Mirosław Bochenek

Historia rozwoju ekonomii, t. 1: Od starożytności do szkoły klasycznej

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3726-9
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
268
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Historia rozwoju ekonomii
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Mirosław Bochenek

Historia rozwoju ekonomii, t. 1: Od starożytności do szkoły klasycznej

Kategoria produktu:

W rozprawie autor podjął próbę nowego spojrzenia na proces rozwoju myśli ekonomicznej. Dokonania twórców idei ekonomicznych prezentuje w sposób niekonwencjonalny. Na podstawie materiałów źródłowych wskazuje autorów nowych pojęć i koncepcji. Formułuje przy tym wnioski odmienne od ustaleń innych badaczy. Zwraca uwagę, że wiele kluczowych dla ekonomii innowacji terminologicznych narodziło się w starożytności i średniowieczu. W czasach nowożytnych powstanie ekonomii było już bliskie, jednak dokonało się to dopiero w XVIII w. za sprawą szkockiego filozofa Adama Smitha.

„Praca M. Bochenka jest pracą o szerokim rozmachu, przykuwającą uwagę czytelnika i bardzo ważną z punktu widzenia popularyzacji wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie. […] Praca jest owocem pasji naukowej autora, wynikiem rzetelnych i żmudnych badań. Autor, dobierając istotne i często nieznane szczegóły z dorobku pisarzy podejmujących problematykę ekonomiczną, umiejętnie zachęca czytelnika do uważnego przeczytania tej interesującej lektury”.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Aleksandry Lityńskiej


Nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Konkursie na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii (2017)

Wstęp / 7
Rozdział 1. Przedmiot badań historii ekonomii / 15
1. Powstanie nauki ekonomii i jej przedmiot / 15
2. Specyfika przedmiotu badań historii ekonomii / 18
3. Korzyści ze znajomości historii rozwoju ekonomii / 20
Rozdział 2. Myśl ekonomiczna starożytności / 25
1. Pierwsze opisy zjawisk gospodarczych oraz twierdzenia ekonomiczne w starożytnej Grecji / 26
2. Ksenofont i narodziny nazwy „ekonomia” / 32
3. Modele państwa idealnego Platona i Arystotelesa / 35
4. Myśl ekonomiczna starożytnego Rzymu / 39
Rozdział 3. Myśl ekonomiczna średniowiecza / 45
1. Poglądy ekonomiczne św. Tomasza z Akwinu  i Jana Dunsa Szkota / 46
2. Rozważania o pieniądzu Mikołaja Oresmiusza / 52
Rozdział 4. Merkantylizm / 57
1. Główne założenia myśli ekonomicznej
epoki merkantylizmu / 58
2. Narodowy charakter myśli merkantylnej / 62
3. Merkantylizm francuski / 63
4. Merkantylizm angielski / 66
5. Merkantylizm niemiecki i austriacki – powstanie pierwszych katedr ekonomii / 80
6. Merkantylizm włoski / 85
7. Reprezentanci merkantylizmu w Polsce / 87
Rozdział 5. Rozkład merkantylizmu oraz zalążki fizjokratyzmu  i szkoły klasycznej / 95
1. Francuscy prekursorzy fizjokratyzmu i ekonomii dobrobytu / 95
2. Prekursorzy angielscy / 99
3. Włoscy preklasycy i inicjatorzy nowych kierunków / 107
Rozdział 6. Fizjokratyzm / 111
1. François Quesnay – twórca fizjokratyzmu / 112
2. Porządek naturalny/ 114
3. Krytyka merkantylizmu / 116
4. Produkt czysty / 117
5. Teoria obiegu dóbr / 118
6. Teoria jedynego podatku / 123
7. Uczniowie F. Quesnaya / 124
8. Zwolennicy fizjokratyzmu we Francji i w Niemczech / 130
9. Fizjokratyzm w Polsce / 139
Rozdział 7. Szkoła klasyczna / 143
1. Adam Smith i narodziny nauki „ekonomia” / 143
2. Poglądy Thomasa Roberta Malthusa / 157
3. Jean Baptiste Say i systematyzacja ekonomii / 162
4. System ekonomiczny Davida Ricardo / 167
5. Pozostali przedstawiciele i koncepcje uzupełniające dorobek szkoły klasycznej w ekonomii / 176
6. System Johna Stuarta Milla jako szczytowe osiągnięcie ekonomii klasycznej / 195
7. Zwolennicy szkoły klasycznej w Polsce / 204
Podsumowanie / 223
Bibliografia / 243
Indeks nazwisk / 261

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum