyka w służbie liturgii, ks. Robert Tyrała (red.), Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 2005, ss. 191 - rec. ks. Janusz Drewniak /247
Philip Goyret, Namaszczenie. Chrzest i bierzmowanie, tł. Janusz Kaczmarek, Wydawnictwo Księży MIC, Warszawa 2006, ss. 207. (Tytuł oryg.: Lunzione nello Spirito. I Battesimo e la Cresima, Liberia Editrice Yaticana, Citta del Yaticano 2004) - rec.s. Czesław Krakowiak

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum