SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Filologia polska

Psałterz warszawskiego sbornika Boz. 86 wobec cerkiewnosłowiańskiej tradycji rękopiśmiennej. Leksyka i morfologia

autorzy: Arleta Szulc
Rok wydania:2006 Nr wydania:1 Liczba stron:250 ISBN:83-231-2039-0
OPIS

Spis treści
Wstęp; Uwagi o strukturze i liturgicznym użyciu Księgi Psalmów (Elementy struktury * Wersety * Sławy * Katyzmy * Alleluje, Chwały * Nagłówki * Użycie w liturgii); Tendencje translatorskie w zakresie leksyki ("Piętno" greckiego wzorca * Ograniczanie swobody translatorskiej * Przekład syntetyczny a przekład analityczny * Nowe kalkowanie * Pozorne odstępstwa od źródła * Unikanie błędów tłumaczenia * Grecyzmy dopuszczalne w przekładzie * Preferowane ekwiwalenty słowiańskie * Tradycyjne słownictwo cs.; leksykalne neologizmy * Redukowanie leksykalnej wariantywności * Modyfikowanie tradycji tłumaczenia greckich synonimów * Leksykalny wybór a semantyczne różnicowanie się pierwotnych wyrazów bliskoznacznych * Nowa synonimia * Eliminowanie słownictwa potocznego * Wschodniosłowianizmy przyjęte w przekładzie * Dobór słownictwa uwarunkowany czynnikami semantyczno-stylistycznymi i formalnymi * Wpływ kontekstu; wersety paralelne); Tendencje translatorskie w zakresie słowotwórstwa (Prefiksy * Formacje prefigowane i nieprefigowane * Oboczne formacje prefigowane * Inne tendencje w zakresie prefiksacji * Sufiksy * Formacje rzeczownikowe * Formacje przymiotnikowe * Formacje zaimkowe * Formacje czasownikowe * Wyrazy złożone * Wariantywne formy proste i złożone * Warianty członów złożenia * Inne tendencje w zakresie złożeń); Tendencje translatorskie w zakresie fleksji (Modyfikacja fonetyczna * Uzależnienie od greckiego wzorca * Wybór przypadka * Wybór liczby * Wybór osoby * Wybór czasu * Wybór trybu * Wybór czasownikowych form bezosobowych lub osobowych * Wybór konstrukcji z imiesłowem/przymiotnikiem lub konstrukcji z zaimkiem względnym * Inne różnice fleksyjno-składniowe uwarunkowane greckim źródłem * Uwarunkowanie kontekstualne * Inne zmiany w zakresie fleksji imiennej i werbalnej); Podsumowanie; Bibliografia; Wykaz rozmieszczenia psalmów na stronach psałterza warszawskiego sbornika Boz. 86; Wykaz skrótów; Indeks wyrazów (staro-)cerkiewno-słowiańskich; The Psalter from the sbornik Boz. 86 of Warsaw in relation to the Church Slavonic manuscript tradition. Vocabulary and morphology (Summary); Psaltir' varsavskogo sbornika Boz. 86 po otnoseniju k cerkovno-slavjanskoj rukopisnoj tradicii. Leksika i morfologija (rezjume)

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.