Agnieszka Kluba

Autoteliczność - referencyjność - niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3076-5
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
350
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
twarda
Seria:
res humanae
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

54,00 zł

twarda

Agnieszka Kluba

Autoteliczność - referencyjność - niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939)

Kategoria produktu:

Składające się na tę książkę ujęcia postaw estetycznych siedmiu poetów (Bolesława Leśmiana, Jarosława Iwaszkiewicza, Tadeusza Peipera, Juliana Przybosia, Adama Ważyka, Władysława Sebyły i Józefa Czechowicza) są podporządkowane szerszej perspektywie. Autorka eksponuje uwikłanie utworu literackiego w nierozstrzygalne napięcię między „być” (autonomicznym dziełem sztuki, artefaktem) a „znaczyć” (przez odsyłanie do tak czy inaczej pojmowanej rzeczywistości) jako jeden z kluczowych wątków dyskursu estetycznego, rozwijanego w obrębie nowoczesnej autorefleksji literackiej. Z tego punktu widzenia konfrontacja postaw estetycznych siedmiu wybitnych poetów Dwudziestolecia Międzywojennego odsłania niejawny, podskórny i rzadko dramatyczny dialog poetyckich racji, regulowany zarówno osobistymi wyborami twórców, jak i usytuowaniem polskiej poezji wobec doświadczeń literatury europejskiej. 

Wstęp / 7

Rozdział 1. Symbolizm w Polsce. Rekonesans / 19

Rozdział 2. Niezrozumiałe- Nienazwane- Nowoczesne. Leśmian i Iwaszkiewicz- dwa modele poetyckiej niewyrażalności / 67

Rozdział 3. „Zwrotnica” : między autonomią języka poetyckiego a esencjalizmem / 93

„Nadwyrażalność” Peipera / 97

Niewyrażalność Przybosia / 122

Rozdział 4. Poezja mitu kratylejskiego Adama Ważyka / 151

Rozdział 5. Niewyrażalność w świadomości artystycznej Władysława Sebyły. Analiza wypowiedzi krytycznych i tekstów poetyckich / 203

Rozdział 6. Poezja czysta Czechowicza. Rekonstrukcja poetyki sformułowanej / 273

Zamiast zakończenia / 319

Bibliografia / 323

Sumary / 337

Indeks osobowy / 341

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Agnieszka Kluba

    Literaturoznawczyni, adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się teorią i historią literatury XIX i XX wieku, w szczególności poezją polskiego i europejskiego modernizmu. Autorka książek Autoteliczność - referencyjność - niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939) (wyd. 1 – 2004) oraz Poemat prozą w Polsce (2014). stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1998; 2002-2005), laureatka Konkursu im. Klemensa Szaniawskiego (2002), stypendystka Komisji Fulbrighta (2012-2013).

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum