Grażyna Halkiewicz-Sojak, Agnieszka Komorowska, Bartłomiej Łuczak, Michał Sokulski (red.)

Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3446-6
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
394
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Grażyna Halkiewicz-Sojak, Agnieszka Komorowska, Bartłomiej Łuczak, Michał Sokulski (red.)

Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej

Kategoria produktu:

Od lat środowisko badaczy i miłośników twórczości literackiej Karola Wojtyły/ Jana Pawła II czekało na tak istotne ujęcie jednego z najważniejszych aspektów pisarstwa autora Tryptyku rzymskiego. Książka wnosi nowe elementy do badań nad tym pisarstwem, jak np. perspektywa kontekstualna czy żywioł teatralny, nie wyłączając początków scenicznej „kariery” Karola Wojtyły, jak w ciekawym, nasyconym wielu rzadko przywoływanymi szczegółami biograficznymi artykule Marty Burghardt. […] W opracowaniu tej problematyki wzięła udział reprezentatywna grupa uczonych starszego i młodszego pokolenia, mających w swoim dorobku ważne publikacje naukowe, niejednokrotnie cytowane, z kręgu wiedzy i recepcji dokonań literackich i innych Wojtyły/Jana Pawła II. Wymieńmy przykładowo autorów książki: Jan Okoń, Andrzej Stoff, Krzysztof Dybciak czy Mirosława Ołdakowska-Kuflowa. Rzecz odznacza się szeroką perspektywą poznawczą, uwzględniającą istotne problemy pisarstwa i działalności społeczno-kulturalnej Papieża Polaka w kontekście tradycji literackiej dawniejszej i współczesnej – zarówno polskiej, jak i globalnej.

Wprowadzenie (Grażyna Halkiewicz-Sojak) / 7

I. W stronę całości

1. Jan Okoń, Filary polskiego Kościoła XX wieku: prymas August Hlond, Adam Stefan Sapieha, Stefan Wyszyński i Jan Paweł II / 13

2. Marta Burghardt, Wpływ środowiska wadowickiego i krakowskiego na wrażliwość artystyczną Karola Wojtyły/Jana Pawła II / 35

3. Krzysztof Dybciak, Pisarstwo Karola Wojtyły/Jana Pawła II jako synteza głównych wzorów polskiej tradycji kulturalnej / 49

4. Andrzej Stoff, „Osoba i czyn” Karola Wojtyły jako inspiracja do refleksji teoretycznoliterackiej/ 63

5. Aleksander Sztramski, „Omnia nuda et aperta” – Franciszka Sawickiego fenomenologiczne analizy wstydliwości i ich rola w twórczości filozoficzno-teologicznej i literackiej Karola Wojtyły/Jana Pawła II / 81

6. Zofia Zarębianka, Rodzaje i funkcje sygnałów biblijnych w twórczości poetyckiej Karola Wojtyły. Rekonesans / 99

7. Anna Kozłowska, Styl artystyczny Karola Wojtyły wobec tradycji Jakuba Wujka / 109

8. Bernadetta Kuczera-Chachulska, Myśl estetyczna Jana Pawła II – jej tradycje i konteksty (wybrane zagadnienia) / 127

9. Anastazja Seul, Prawda, dobro i piękno w odwołaniach Jana Pawła II do literatury polskiej / 137

10. Katarzyna Jaworska, Akt strzelisty w twórczości poetyckiej Karola Wojtyły. Obecność i znaczenie / 157

II. W stronę interpretacji

1. Olaf Krysowski, Idea wolności a tradycja romantyczna w poemacie „Myśląc Ojczyzna…” Stanisława Andrzeja Grudy (Karola Wojtyły) /173

2. Magda Nabiałek, Pokonać granicę – dramaturgia mistyczna Juliusza Słowackiego a twórczość Karola Wojtyły / 189

3. Michał Sokulski, Echa mesjanizmów: sarmackiego i romantycznego w wizji polskich dziejów Karola Wojtyły („Jeremiasz”)/Jana Pawła II (homilie z pielgrzymek do ojczyzny) / 209

4. Grażyna Halkiewicz-Sojak, Echa Norwidowskiego poematu „Promethidion” w „Liście do artystów” Jana Pawła II / 233

5. Dorota Heck, „Hiob” i „Jeremiasz”. Okupacyjne dramatopisarstwo Karola Wojtyły jako nawiązanie do literatury Młodej Polski / 245

6. Jan Ciechowicz, Karol Wojtyła wobec Stanisława Wyspiańskiego / 259

7. Agnieszka Komorowska, „Krakus” Cypriana Norwida i Promieniowanie ojcostwa” Karola Wojtyły wobec Księgi Rodzaju / 271

8. Marian Grabowski, O antropologicznych interpretacjach „Promieniowania ojcostwa” Karola Wojtyły/Jana Pawła II /293

9. Anna Karoń-Ostrowska, Filozofia dialogu w „Promieniowaniu ojcostwa” Karola Wojtyły/Jana Pawła II / 313

10. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, „Brat naszego Boga” Karola Wojtyły na tle literackich kreacji postaci Adama Chmielowskiego / 321

11. Marta Kocoń, Jak kształtował się „Brat naszego Boga”? / 349

III. Aneks

Wybrane utwory literackie i zdjęcia z konferencji „Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji polskiej kultury literackiej i artystycznej” oraz towarzyszącego jej koncertu / 369

Indeks osobowy / 381
Noty o autorach / 391

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
 • Grażyna Halkiewicz-Sojak

  Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główne zainteresowania badawcze: historia literatury polskiej XIX wieku, także w perspektywie komparatystycznej, a w szczególności twórczość Cypriana Kamila Norwida i Zygmunta Krasińskiego. W tym ostatnim kontekście: wspólne miejsce literatury i filozofii oraz literatury i sztuk plastycznych; obecność tradycji i wątków romantycznych w poezji XX wieku. Publikacje w formie odrębnych książek: „Byron w twórczości Norwida” (1994); „Wobec tajemnicy i prawdy. O Norwidowskich brazach „całości” (1998); „Zygmunt Krasiński. Nowe spojrzenia” [współredakcja z B. Burdziejem ] (2011),opracowanie edytorskie i Wstęp w: „Zygmunt Krasiński, Prześwit” (2004), „Poezja i astronomia” (2006) [współredakcja z B. Burdziejem], „Symbolika mistyczna w poezji romantycznej. Słowacki i inni” (2009) [współredakcja z B. Paprocką-Podlasiak], a także liczne artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych. Bierze udział w przygotowaniu edycji „Dzieł wszystkich” Cypriana Norwida,uczestniczy w pracach komitetu redakcyjnego rocznika „Studia Norwidiana”.

 • Agnieszka Komorowska

  Mgr filologii polskiej (specjalizacja teatrologiczna) i filozofii, doktorantka w Instytucie Literatury Polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; przygotowuje rozprawę doktorską pt. Antropologia poetycka w dramatach Cypriana Norwida i Karola Wojtyły. Opracowała edytorsko autograf dramatu K. Wojtyły Promieniowanie ojcostwa.

 • Bartłomiej Łuczak

  polonista, doktorant w Instytucie Literatury Polskiej UMK, autor kilku artykułów naukowych i publicystycznych, wierszy i muzyki, autor oraz wykonawca piosenek.

 • Michał Sokulski

  Doktorant na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, przygotowuje rozprawę doktorską na temat: Od apokaliptycznej zagłady w „Nie-Boskiej komedii” do mesjanizmu narodowego w „Przedświcie” Zygmunta Krasińskiego. Eschatologia – historiozofia – poetyka. Autor kilkunastu artykułów poświęconych historiozofii polskiego romantyzmu.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum