Emilian Wiszka

Brześć Litewski. Obozy jeńców i internowanych (1919-1921)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2488-7
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
182
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Emilian Wiszka

Brześć Litewski. Obozy jeńców i internowanych (1919-1921)

1. Wstęp / 7

2. Dzieje Twierdzy Brzeskiej 1833-1922 / 11
2.1. Dzieje Brześcia do 1836 roku. „Od kamienia do kamienia" / 11
2.2. Twierdza Brześć (do 1921 roku) / 14
2. 3. Twierdza Brześć Litewski i jej funkcje (1919-1920) / 17
2. 4. Obozowe obiekty Twierdzy Brześć Litewski / 18

3. Obóz jeńców i internowanych w Brześciu Litewskim 1919-1920 / 21
3.1. Punkt Etapowy w Brześciu Litewskim (luty-kwiecień 1919) / 21
3.2. Stacja Główna Zbiorcza w Brześciu Litewskim (kwiecień-czerwiec 1919) / 22
3.3. Obóz Jeńców nr 5 w Brześciu Litewskim (czerwiec-listopad 1919) / 23
3.4. Stacja Rozdzielcza w Brześciu Litewskim (listopad 1919-luty 1920) / 33
3.5. Obóz w Białej Podlaskiej / 34

4. Jeńcy Ukraińskiej Halickiej Armii w Brześciu Litewskim1919-1920 / 35
4.1. Porażka Ukraińskiej Halickiej Armii oraz aresztowania osób cywilnych (lato 1919) / 35
4.2. Umowa w sprawie traktowania jeńców i internowanych / 36
4.3. Droga żołnierzy UHA oraz osób cywilnych do obozu w Brześciu Litewskim / 37
4.4. Warunki lokalowe w obozie Bugszopy / 39
4.5. Sytuacja aprowizacyjna w Bugszopach / 41
4.6. Sytuacja sanitarna w obozie / 43
4.7. Chorzy w Bugszopach / 45
4.8. Inspekcje służbowe w obozie. Wizytacje czynników społecznych / 46
4.9. Pochodzenie społeczne oficerów i szeregowych UHA / 49
4.10. „Niechaj giną kanalie" / 50
4.11. Sytuacja jesienią 1919 roku / 51
4.12. Ostatnie miesiące jeńców ukraińskich w Brześciu / 54

5. Formowanie wojsk sojuszniczych w Brześciu Litewskim w 1920 roku / 58
5.1. Formowanie Siczowej Dywizji Strzeleckiej (marzec-kwiecień 1920) / 59
5.2. Reorganizacja oddziałów S. Bułak-Bałachowicza (1920) / 70
5.3. „Sawinkowcy" i Kozacy W. Jakowlewa w Brześciu Litewskim(czerwiec-lipiec 1920) / 74

6. Jeńcy bolszewiccy w Brześciu Litewskim 1920-1921 / 75
6.1. Obóz jeńców nr 8 w Brześciu Litewskim (kwiecień-lipiec 1920) / 75
6.2. Punkt Wysyłkowy Jeńców w Brześciu Litewskim (sierpień 1920-luty 1921) / 78
6.3. Kompania Robotnica Jeńców nr 412 / 84
6.4. Punkt Koncentracyjny Jeńców w Brześciu Litewskim (luty-październik 1921) / 90

7. Zakończenie / 98

8. Załączniki / 101

9. Ilustracje / 155

10. Wykaz źródeł i opracowań / 165

11. Wykaz skrótów / 169

12. Берестя Литовське. Табори полонених та інтернованих 1919-1921 (резюме) / 171

13. Brest Litovsk. POW and internee camps 1919-1921 (summary) / 174

14. Indeks osobowy / 177

15. Indeks nazw geograficznych / 181

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum