• Strona główna
  • Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 14 (2009)

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 14 (2009)

ISSN:
1731-5638
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
246
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Teologia i Człowiek
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 14 (2009)

Od redakcji /5
Artykuły
Ks. Waldemar Radecki - Zagadnienia literackie perykop o Bożym miłosierdziu (Łk 15,1-7.8-10.11-32) / 9
Ks. Dariusz Dziadosz - Rdz 25,19-34 programowym tekstem cyklu tradycji o Jakubie/33
Maria Bal-Nowak - Otchłań. Czym jest, jak istnieje/63
Ks. Cezary Naumowicz - Chrystus kosmiczny w teologii Jürgena Moltmanna/77
Ks. José R. Villar - Misja ad gentes a komunia Kościołów (Communio Ecclesiarum) /93
Ks. Tomasz Dutkiewicz - Rola filozoficznego pojęcia analogii w uzasadnieniu nauki o rozwoju dogmatów /113
Ks. Marian Wróblewski - Kaznodziejstwo uniwersyteckie Johna H. Newmana w świetle jego wykładu o University Preaching /125
Ks. Piotr Krakowiak Duszpasterstwo w zespołowej opiece paliatywno-hospicyjnej. Nowe wyzwania /139
Ks. Wiesław Kraiński - Bractwo świętego Piusa X po zdjęciu ekskomuniki z biskupów przynależnych do FSSPX/159
Ks. Janusz Gręźlikowski - Rola i zadania rodziców w religijnym i moralnym wychowaniu dziecka w świetle ustawodawstwa i dokumentów Kościoła/179
ekumenia
Marcin Ziemkowski - Przymierze Wspólnoty Anglikańskiej /209
sprawozdania
Ks. Witold Dorsz - Międzynarodowa konferencja naukowa „Perodicals of Religious in the 20th-21st Century Lithuania", Kowno 4 Grudnia 2009 roku /225
Recenzje
Desmond Steward, Mnisi wojny. Krótka historia zakonów rycerskich, przekład Monika Wyrwas-Wiśniewska, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2007, ss. 302 -
rec. bp Andrzej F. Dziuba
Andrzej Bohdanowicz, Integrująca rola miłości w małżeństwie. Studium na podstawie myśli fenomenologicznej Dietricha von Hildebranda, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2007, ss. 254 - rec. bp Andrzej F. Dziuba
Bernard Haring, Un redentorista felice, Ù cura di Martin McKeever, Editoines Academiae Alfonsianae, Roma 2008, ss. 126 - rec. bp Andrzej F. Dziuba
Card. Zenon Grocholewski, La legge naturale nella dottrina della Chiesa, „Consult", Roma 2008, ss. 68 - rec. ks. Czesław Rychlicki
Matthew Levering, Participatory Biblical Exegesis. A Theology of Biblical Interpretation, University of Note Dame Press, Note Dame 2008, ss. 310 - rec. ks. Piotr Roszak

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum