• Strona główna
  • Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 11 (2008)

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 11 (2008)

Przekierowanie zewnętrzne
ISSN:
1731-5638
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
267
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Teologia i Człowiek
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 11 (2008)

Niniejszy numer „Teologia i Człowiek" - czasopisma naukowego naszego Wydziału dedykujemy Księdzu Prof. dr. hab. Anastazemu Nadolnemu z okazji 70. rocznicy urodzin. Przez tę skromną publikację pragniemy wyrazić nasz głę­boki szacunek, szczerą wdzięczność i serdeczne podziękowanie za ofiarną pracę wychowawczą, naukową i dydaktyczną Księdza Profesora. Jako pracownicy Wydziału chcemy w ten sposób dołączyć się do tych osób i środowisk, które dziękują Bogu za osobę Dostojnego Jubilata, za otrzymane od Niego dobro, doznaną życzliwość i ofiarowaną pomoc. Życzymy, aby Chrystus zachował Go i wspierał na dalsze długie lata w służbie swojemu Kościołowi.
Żyjemy w rzeczywistości, która coraz częściej i głośniej mówi o sobie, że jest „pluralistyczna". Doświadczmy tego także na płaszczyźnie wiary: coraz większa obojętność religijna, kompletny ateizm, skrywana lub manifestowana niechęć do chrześcijaństwa, Chrystusa i Kościoła. Nieobojętne powinno więc być dla chrześcijanina postawienie sobie pytania o zbawienie nie tylko wyznawców religii pozachrześcijańskich, ale także „byłych" chrześcijan. Problem o tyle jest ważny, jeśli się go rozważy w relacji do osoby i dzieła Jezusa Chrystusa, zwłasz­cza Jego Misterium Paschalnego. Tę ważną i aktualną problematykę podejmuje w swoim artykule Ks. Jan Perszon.
Zamieszczamy dwa artykuły z historii Kościoła. Ks. Anastazy Nadolny pisze o inwentarzu Archiwum Parafii Lubawskiej, jednej z najstarszych i wio­dących parafii dawnej diecezji chełmińskiej, obecnie zaś toruńskiej. Natomiast ks. Wojciech Frątczak wypowiada się na temat nowych źródeł do badań nad finansami diecezji włocławskiej za rządów biskupa Jana Zaręby.

OD REDAKCJI
Ks. Krzysztof Konecki - Życie i działalność naukowa ks. prof. dr. hab. Anastazego Nadolnego/ 9
ARTYKUŁY
Ks. Jan Perszon - Czy agnostyk może być zbawiony? Poznacie prawd? a prawda was wyzwoli Q8,32) /15
Ks. Anastazy Nadolny - Archiwum parafii lubawskiej. Inwentarz /27
Ks. Wojciech Frątczak - Nowe źródła do badań nad finansami diecezji włocławskiej za rządów biskupa Jana Zręby /57
Ks. Dariusz Kotecki - Lęk kobiet przed Zmartwychwstałym (Mk 16, 8). Kłopotliwe zakończenie Ewangelii według św. Marka /65
Ks. Zdzisław Pawlak - Dar rozumu i jego dawca w życiu chrześcijanina / 85
Ks. Mirosław Mróz - By nie zniweczyć Chrystusowego krzyża (l Kor l, 17). Zrozumienie misterium męki i śmierci Jezusa w świetle niektórych elementów chrystianologii moralnej św. Tomasza z Akwinu /101
Ks. Marek Kowalczyk - Katecheza i liturgia: w kierunku odnowy 1/25
Ks. Krzysztof Stawski - Obrzędy egzorcyzmów i inne modlitwy błagalne /139
Ks. Daniel Brzeziński - Polityczny, ekonomiczny, społeczny i religijny kontekst latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia /159
Ks. Janusz Ewertowski - Antagonizm i możliwość dialogu w europejskim sporze o płeć /185
Ks. Janusz Gręźlikowski - Ewolucja norm prawa kanonicznego związanych z pozyq'ą procesową podmiotów uprawnionych do zaskarżenia nieważności małżeństwa / 203
EKUMENIA
Ks. Marcin Ziemkowski - Dziewiąte zgromadzenie światowej rady kościołów w Porto Allegre, luty 2006 /227
SPRAWOZDANIA
Ks. Krzysztof Krzemiński - Światło Chrystusa oświeca wszystkich. Nadzieja na odnowę i jedność w Europie. III Europejskie Spotkanie Ekumeniczne (3. European Ecumenical Assembly) w Sibiu
(Rumunia) /233
RECENZJE
Tadeusz Borutka, Spowiednik wobec problemów społecznych, Wydawnictwo „Czu­wajmy", Kraków 2006, ss. 176 - ks. Zbigniew Wanat /247
Riccardo Ferri, Gesu e la veritd. Agostino e Tommaso interpreti del Yangelo di Giovanni, Citta Nuova, Roma 2007, ss. 307 - ks. Czesław Rychlicki /252
Robert Józef Woźniak, Primitas et plenitudo. Dios Padre en la teologia trinitaria de San Bonaventura, EUNSA, Pamplona 2007, ss. 233 [7] - ks. Piotr Roszak, / 256
Tadeusz Gadacz, Filozofia Boga w XX wieku. Od Lavellle'a do Tischnera, Wydawnic­two WAM, Kraków 2007, ss. 212 - ks. Zdzisław Pawlak /258
Marek Augustyn OFMConv, Geneza i rozwój soborowej idei liturgii, Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew", Kraków 2007, ss. 196 - ks. Jerzy Stefański /263

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum