• Strona główna
  • Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 18 (2011)

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 18 (2011)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie zewnętrzne
ISSN:
1731-5638
Rok wydania:
2011
Liczba stron:
314
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Teologia i Człowiek
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 18 (2011)

Bieżący zeszyt czasopisma „Teologia i Człowiek" poświęcony jest dziesiątej rocznicy powołania do istnienia w strukturach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziału Teologicznego. Jego utworzenie - jak zaznaczył w swoim wystąpieniu JM Rektor UMK prof. Andrzej Radzimiński - było powrotem do idei, która pojawiła się już u zarania naszego Uniwersytetu, a która z wiadomych racji nie mogła być spełniona. Wydział Teologiczny istniał przecież na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Inauguracja Wydziału Teologicznego w 2001 r. była więc szczęśliwym dopełnieniem całej wielowiekowej tradycji naukowej i dziedzictwa kulturotwórczego Uniwersytetu Wileńskiego, a przez to spełnieniem wobec niego dziejowej sprawiedliwości. Po przemówieniach JM Rektora UMK, Prezydenta miasta Torunia i ks. Dziekana Wydziału Teologicznego, które zostały wygłoszone na uroczystej inauguracji roku akademickiego w 10. rocznicę utworzenia wydziału, a także słowach Dziekana Założyciela Wydziału, nastąpił cykl artykułów, które otworzył wykład biskupa Enrico dal Covolo, rektora Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie nt. teologii jako wyzwania dla „innych nauk".

Fragm. Od redakcji - ks. Krzysztof Konecki

Od redakcji / 5 

Andrzej Radzimiński
Przemówienie JM Rektora UMK w Toruniu / 9
Michał Zaleski
Przemówienie Prezydenta miasta Torunia / 13
Ks. Jan Perszon
Przemówienie Dziekana Wydziału Teologicznego UMK / 15 

Artykuły

Bp Enrico dal Covolo
La teologia: una sfida per le "scienze altre"? / 21
Bp Enrico dal Covolo
"Io sono la luce del mondo". A proposito di un libro recente / 31
Félix María Arocena
Liturgia i postmodernizm w obliczu 50. rocznicy Soboru Watykańskiego II / 43
Ks. Piotr Roszak
Finis omnium Ecclesia. Biskup i jego troska o Kościół w myśli św. Tomasza z Akwinu / 65
Ks. Tomasz Dutkiewicz
Pomiędzy kazuistyką a moralnym relatywizmem. Metafizyka w służbie teologii moralnej / 83
Ks. Waldemar Szczerbiński
Antropologiczne aspekty rekonstrukcjonizmu żydowskiego / 99
Ks. Wojciech Cichosz, Ks. Krzysztof Gidziński
Pedagogiczno-katechetyczne możliwości zastosowania teorii powstania życia Hoimara von Ditfurtha / 129
Josef Niesyto
L'évolution du mariage dans la pensée de l'Église. Le mariage au Moyen Âge / 153
Ks. Julian Głowacki
Eutanazja - problem życia, a nie śmierci / 175
Ks. Wojciech Frątczak
Duchowieństwo dekanatu tureckiego w świetle zarządzenia bpa Aleksandra Bereśniewicza z 6 III 1884 r. / 215 

Sprawozdania

Piotr Alabrudziński
Sprawozdanie z I Międzynarodowego Kongresu Tischnerowskiego „Dobro
i Prawda", Kraków, 25-27 października 2011 r. / 251 

Recenzje
„Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu". Księga Pamiątkowa dla Księdza
Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60 rocznicę urodzin t. I-III, red.
Barbara Strzałkowska, Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Warszawa
2011, ss. 1114 - rec. ks. Tomasz Tułodziecki / 259
Andreas Prokopf, Religiosität Jugendlicher. Eine qualitativ-empirische Untersuchung
auf den Spuren korrelativer Konzeptionen, Stuttgart: W. Kohlhammer
2008, ss. 280 - rec. ks. Wojciech Cichosz 282
Mirosław Krajewski, Universitas w nauczaniu Jana Pawła II, Rypin 2011,
ss. 165. - rec. ks. Janusz Gręźlikowski / 290
Artur G. Miziński, Status prawny adwokata w Kościele łacińskim, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej, Lublin 2011, ss. 669 - rec. ks. Janusz Gręźlikowski / 297
Agenda Liturgiczna diecezji włocławskiej, red. ks. Krzysztof Konecki, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2011, ss. 456 - rec. ks. Jerzy Stefański / 304
Paweł Podeszwa, Paschalna pamięć o Jezusie. Studium egzegetyczno-teologiczne wyrażenia ή μαρτυρία Ίησού w Apokalipsie św. Jana, Studia i Materiały 142, Poznań 2011, ss. 415 - rec. ks. Dariusz Kotecki / 307

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum