• Strona główna
  • Językoznawstwo
  • Leksykalne i słowotwórcze zróżnicowanie cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej z XI-XIX wieku, cz. 1: Zróżnicowanie

Arleta Szulc

Leksykalne i słowotwórcze zróżnicowanie cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej z XI-XIX wieku, cz. 1: Zróżnicowanie

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-876-3934-6
Rok wydania:
2000
Liczba stron:
211
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

18,00 zł

miękka

Arleta Szulc

Leksykalne i słowotwórcze zróżnicowanie cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej z XI-XIX wieku, cz. 1: Zróżnicowanie

Kategoria produktu:

Język psałterza, jako księgi najwcześniej przetłumaczonej przez Konstantyna-Cyryla i Metodego, ze wszystkimi zmianami, które zaszły w trakcie jego długotrwałego rozwoju od dawna przyciągał uwagę slawistów.
Badania nad słowiańskim przekładem psałterza, zmierzające do ustalenia jego poszczególnych redakcji, rozpoczęły się w ostatnim trzydziestoleciu XIX wieku. W roku 1877 W. I. Sriezniewski dokonał opisu zachowanych psałterzy rękopiśmiennych z XI-XIV wieku. Na podstawie przeprowadzonej wówczas analizy językowej kolejnych odpisów słowiańskiego psałterza zostały wydzie­lone jego dwie podstawowe redakcje:
południowosłowiańska (zachodnia), z komentarzami, ruska (wschodnia), z elementami południowosłowiańskimi, bez komentarzy.
Poza tymi dwiema grupami tekstów znalazła się tzw. Ćudovskaja psaltir' z komentarzami Theodoryta z Cyrrhus. W. I. Sriezniewski podkreślał, iż wymie­nione redakcje w ogólnym sensie reprezentują ten sam typ przekładu, charakte­ryzujący się wysokim stopniem zgodności z greckim oryginałem. Natomiast różnice szczegółowe między nimi są wynikiem późniejszych rewizji tekstu, mających na celu uzyskanie większej dosłowności przekładu.

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum