Iwona Imańska, Arkadiusz Wagner (red.)

Dawnych ksiąg niesyty. Tom studiów dedykowanych profesorowi Januszowi Tondelowi na siedemdziesięciolecie urodzin

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3766-5
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
392
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN 978-83-231-3589-0 (oprawa twarda):

78,00 zł

miękka

Iwona Imańska, Arkadiusz Wagner (red.)

Dawnych ksiąg niesyty. Tom studiów dedykowanych profesorowi Januszowi Tondelowi na siedemdziesięciolecie urodzin

Kategoria produktu:

Niniejszy tom zawiera osiemnaście tekstów dedykowanych prof. dr. hab. Januszowi Tondelowi z okazji Jego siedemdziesiątych urodzin. Ich autorami są Profesorscy przyjaciele i współpracownicy, zarówno z macierzystego Torunia, jak i wielu innych ośrodków akademickich i bibliotecznych. Są wśród nich nestorzy rodzimej bibliologii, badacze średniego pokolenia cieszący się ugruntowaną renomą, a także reprezentanci młodszych generacji naukowców i bibliotekarzy. Naturalnie spoiwem wszystkich zamieszczonych tu tekstów jest KSIĄŻKA, postrzegana z wielu perspektyw badawczych i analizowana na wiele sposobów. Wszystkie jednak zostały napisane z myślą o pasjach i zainteresowaniach Dostojnego Jubilata. 

List gratulacyjny od dyrektor instytutu informacji naukowej i bibliologii UMK, dr hab., prof. UMK Ewy Głowackiej / 7

Słowo wstępne / 9

Bibliografia prac Janusza Tondela / 13

Andrzej Tomaszewski, Bibliolog i typograf z jednej ulepieni są gliny / 23

Barbara Bieńkowska, Polonika w bibliotekach obcych. Potrzeby i możliwości badawcze / 29

Hanna Łaskarzewska, Józef Grycz wobec problemów integralności i prawa własności księgozbiorów. Elementy strategii / 45

Marta Czyżak, Rękopisy duchownych Prus Krzyżackich w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. „Expositio totius psalterii” Honoriusza Augustodunensis z biblioteki Andrzeja Falkenau, scholastyka kapituły pomezańskiej / 73

Janusz Małłek, Koledzy Kopernika w latach jego studiów na Uniwersytecie Krakowskim / 91

Leonard Ogierman, Drukarze i nakładcy weneckich inkunabułów w kolekcji Biblioteki Jasnogórskiej w Częstochowie / 101

Maria Juda, Starodruki z biblioteki oo. Reformatów w Warszawie, przechowywane w bibliotece księży Marianów w Lublinie / 127

Wanda A. Ciszewska, Sygnety drukarskie – subiektywny przegląd materiałów dostępnych w sieci / 143

Krzysztof Nierzwicki, Warszawski egzemplarz „De humani corporis fabrica” Andreasa Vesaliusa (Bazylea 1555) ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Przyczynek do dziejów recepcji anatomii wesaliańskiej w Polsce / 167

Ewa Chlebus, Dwie oprawy Tomasza Krügera z księgozbioru elbląskiego patrycjusza Andrzeja Morenberga  / 205

Arkadiusz Wagner, Wolumin z polskim superekslibrisem królewskim? O jednym z dzieł rzymskiego introligatorstwa XVI wieku w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej / 223

Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Wprowadzenie do badań opraw druków cyrylickich w zbiorach polskich  / 237

Andrzej Mycio, Toruńskie egzemplarze „Kroniki Prus” Heinricha von Reden  / 261

Iwona Imańska, Kilka nowych ustaleń o aukcjach książek w dawnym Królewcu Pruskim w XVIII wieku / 271

Edward Różycki, Z dziejów prywatnych księgozbiorów Polaków w Petersburgu w XIX wieku / 295

Elżbieta Pokorzyńska, Introligatorzy toruńscy w XIX i pierwszej połowie XX wieku / 317

Jacek Gzella, Spór o naprawę Rzeczypospolitej. Proces Władysława Studnickiego o zniesławienie Stefana Starzyńskiego w 1937 roku / 341

Joanna Hładoń-Wiącek, „Ondraszek” Gustawa Morcinka w drzeworytach toruńskiego plastyka Zygfryda Gardzielewskiego.Przyczynek do badań nad polską ilustracją książkową w połowie XX wieku  / 353

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum