Joanna Bielska-Krawczyk, Krzysztof Ćwikliński, Sylwia Kołos (red.)

Spotkania w przestrzeni idei - słów - obrazów. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2757-4
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
654
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

68,00 zł

miękka

Joanna Bielska-Krawczyk, Krzysztof Ćwikliński, Sylwia Kołos (red.)

Spotkania w przestrzeni idei - słów - obrazów. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej

Kategoria produktu:

Książka „Spotkania w przestrzeni idei-słów-obrazów" stworzona została jako wyraz wdzięczności oraz uznania wielu ludzi i środowisk naukowych wobec Profesor doktor habilitowanej Zofii Mocarskiej-Tycowej. Tytuł całości, sposób uporządkowania materiału i tematyka zawartych w tej publikacji tekstów, odzwierciedlają płaszczyzny, na których ich autorzy spotykali się i nadal spotykają z jubilatką. Rozdziały, na które podzielony został zbiór artykułów stworzonych dla Profesor Mocarskiej-Tycowej, ujawniają więc nie tylko zainteresowania tych, którzy napisali owe rozprawy, ale przede wszystkim obszary, po których porusza się w swoich działaniach naukowych i dydaktycznych adresatka tej księgi pamiątkowej.

Ze wstępu Joanny Bielskiej-Krawczyk

Słowo wstępne/  11

I. SPOTKANIA W PRZESTRZENI IDEI

A. SPOTKANIA Z RELIGIĄ
Krzysztof Obremski
Mateusz z Krakowa i jego kazania synodalne o naprawie obyczajów kleru: reformacja versus katolicka reforma wewnętrzna/ 17
Dariusz Pniewski
Religijne poszukiwania Norwida. Postać Marii Magdaleny jako złożone zjawisko kulturowe wpisane w poemat Quidam/ 27
Krzysztof A. Dorosz SJ
Agnostyk niekonsekwentny. O religijnych dylematach bohaterów
Witolda Gombrowicza/ 35
Daria Mazur
Mariaż sensacji i religii - o dwóch filmach na tle tendencji ideologicznych literatury popularnej okresu międzywojnia/ 57

B. SPOTKANIA Z KULTURĄ
Jolanta Sztachelska
Henryk Struve - zapomniany i ...odzyskany/  87
Michał Krajkowski
Gorączka naftowa w pół-Azji. Kulturowe implikacje rozwoju przemysłu naftowego w Galicji w literackim ujęciu
Ignacego Maciejowskiego (Nafta, Ponad siły)/ 115
Dariusz Brzostek
Rytuał i improwizacja/ 131
Paweł Bohuszewicz
„Opis gęsty": odkrycie i konstruowanie. Próba usunięcia sprzeczności w koncepcji Clifforda Geertza/ 143
Magdalena Mateja
Z pałacu do panteonu. Pośmiertny wizerunek prezydenta Kaczyńskiego w świetle doniesień prasy/ 161

II. SPOTKANIA W PRZESTRZENI LITERATURY

A. SPOTKANIA Z LITERATURĄ XIX WIEKU
Stefan Sawicki
O koncercie Wojskiego - od strony ewokacji/ 183
Maria Kalinowska
Między tekstologią a sztuką interpretacji. Kilka uwag na marginesie  edycji Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu Juliusza Słowackiego/ 195
Grażyna Halkiewicz-Sojak
Ciemność życia i granice wyobraźni - o Norwidowskich wierszach napisanych w latach 1854-1861/ 209
Ewa Owczarz
„Nie być mężczyzną, nie być kobietą" - Szczęście poety
Narcyzy Żmichowskie/ 225
Barbara Bobrowska
O głupim Gawle. Klechda niemądra. Felicjana Faleńskiego spotkania z literacką tradycją i współczesnością/ 247
Stanisław Fita
Ulubieni dziennikarze starego subiekta/ 271
Lidia Wiśniewska
Postacie między mitami (Śnieg Stanisława Przybyszewskiego)/ 281

B. SPOTKANIA Z LITERATURĄ XX WIEKU

Kazimierz Nowosielski
Miłość a erotyczne rytuały. (O wierszach Bolesława Leśmiana)/ 313
Krystyna Jakowska
Boguszewska - Steinbeck. (Z dziejów społecznej prozy lat trzydziestych)/ 327
Tadeusz Bujnicki
O Grzybobraniu Arona Pirmasa. Przyczynek do wileńskiej kridlologii/ 343
Krzysztof Ćwikliński
„Nigdy niczego nie wspominam". O wypowiedziach quasi-wspomnieniowych w pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego/ 351
Irena Burzacka
W pajęczej sieci relacji interpersonalnych. O bohaterach powieści Groby Napoleona i Sono felice Zofii Romanowiczowej/ 383
Dariusz Kulesza
Poza granicami literatury. Historia świata według Edwarda Redlińskiego/ 397
Władysław Sawrycki
„Kamienny sens" kamyka. O wierszu Kamyk Zbigniewa Herberta/ 415
Jerzy Z. Maciejewski
O Kronice z Mazur Erwina Kruka/ 435
Andrzej Sulikowski
Pamięć krytyczna Jana Błońskiego/ 445
Mirosław Strzyżewski
Fascynacje i zbliżenia. Jeszcze o korespondencji Zbigniewa Herberta z Henrykiem Elzenbergiem/ 461

III. SPOTKANIA W PRZESTRZENI KORESPONDENCJI SZTUKJózef F. Fert

Norwid - Chopin. Korespondencja serc i sztuk/ 481
Piotr Siemaszko
Niebezpieczne związki. O znajomości Piotra Proudhona i Gustawa Courbeta oraz o wpływie ideologa na malarza w refleksjach Emila Zoli i Cypriana Kamila Norwida/ 495
Anna M. Pycka
Utwory tatrzańskie Stanisława Witkiewicza - obrazy słowem malowane/ 505
Michał Siewkowski
O zainteresowaniach plastyką w publicystyce Stefana Kołaczkowskiego/ 521
Hanna Milewska
Roz-śpiewana M'ironia Mirona Białoszewskiego i Doroty Dywańskiej/ 537
Ewa Ihnatowicz
Dziad, baba i kwestia śladu/ 547
Ewa Dryglas-Komorowska
„Malarstwo obyczajów" według Miłosza/ 561
Joanna Bielska-Krawczyk
Spotkanie ponad granicami czasu - Andriej Rublow Tarkowskiego na tle tradycji ikony/ 583
Piotr Skrzypczak
Brzezina Andrzeja Wajdy na podstawie Jacka Malczewskiego.
Korespondencja sztuk w formie doskonałej/ 601
Sylwia Kołos
...A cyrk odjeżdża. Raz jeszcze o cyrku w filmach Federico Felliniego/ 611

Bibliografia prac prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej/ 623
Indeks osobowy/ 629

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum